ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Novelizace § 88 zákona o elektronických komunikacích reaguje na výtku ÚS

Navrhovaná novela je rozdělena do dvou částí. První novelizuje ustanovení § 88 a § 97 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů, kdy zpřísňujetechnicko-organizační opatření vedoucí k ochraně údajů a jejich kontrolu a dále stanovuje povinnost operátorům po určitou dobu uchovávat provozní a lokaliza

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Koncepce boje proti extremismu

Česká republika patří mezi ty unijní státy, které formulovaly svou protiextremistickou politiku, vycházející z řady opatření trvalého či dlouhodobého charakteru, zaměřených jak do represivní oblasti, tak do preventivních programů, nevyjímaje opatření zabezpečující trvalý monitoring domácí a zahraniční extremistické scény a kriminálních projevů toho

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Vztah policie a státního zastupitelství je dán trestním řádem

 Vztah policie a státního zastupitelství je dán trestním řádem. Dělba práce mezi nimi je upravena tak, že policie shromažďuje důkazy, a státní zastupitelství dohlíží na zákonnost jejího postupu, na úplnost a správnost dokazování, a provádí právní vyhodnocení důkazní situace.Policie sice také průběžně provádí právní vyhodnocení svých zjiš

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Fáze prověřování

Vyšetření na polygrafu je důležité zejména pro fázi prověřování, kdy může výstup podpůrně určit směr vyšetřování. Podmínkou vyšetření je dobrovolnost.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Zpřísnění zákona o obcích

Dobrý den, obce jsou v této věci omezeny zákonem o obcích. V rámci tohoto zákona se chystá zpřísnění podmínek pro hospodaření s majetkem.S pozdravem, Petra Schneiderová

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Prevence užívání omamných a psychotropních látek je rozčleněna jako komplexní systém, jehož řídícím článkem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ta funguje pod Úřadem vlády a v jejím čele je předseda vlády. Rada koordinuje aktivity a činnosti jednotlivých ministerstev a dalších institucí a subjektů, které se protidrogovou prevencí

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra odpověděl na dotaz

Pokračující nepřiměřenost některých kontrol

 Dobrý den, se zpožděním způsobeným mou dovolenou si dovoluji reagovat na dříve postoupený dotaz týkající se kontrol českých řidičů v SRN resp. Sasku. Ministerstvo vnitra se brání nepřiměřeným kontrolám německých policejních a celních orgánů soustavně od počátku r. 2008 a nevynechá jedinou příležitost, jak na