ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.09.2016 22:28:06

Otevřený dopis hejtmanovi jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi - 6.9.2016

Otevřený dopis hejtmanovi jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi - 6.9.2016

reakce na reportáž Jihočeské televize

V Plané dne 8. září 2016

Vážený pane hejtmane,

reaguji na Váš komentář ve vysílání Jihočeské televize 6. 9. 2016 k problematice letiště v Plané.

V něm jste řekl:

„My komunikujeme co nejlépe a je mi líto, že zrovna pan starosta z Plané tuhle situaci zneužívá takhle předvolebně. V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na definitivní modernizaci letiště, budeme hledat i strategického partnera, ono to není jednoduché, a pokud by kdokoli z okolních starostů nám uměl pomoci, věřte, že za tuhle pomoc budeme moc rádi.“

Píši Vám tento otevřený dopis nikoliv z důvodu blížících se voleb, ale proto, že jsem dlouhodobým kritikem projektu Letiště v Plané od počátku, kdy jsem byl svými spoluobčany zvolen v Plané starostou. Ve svém vyjádření jste problém velmi zjednodušil a banalizoval jste moje argumenty, které dobře znáte, protože je veřejně neříkám zdaleka poprvé, uplatňuji je dlouhodobě a neměním je. Jako starosta Plané u Českých Budějovic opakuji své důvody bez ohledu na volby několik let!

Píši otevřený dopis z toho důvodu, že moje argumenty nelze házet do autu, nemůžete je ani přičítat předvolebnímu boji nebo dokonce mé snaze připravit právě Vás o volební hlasy. Za celá léta jste dosud totiž nepředložil žádná „tvrdá data“ a neposkytujete obyvatelům našeho kraje žádné správné a hlavně konkrétní informace.

Říkáte až nyní, že chcete poradit od okolních starostů? A neměl byste to být právě Vy, kdo má dávno znát odpovědi na všechny pochybnosti?!

Opakovaně kritizuji projekt letiště především z následujících konkrétních důvodů:

Chybí jakákoliv vize a vůbec konkrétní řešení dalšího provozu letiště, přitom se do něj „sypou“ obrovské částky z peněz daňových poplatníků!

Od počátku, kdy padlo dnes nevratné politické rozhodnutí, stavíte letiště, aniž by kraj měl jasnou představu o tom, jak bude fungovat. Důkazem jsou Vaše každoroční prohlášení o hledání investora. Před cca. šesti lety jste potřebnost letiště zdůvodňovali tvrzením, že je potřebné např. i pro Holanďany, kteří by k nám mohli létat na Lipno (pominu, že oni opravdu jezdili svými auty, nelétali).

Když časem přestali do svých apartmánů jezdit a resort se více přeorientoval na českou klientelu, kraj prezentoval nápad přivést investora z Jihoafrické republiky. Podle očekávání z tohoto plánu sešlo a na řadu přišlo Rusko. Dva roky jste tvrdil, jak hledáte investora z Ruska, samozřejmě uznávám spolupráci se Sverdlovskou oblastí, nicméně pak přišly sankce EU na Rusko a i ze spolupráce s Ruskem sešlo.

Chápu, že při bližším pohledu na ekonomická čísla a vývoj počtu cestujících letišť v Karlových Varech a Pardubicích se to zdálo i pro Vás jako dobré řešení. Doposud jste navenek pořád komunikoval a tvrdil obyvatelům kraje, jak se z Plané bude létat k moři, padala slova o větší dostupnosti destinací v Chorvatsku, Řecku a dalších zemích. Veřejnosti se to líbilo, ráda to slyšela a sbíral jste politické body.

Ovšem vloni jste najednou přišel s nápadem krásného letiště – jako v Lutychu – letiště nákladového. A letos už hledáte investora v Číně pro dovoz produktů z e-shopů.

Vážený pane hejtmane, právě tato rekapitulace dokazuje, jak nejasné máte cíle a jak chybí stálá vize celého projektu. A to nemluvím o aktuálním business a marketing plánu, který jste občanům a ani nám starostům okolních obcí nikdy řádně nepředstavil a neukázal. Chápu, že ukazovat něco, co je a v dlouhodobém horizontu s největší pravděpodobností bude v červených číslech, a přesto trvat na svém politickém rozhodnutí „tady letiště bude!“, je i pro Vás, argumentačně zdatného politika, nepříjemné. Investoval byste namísto peněz daňových poplatníků své soukromé peníze (v řádech stamilionů) do podobně pochybného projektu?

Vaším rozhodnutím o realizaci projektu a lpěním na nesmyslně velkých ochranných hlukových pásmech jste těžce finančně poškodili majitele pozemků a samotnou naši obec Planou v jejím možném rozvoji, i na daňových příjmech za více jak desítky milionů korun!

Ze své pozice starosty Plané bojuji za své občany a naši obec, protože díky vašemu rozhodnutí o výstavbě letiště nadále platí v našem katastru tzv. ochranná hluková pásma. Ochranná hluková pásma byla vyhlášena již v roce 1995, tedy před více jak dvaceti lety, a v jejich prostoru je zakázána jakákoliv nová výstavba, přístavba či nástavba škol, školek, zdravotnických zařízení i objektů pro bydlení a rekreaci. Toto pásmo zabírá více jak 53% našeho katastru a nelze zde např. ani nově postavit rodinný dům. Tím dochází nejen k dlouhodobému znehodnocování cen nemovitostí našich občanů, ale i zásadnímu omezování rozvoje obce.

Ačkoliv se naše obec s 250 obyvateli nachází v atraktivní lokalitě nedaleko Českých Budějovic, přešlapuje celých 20 let na místě. Ostatní okolní obce jako Homole, Boršov nad Vltavou a Litvínovice mezitím navýšily počet svých obyvatel přinejmenším dvakrát až třikrát, řádově jde o stovky a tisíce obyvatel. Vy sám jako bývalý starosta víte, na čem převážně stojí rozpočty obcí – na daňových příjmech, které jsou určeny převážně počtem obyvatel.

Tzv. RUD dnes vychází na cca. 7-10 tis. Kč na obyvatele, menší obce jsou na té vyšší hranici. Pro názorný výpočet použijme nějaký střed, řekněme 8 tisíc Kč. Troufnu si tvrdit, že pokud by se naše obec Planá bývala mohla rozvíjet jako okolní obce, má dnes více jak tisíc obyvatel. Jednoduchým výpočtem pak dojdu k částce, o kterou ročně přicházíme jen na daňových příjmech a je to částka minimálně 6 miliónů Kč! (750 obyvatel x 8 000 Kč = 6 000 000 Kč). Od doby, kdy platí hlukové pásmo (více jak 20 let) a kdy jste rozhodli o výstavbě letiště, jste i Vy, představitel nejvyššího vedení našeho kraje, zodpovědný za desetileté období, kdy naše obec přišla řádově o desítky milionů korun.

Další finanční ztráty možná i cca. ve statisíci ročně způsobuje naší obci skutečnost, že Jihočeský kraj jako majitel pozemků v areálu letiště je zproštěn platby daně z nemovitosti za stavby dopravní infrastruktury.

Dále jste pane hejtmane řekl: „Kraj Plané dává nemalé prostředky jako kompenzaci za to, že tam letiště je.“ Je to Váš argument, že dostáváme kompenzace, tak bychom si neměli stěžovat? Velmi to odpovídá Vašemu dosavadnímu stylu argumentace a komunikace jako představitele Krajského úřadu vůči menším obcím a zřejmě je to Vaše představa o „spolupráci“ v uvozovkách.

Kompenzace jsem po dlouhém boji, pečlivé argumentaci a důrazném naléhání vybojoval právě já, když jsem si na projekt a diskriminaci naší obce roky stěžoval a kritizoval. Takže jsme poprvé v historii před třemi roky dostali od Jihočeského kraje kompenzaci ve výši cca 480 tis.Kč za rok. Osobně této výši s prominutím říkám „držhubné“, něco dostáváte, tak mlčte! Vypadalo to, jakoby první rok zbylo někde v krajském rozpočtu 800 tisíc korun, které jste rozdělili mezi obce Planá, Homole, Litvínovice, Lipí a tak se to děje letos třetím rokem. Můžete mi ale říct, jak jste na tuto částku, která je krajem rozdělována, přišli? Ve světle informací a čísel, které jsem vám výše popsal, je Váš argument a celá tato částka opravdu směšná!

3. Projekt letiště není řešen jako jeden celek, chybí širší koordinace a návaznost na další kroky výstavby.

Opakovaně a bezvýsledně na Vás apeluji, abyste v rámci modernizace letiště řešil také jeho napojení na stávající infrastrukturu, konkrétně napojení na dnes již velmi přetíženou komunikaci I/3. To zatím nikdo neřeší, a celé napojení může dopadnout podobně jako řešení letecké záchranné služby! Tu jste s velkou pompou a slávou v loňském roce otevřeli a teprve několik měsíců později jste zjistili, že nemáte pořádně dořešený přístup, protože cesty k terminálu letecké záchranné služby patří čtyřem soukromým vlastníkům a obci. A na jednáních jste opět z pozice síly požadovali, aby vám cesty obec a soukromníci ideálně dali zadarmo! To je další ukázka nekoncepčnosti a nedomyšleného projektů jako celku!

Žádal jste pomoc od starostů okolních obcí. Už při nedávném územním řízení na modernizaci letiště jsem s úředníky Krajského úřadu navrhoval, aby v rámci řízení zařadili napojení letiště na silnici I/3 do projektu, a tím problém řešili komplexně jako celek, ale nebyl jsem vyslyšen. Logicky dojde ke stejnému problému, jaký jsem popisoval výše. Letiště možná po roce 2018 začne fungovat s nějakým provozem, ale Vy pane hejtmane budete ad-hoc teprve řešit napojení – třeba dalším kruhovým objezdem (který je navržen ve studii zkapacitnění silnice I/3). To přece není normální postup dobrého hospodáře a politika s vizí.

Mohl bych dále psát např. i o ročních provozních nákladech, které si Jihočeský kraj s městem České Budějovice dělí napůl a které se pohybují ročně kolem 40-60 miliónů korun atd. Mohl bych argumentovat např. výpočty a podklady pro stanovení hlukových pásem z provozu letiště, které jsou zastaralé (dnes se výpočet a pásma určují jinou metodou). Pro studii byly použity nereálné počty letadel a i množství pohybů, ale přesto na ní 20 let trváte. Její aktualizace je problematická, protože nikdo neví, jaká letadla a kolik jich z Plané bude létat. Za zmíněných dvacet let, kdy odrostla celá jedna generace obyvatel, jste naší obec velmi poškodili.

Jsem si plně vědom, kolik již bylo do areálu investováno peněz (z peněz nás všech) a také jsem si vědom toho, že radikální řešení již, bohužel, není na místě. Ale dovolte mi vážený pane hejtmane, abych Vás formou tohoto otevřeného dopisu požádal o sdělení zcela konkrétních a fakty podložených (!) dvou až třech důvodech, proč bychom my v obci Planá měli projekt letiště podporovat a kterému z často měněných a protichůdných argumentů a důvodů, máme věřit. Co my – obec Planá – z toho máme, že nám budujete za našimi domy  takové letiště? Přesvědčte nás, že nikoliv jen nepříjemnosti a problémy. Pokud by se z letiště mělo stát nákladové letiště, jak naposledy uvádíte, tak věřte, že proti němu budeme bojovat do posledního dechu!  Budu rád, když se dokážete k mým výše formulovaným třem konkrétním okruhům přesně vyjádřit, nejen proto, že to zajímá naší obec, ale mohlo respektive mělo by to zajímat i více občanů našeho kraje, jehož jste druhé volební období hejtmanem

Tomáš Pintér, starosta obce Planá u Českých Budějovic

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama