Občané městu, město občanům

"OMMO.... ejhle, člověk!"
  • OMMO
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25. 1. 2016 15:39:12

M. Dancso, (OMMO) se ptá starostky Bc. Schwarzové na situaci v MŠ a ZŠ v Lomu

M. Dancso, (OMMO) se ptá starostky Bc. Schwarzové na situaci v MŠ a ZŠ v Lomu

M. Dancso, zastupitel OMMO se ptá starostky Bc. Schwarzové na situaci v MŠ a ZŠ v Lomu. A co dál v jejich dalším vývoji?

Vážená paní starostko Bc. Kateřino Schwarzová,

obracím se na Vás ve věci fungování Základní školy a Mateřské školy v Lomu. Nejen jako zastupitel, ale také jako občan našeho města.

Jsem velmi znepokojen tím, jak je vedena Základní škola, kterou jsem v minulosti navštěvoval já i řada mých vrstevníků.

Za velmi krátkou dobu opustily vedení lomské školy již tři ředitelky, což je samo o sobě na první pohled velmi zarážející. O to zajímavější je zjištění, že každá z odejitých ředitelek byla obviněná z finančních machinací, zpronevěry a krádeže. Pokaždé jakoby podle stejného scénáře.

Nejen tyto personální změny, ale i velmi časté až nekompetentní změny pedagogického sboru nejen do budoucna velmi vážně ohrožují příjem nových žáků do prvních tříd, a tím samozřejmě chod a fungování celé školy.

Několik rodičů se na mě obrátilo s dotazy týkajícími se fungování Základní školy. Na některé neznám odpověď, a proto se obracím na Vás.

Proč a z jakých důvodů dochází velmi často k personálním změnám, a to nejen těm manažerským, ale i v pedagogickém sboru?

Proti odvolaným bývalým ředitelkám byla vznesena obvinění za hrubé porušování pracovní kázně, nesprávné hospodaření, krádeže aj. Ptám se: proč nebylo v těchto záležitostech nahrazeno celé vedení, včetně statutárního zástupce, který je - dá se říci - přímým podřízeným ředitele školy, dále pak ekonom, který by měl upozornit na nesprávné hospodaření?

U dvou trestních oznámení dle informací, které jsme kdysi dostali na jednání zastupitelstva, uplynula již delší doba a je zřejmě již za zákonnou hranicí pro takováto vyšetřování, minimálně u paní D. Coubalové. Ptám se: jakou zpětnou informaci jste jako podavatelé trestního oznámení dostali? Prokázalo se nějaké zavinění?

A dále: kdy bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele školy? V mediích jste se prezentovala, že nejdříve chcete školu vyčistit, aby nový ředitel měl „čistý štít“. Ptám se tedy: povede pan Bc. Ozaňák školu do doby, dokud bude ochotně plnit to, co mu bude nařízeno?

Nemělo by být vyhlášeno řádné výběrové řízení, které by předešlo některým minimálně dohadům o tom, co se ze strany zřizovatele – tedy vedení města - dosavadním způsobem směrem k fungování vlastně sleduje (?)

Velmi uvítám Vaše odpovědi, s nimiž rád seznámím také občany Lomu, neboť jsou to oni a především jejich děti, na jejichž důvěře a docházce záleží další provoz školy. Jistě i Vám záleží na kvalitně výuce a přípravě žáků pro jejich budoucí povolání.


Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/ptam-se-starostky-lomu-bc-schwarzove-k-situaci-v-ms-a-zs-v-lomu-a-co-dal-v-jejich-dalsim-vyvoji/
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout