Olga Havlová

  • Úsvit
  • Jindřichov
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.04.2017 17:38:00

Některé paragrafy energetického zákona umožňují dvojí výklad

Některé paragrafy energetického zákona umožňují dvojí výklad

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny 4. 4. 2017 k energetickému zákonu

Vážené dámy, vážení pánové,

navrhuji na pořad této schůze zařadit nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu o ochraně spotřebitele v energetickém zákoně. Chtěla bych ho zařadit po pevně zařazených bodech ve středu odpoledne 5. 4..

V úvodu je nutné zmínit, že kromě obecných norem, jako je zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, chrání spotřebitele v energetických odvětvích energetický zákon. Novela energetického zákona, která procházela legislativním procesem v roce 2015 a proti které jsme zde mohutně protestovali, měla kromě technických úprav zahrnout také konkrétní úpravy posilující ochranu spotřebitele. Nicméně nestalo se. Některé paragrafy jsou stále upraveny tak, že umožňují dvojí výklad nebo jsou dokonce pro spotřebitele negativní. Prvním zásadním nedostatkem je fakt, že se nepodařilo do novely energetického zákona dostat ustanovení, které by umožňovalo uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu písemnou formou. Občané spotřebitelé tak dennodenně zažívají telefonáty nepoctivých obchodníků, kteří je např. do telefonického souhlasu se smlouvu manipulují. Díky psychologickým taktikám a zmatení spotřebitelů se jim pak daří mít dokonce nahrávky takových telefonátů jako důkaz o uzavření smlouvy, které je posléze problematické napadnout. To, že se tzv. šmejdi zaměřují na seniory, ani nemusím zmiňovat.

V souvislosti se změnou dodavatele je pak problematická také platnost plné moci. Zde mělo dojít na omezení platnosti na šest měsíců. Ani to se nepodařilo a někteří obchodníci, opět samozřejmě ti nepoctiví, této situace mohou nadále zneužívat a to dokonce neomezeně, pokud takové omezení samotné plné moci chybí.

Problematické jsou i paragrafy energetického zákona týkající se práva na informace o uzavřené smlouvě. Snaha upřesnit toto ustanovení včetně sdělení, o jaký typ smlouvy se jedná, zda na dobu určitou, či neurčitou a kdy je možné smluvní vztah ukončit, byla v tzv. vyhlášce o vyúčtování shozena ze stolu Legislativní radou vlády jako jdoucí nad rámec zákona. Spotřebitelé tak často musí hledat ve smlouvách, které léta neviděli, konkrétní údaje o konci smlouvy. Ani to však není výhra, protože pro ukončení smluvního vztahu často platí nesmyslné podmínky, např. časové ohraničení lhůty, ve které musí spotřebitel sdělit svůj úmysl nepokračovat nadále ve smluvním vztahu. Spotřebitelé jsou doslova v zajetí některých neférových obchodníků. Buď dojde k automatické prolongaci, nebo odstoupí od smlouvy po lhůtě a hrozí jim sankce.

A v neposlední řadě se měl na základě dohody Ministerstva průmyslu a obchodu zakotvit v novele energetického zákona ombudsman pro energetická odvětví. Původně tento institut, který by měl zajišťovat mimosoudní řešení sporů, měl být zakotven v zákoně o ochraně spotřebitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu si však tuto variantu nepřálo a energetický ombudsman měl být přesunut do zákona energetického. Nestalo se tak.

Dámy a pánové, mandát této vlády bude pomalu končit, ale v oblasti ochrany spotřebitele v energetickém zákoně neudělala nic. Já bych chtěla využít toho, že máme nového ministra průmyslu a obchodu a chtěla bych, aby otevřeně sdělil občanům, jak hodlá v této věci zjednat nápravu. Děkuji za pozornost a věřím, že v rámci ochrany našich občanů spotřebitelů podpoříte zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama