Oto Brázdil

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

3. 8. 2017 9:37:00

Konzumní společnost jako civilizační choroba společnosti globalizované

Konzumní společnost jako civilizační choroba společnosti globalizované

KONZUMNÍ SPOLEČNOST I.

Tento pojem představuje současnou kulturu všech vyspělých zemí v Evropě, USA a také velkých světových měst. Toto ekonomicky silné prostředí společně s vysokým stupněm globalizace má za následek stále vyšší produkci výrobků, stále vyšší spotřebu ze strany zákazníků a také stále větší problémy s nakládáním s odpadem. Lidé již nenakupují pro uspokojení nezbytně nutných potřeb, ale nakupují proto, že je to baví, zboží je levné, je ho dostatek a také proto, že to tak dělají všichni.

Podle mého názoru jsou lidé hnáni do konzumního chování zejména vnitřní touhou po zvýšení společenského statusu a stejně tak agresivní reklamou, která je napadá ze všech stran.

S touto problematikou jsou těsně spjaty následující pojmy:

Konzumní společnost – jedná se o společnost, ve které hraje nejdůležitější roli spotřeba. Subjektivní pocit štěstí každého člena konzumní společnosti je přímo úměrný nakoupenému zboží.

Konzumerismus – je to způsob chování, které vede k neodůvodněné spotřebě nad rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby. Lze také říci, že se jedná o ideologii, životní styl, který se stal populárním zejména díky médiím.

Masová produkce – to je výroba specifického druhu výrobku v obrovských množstvích. Pro tento druh výroby jsou typické nižší náklady a také rozdělení práce na více specializovaných etap.

Nadspotřeba – To je spotřeba nad určitou normu. V případě běžného zákazníka lze za normu považovat objem produktů, které dovede bezprostředně zkonzumovat či jinak využít. Jinými slovy, je to objem produktů, který zcela uspokojí zákazníkovy potřeby. Nadspotřeba tedy znamená, že zákazník nakoupí více, než ve skutečnosti spotřebuje.

Dumpingová cena - jedná se o cenu, která je podnikem dotovaná, takže nepokrývá výrobní náklady. Tento způsob tvorby ceny je využíván zejména pro likvidaci konkurence (Čínské zboží v EU a USA) nebo podnik předpokládá návratnost výrobních nákladů například na prodeji příslušenství, doplňků, náplní (výrobci tiskáren) nebo servisu k hlavnímu výrobku.

V konzumní společnosti lidé začínají ztrácet vnitřní hodnoty, které vyměňují za materiální. Konzumnímu způsobu života se nevyhne nikdo z nás, protože jsme tímto fenoménem doslova obklopeni. Dnes si už můžu říct, že nejsem závislí jako většina lidí v okolí na televizi, na svých autech, počítačích a ostatních věcech. Bohužel současná drtivá většina mladých lidí je závislá na svém mobilním telefonu, tabletu a spoustě dalších výdobytků současné doby.

Konzumování je pro člověka naprosto přirozené. Člověk spotřebovává statky a služby, ale konzumní společnost jej vede od normálního spotřebovávání k potřebě pouze majetek vlastnit. Tento majetek už není určen k přímé spotřebě, ale nanejvýš k reprezentativním účelům jedince, který jím posiluje svůj společenský status. A samozřejmě, čím novější a aktuálnější ten konkrétní výrobek je, tím je populárnější.

Důsledky konzumní společnosti

Konzumní společnost může být chápána pozitivně i negativně, vzhledem k tomu, na čí straně jsme. Jestliže jsme na straně výrobců, tak konzumní společnost znamená snižování nákladů rozpouštěním v masové produkci. Nadprodukce a zároveň nadspotřeba vede k vyšším ziskům. Na prvním místě je byznys.

Z pohledu lidí přináší konzumní společnost dostupnost jakéhokoli druhu zboží a v jakémkoli objemu. Tento aspekt je pozitivní, avšak negativní jsou jeho doprovodné jevy – růst zadluženosti, horšící se zdravotní stav obyvatel a hrozící ekologické katastrofy způsobené velkým množstvím odpadů a škodlivin v přírodě. Na prvním místě je spotřeba.

Vliv na finance

Konzumní společnost došla až tak daleko, že zákazník ke spotřebě víceméně nepotřebuje vlastní peníze. Tedy aspoň ne ihned. Se spotřebními úvěry, půjčkami na počkání a všelijakými splátkovými službami se doslova roztrhl pytel. Dříve bylo možné si půjčovat peníze zejména u bank, které si důkladně prověřují klienty, avšak v současné době je možné sehnat peníze bez ručitele a navíc jen třeba prostřednictvím mobilního telefonu. Masivní propagace „života na dluh“ se stala nedílnou součástí běžného života. Média nám říkají, že je to „in“, tak proč to nedělat?

Podle mého názoru je „život na dluh“ jen krátkodobé odložení tvrdé reality, která přijde ve formě splácení zboží a služeb, na které „nemáme peníze“, protože bychom si je nemohli nikdy pořídit, kdybychom nedostali ten „výhodný“ spotřební úvěr. Myslím si, že by lidé měli dobře zvažovat, co si pořídí a co ne, protože to budou muset tak jako tak zaplatit a pokud si začnou pořizovat věci, které si dříve nemohli bez úvěru pořídit, ocitnou se na strmé cestě do dluhové pasti. Uznávám, když si lidé pořídí například hypoteční úvěr, aby mohli důstojně bydlet, ale kam nás to konzumní společnost zavedla, když si půjčujeme dokonce i na Vánoce?

Citát - „Je nabíledni, že většina lidí národa nechápe náš bankovní a peněžní systém, protože kdyby ho chápali, věřím, že by byla revoluce ještě dřív, než by ráno vyšlo slunce. Henry Ford, 1922“

Zdravotní dopady

Lidé v konzumní společnosti dokážou omezit pohyb na minimum. Tato společnost jim umožňuje úplné pohodlí přímo z domu, proto nemají už ani potřebu nevycházet ven. Většinu povinností jako je třeba práce (home office nebo taky homeworking) nebo objednávku požadovaného zboží lze dnes pohodlně vyřídit přes internet. Toto zboží jim pak doručí kurýr zase až do domu nebo bytu. S rostoucí spotřebou vedoucí až k nadspotřebě také roste množství civilizačních chorob, jako jsou třeba, vysoké riziko infarktů, cévních onemocnění, obezity, mozkových příhod či rakoviny atd.. S pohodlnější stylem života též roste spotřeba drog, cigaret a alkoholu, které zdravotní stav populace rozhodně „nezlepšují“. Na opak stále více stoupá zločinnost a případů sebevražd, které jsou vyvrcholením beznadějných situací lidí, kteří zcela logických důvodů nemohli v tomto systému uspět. Kapitalistický Globální systém není a nemůže být výhodný pro každého člověka a to bez rozdílů!

Ekologické problémy

Konzumní společnost je založená na spotřebě. Vše se spotřebovává ve velkém, vše je dostupné a vše je hygienicky zabalené. Příroda je přetěžována všemi druhy obalových materiálů, zejména pak PET lahví, které nejsou příliš využitelné pro další výrobu. Výrobní podniky ekologie příliš nezajímá, jsou orientovány především na zisk. Proto by měla v této fázi zakročit vláda a usměrnit jejich podnikání.

Mezi další ekologické problémy způsobené konzumní společností patří bezesporu plýtvání vodou a základními přírodními surovinami. Některé z těchto surovin, zejména pak ropa jsou na pokraji definitivního vyčerpání veškerých světových zásob.

V souvislosti s fosilními palivy se dostáváme ke znečištění ovzduší skleníkovými plyny, které mají za následek postupné oteplování zemského povrchu. Znečištěné ovzduší také přispívá nedílnou součástí ke zhoršování zdravotního stavu obyvatel, zvláště pak obyvatel velkých měst.

Nadprodukce a nadspotřeba

Pro konzumní společnost je charakteristický převis nabídky nad poptávkou. Již není problémem vyrobit velké množství výrobků, ale toto množství prodat. Vyrábět ve velkém je pro výrobce přínosné, protože ve velkém množství výrobků dovedou snáze rozpustit fixní náklady, které by zbytečně navyšovaly cenu konečného výrobku. V rámci konkurenčního boje mnohdy přistupují k dumpingovým cenám, které pokud nejsou státem regulovány, tak by do budoucna určitě měly být.

Po fázi nadprodukce následuje fáze masírování veřejnosti reklamními kampaněmi, promyšlenou marketingovou strategií a jinými přesvědčovacími praktikami. Výhodou pro výrobce je fakt, že společnost je schopna zkonzumovat více než ve skutečnosti potřebuje. A proto již výrobci mnohdy nezkoušejí, jaké výrobky jsou si lidé ochotni koupit, ale jaké množství výrobků snesou (množstevní slevy).
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama