ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,63. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.09.2009 11:36:51

Změnou České televize k rozvoji České republiky

Změnou České televize k rozvoji České republiky

=Motivační dopis Jany Bobošíkové Radě ČT=

<p class="perex">Praha 13. 5. 2009 - Českou televizi jako veřejnoprávní instituci považuji za naprosto výjimečné mediální prostředí. Tato exkluzivita vyplývá z legislativního ukotvení ve formě zvláštního zákona. Ten zaručuje financování veřejnoprávní služby všemi občany České republiky a tím i odolnost proti tlaku inzerentů.&nbsp;<strong>Českou televizi chápu jako prostor dosud málo využívaného potenciálu skutečné nezávislosti ve všech aspektech audiovizuální tvorby. Českou televizi chápu jako prostor, kterýpřispívá k rozvoji parlamentní demokracie a zachovávání ústavnosti České republiky. </strong>Prostřednictvím České televize lze občanům nabídnout informace, uměleckou tvorbu i vzdělávací pořady, které jsou nutné pro udržení a rozvoj národní identity, kultury, vzdělanosti a historického povědomí,&nbsp;a které nikdy komerční televize z povahy své funkce ziskových podniků vykonávat nebudou.</p> <p>Jsem přesvědčena, že kvalitně řízena Česká televize můževytvořit <strong>prostor stability a jistoty </strong>v tom, že program, který nabídne, bude kvalifikovaně a poutavě informovat vychovávat, vzdělávat a bavit. Takový program bude <strong>etalonem tvorby i informační oporou občanům</strong>. To vše v <strong>hodnotovém ukotvení parlamentní demokracie a evropské civilizace, s respektem ke globálnímu vývoji ekonomiky i náboženským a regionálním odlišnostem celého světa</strong>.</p> <p>Pro vytvoření takové televize nabízím kvalifikaci a dlouholeté zkušenosti. <strong>Nabízím odborné zázemí v prokazatelných dlouholetých výsledcích mé práce </strong>na obrazovkách Československé televize, České televize i TV Nova. Byla jsem <strong>moderátorkou prestižního pořadu České televize „21",</strong> kde jsem vedle osobností domácí politické, ekonomické i kulturní scény&nbsp;hovořila s mezinárodními veličinami jako například Michail Gorbačov, Frederik De Klerk, Gabriela Sabatini,&nbsp;Maja Plisecká nebo Šimon Perez. Byla jsem <strong>poradkyní předsedy Poslanecké sněmovny Paramentu ČR </strong>Václava Klause. <strong>Moderovala jsem hlavní diskusní pořad TV NOVA</strong>&nbsp;Sedmička, ve kterém se vystřídali všichni významní představitelé České republiky. V současné době jsem <strong>nezávislou poslankyní Evropského parlamentu</strong>.&nbsp;Kromě práce v odborných ekonomických výborech jsem získala také zkušenost jako<strong> členka oficiálního poradního orgánu Evropského parlamentu pro tvorbu programu televizního vysílání tohoto politického tělesa. </strong>Kromě toho se kontinuálně věnuji publikační činnosti a veřejně se v médiích vyjadřuji k aktuálním společenským a politickým otázkám. Jako profesionál často žasnu <strong>nad hrubými chybami a manipulacemi, kterých se Česká televize</strong> v rozporu se svým posláním <strong>dopouští.</strong></p> <p>Jsem zvyklá <strong>jednat s lidmi v nejvyšších patrech mezinárodní i tuzemské politiky, ekonomiky i médií</strong>. Mé současné angažmá vytváří kvalitní sociální zázemí ve znalosti tuzemské i mezinárodní politické scény. V České republice jsem v pravidelném kontaktu s veřejností, <strong>znám názory občanů na program i současné vedení</strong> <strong>České televize</strong> a často slyším výzvu: „Jděte to tam změnit." <strong>Už při svém nuceném odchodu z televize v roce 2001 jsem prohlásila, že je to pro mě přestávka.</strong> Můj zájem o veřejnoprávní televizi a veřejný prostor v České republice vůbec je trvalý a hluboký. <strong>To jsem prokázala mnoha činy, včetně přijetím <a href="http://www.bobosikova.cz/clanky-a-rozhovory/_zobraz=prezidentsky-projev-jany-bobosikove">kandidatury na prezidentku České republiky v roce 2008</a>.</strong> Proto výzvu Rady České televize, některých občanů České republiky i svého vlastního svědomí ráda přijímám.</p> <p>Kromě mediálních a politických zkušeností včetně orientace v mezinárodních strukturách <strong>nabízím i pevné hodnotové ukotvení vlastní osobnosti</strong>. To spočívá v uspořádaném dlouhodobě budovaném rodinném zázemí, ve kvalitně vybudovaném podnikatelském zázemí mého manžela, <strong>ve víře ve svobodu, práci, vzdělání a odvahu</strong>.&nbsp;Nebojím se tvrdé práce, věcných střetů, ani oprávněné kritiky. <strong>Netoleruji lenost, přetvářku, lež, rozpor slov a činů, neprofesionalitu a pohrdání divákem a občanem.</strong> Nabízím vytrvalost, odolnost vůči lobbistickým i politickým tlakům. Nabízím pevné nervy, příjemný vzhled, flexibilitu i soucit s nejslabšími. <strong>Nabízím profesionální rovné jednání a pevnou oporu všem zaměstnancům a tvůrcům České televize, kteří berou kvalitativní a efektivní změny nikoliv jako překážku, ale jako výzvu</strong>. A kteří spolu se mnou chtějí přispět k rozvoji České televize a tím i k rozvoji České republiky.</p> <p><br /></p>
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama