ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26. 6. 2018 19:57:12

Městská část Praha 5 stále ignoruje hlas občanů

Městská část Praha 5 stále ignoruje hlas občanů

ZMČ P5, přijala na únorovém zasedání usnesení, zavazující MČ P5 ke zveřejnění doslovného přepisu zasedání, videozáznamy z jednání a všechny hlasované návrhy a protinávrhy usnesení včetně jmenného výpis hlasování. Dodnes většinu z toho nezveřejňuje.

V lednu 2018 vznikla na městském obvodu P5 petice, vyjadřující zásadní požadavek občanů na zveřejňování všech informací ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 (ZMČ). Tuto petici, organizovanou mnou a Mgr. Martinou Pokornou podepsalo téměř 900 občanů. S petičními požadavky v únoru 2018 ZMČ vyjádřilo svůj souhlas přijetím pro Radu MČ závazného usnesení.

Dodnes většinu z nich nesplnila.

Po stopách nesplněných slibů

Dne 20.2.2018 schválilo ZMČ na svém 23. zasedání podle slov pana místostarosty Bc. Herolda, zastupitele za ODS, revoluční změnu jednacího řádu ZMČ, navrženou panem starostou Ing. Richterem. Tato změna slibovala občanům P5 zveřejnění celého doslovného přepisu zasedání ZMČ s platností od 21.2.2018.

Po velmi rušné debatě schválil zastupitelský sbor ještě jeden zásadní závazek. Byl to mnou přednesený společný návrh ČSSD a Strany zelených. A to zveřejnit na oficiálních webových stránkách MČ P5 (www.praha5.cz) videozáznamy z jednání ZMČ a všechny návrhy a protinávrhy usnesení, o kterých ZMČ rozhodovalo hlasováním, včetně výsledku hlasování a jmenného výpisu hlasování. A to v nejkratší možné době, vždy po proběhlém jednání ZMČ. Právě tento požadavek byl podpořen výše zmíněnou peticí.

Splněním těchto usnesení by se mohla radnice Prahy 5 postavit na čelní místo mezi pražskými radnicemi v transparentnosti svého konání a ve vstřícnosti při poskytování informací z jednání ZMČ. Občanům by to otevřelo možnost přímého dohledu nad prací, i hlasováním jednotlivých zastupitelů.

Na 24. zasedání dne 17.4.2018, schválilo ZMČ novelu Jednacího řádu, která usnesení z 23. zasedání částečně reflektovala. S platností od 18.4.2018.

Zásadní požadavek petice: „Jmenný výpis hlasování“, se v novele ale nevyskytoval.

Pan Starosta mě před hlasováním ujistil, že „budeme zveřejňovat vše, co proběhlo na jednání zastupitelstva, včetně údajů, kdo jak hlasoval“, a tak jsem pro ni hlasoval také a předpokládal, že své slovo dodrží.

Nedodržel.

Po dalších 2 měsících jsem se rozhodl na 25. zasedání ZMČ zařadit bod s názvem „Neplnění usnesení ZMČ“. V návrhu usnesení jsem požadoval nápravu současného stavu.

Vládnoucí koalice (Top 09, ANO, ODS, KDU…..) vyřadila tento bod z projednávání.

A nejen to. Vyřadila i body „Kontrola plnění usnesení ZMČ“ a „Zprávu z kontrolního výboru“. Ten se neplněním těchto usnesení ZMČ zabýval také.

Nečekal jsem, že vyšší transparentnost ZMČ bude pro vládnoucí koalici tak obrovský problém, že zablokuje možnost debaty.

K rukám pana starosty jsem proto podal interpelaci, s očekávatelným dotazem: “Jak to bude s tím slibovaným zveřejňováním?”

Ignorace 900 občanů, kteří podepsali petici, ve mě vyvolává řadu pocitů, i otázek.

Chce vládnoucí koalice transparentní radnici?

Jsem přesvědčen, že občané mají právo vědět, o čem se na ZMČ mluví a jak jednotliví zastupitelé hlasují. Mají právo si ověřit, zda zastupitelé plní předvolební sliby.

Mělo by být zcela běžné, aby se kdokoliv mohl podívat na www.praha5.cz a najít tam videozáznamy, stenozáznamy, všechny návrhy a protinávrhy usnesení, včetně výsledků hlasování a jmenného výpisu hlasování, tak jak to zveřejňují mnohé jiné radnice.

Přesně jak to MČ P5 usnesením ZMČ před 4 měsíci slíbila svým občanům.

Teď nezbývá nic jiného, než toto téma stále znovu otevírat, a připomínat vládní koalici a panu starostovi jejich nesplněné sliby o transparentnosti.

A pak jen spolu s občany čekat, čekat a čekat… na nové volby.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout