Pavel Vyhnánek, M.A.

  • PRAHA SOBĚ
  • Hlavní město Praha
  • nám. primátora HMP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.10.2021 19:57:00

Zvýšení poplatku pomůže městu i Pražanům

Zvýšení poplatku pomůže městu i Pražanům

Hlavní město Praha uzavře memorandum s Asociací hotelů a restaurací ČR a Prague City Tourism. Schválila to dnes Rada hl. m. Prahy.

Město i hoteliéři plánují společně podporovat kultivovaný a trvale udržitelný cestovní ruch, rozvíjet Prahu jako atraktivní destinaci pro kongresy, konference či výstavy a propagovat město v zahraničí. Potřebné prostředky plánuje město získat zvýšením poplatku z pobytu ze stávajících 21 Kč na 50 Kč. Ten platí samotní turisté, tento krok tedy nebude mít negativní dopad na peněženky Pražanů, ani na rozpočet města.

„Velmi vítám odsouhlasení memoranda, na jehož základě bude Praha investovat mnohem více prostředků do udržitelného cestovního ruchu. Ty však nepůjdou z peněz pražských daňových poplatníků, ale z poplatku z pobytu, který platí samotní turisté. Tento poplatek je jediným nástrojem, kterým české obce dokáží přímo kompenzovat náklady spojené s cestovním ruchem a pomocí kterého se mohou podílet na jeho ekonomických přínosech. Praha s výší ubytovacího poplatku z pobytu 21 korun za noc zaostává jak v rámci Evropy, tak dokonce i za řadou českých měst. Zvýšení poplatku pomůže městu i Pražanům a jsem rád, že se na tomto nutném kroku shodneme i se samotnými hoteliéry,“ uvádí Pavel Vyhnánek, náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu.

Strany memoranda plánují pořádat například pravidelné cílené kampaně na podporu udržitelného příjezdového cestovního ruchu. Významně bude podporována také image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference. Město bude rovněž podporovat výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované návštěvníky.

„Chceme ukázat to nejlepší, co může Praha nabídnout, a posílit tak její image jako destinace plné historie, památek, kultury a kvalitní gastronomie. Marketingovými kampaněmi budeme cílit na kultivovanou klientelu, která je pro město největším přínosem. Takový návštěvník si svoji destinaci nevybírá podle výše ubytovacího poplatku ale podle toho, co mu může nabídnout. Společně s hoteliéry se shodujeme, že se navýšení pobytového poplatku nepodepíše na atraktivitě našeho hlavního města, naopak nám ji pomůže navýšit,“ říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Cestovní ruch v hlavním městě zaměstnává více než 100 000 obyvatel. Vybrané daně a jejich následné přerozdělení ale v rámci tzv. rozpočtového určení daní nemají vazbu na regiony a jejich ekonomickou aktivitu. Ačkoliv je tedy cestovní ruch významnou složkou pražské ekonomiky, Praha získává pouze zlomek z daňových výnosů, které z turismu plynou veřejným rozpočtům.

„Praha historicky tvoří více než šedesát procent celkového objemu cestovního ruchu v České republice. Jsme velmi rádi, že se nám společně podařilo nalézt cesty systémového financování podpory cestovního ruchu. Je to dobrá zpráva i pro obyvatele města a pražské podnikatele, kteří jsou v mnoha případech ekonomicky přímo nebo nepřímo na rozvoji turismu závislí," komentuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Poplatek z pobytu, který je jako jediný v oblasti cestovního ruchu přímým příjmem financí pro obce, představuje unikátní možnost, jak získat přístup k prostředkům, které budou investovány zpět do rozvoje udržitelného turismu s vysokou přidanou hodnotou a budování image Prahy jako kultivované a atraktivní destinace. Poplatek platí samotní turisté za každou noc strávenou v pražském ubytovacím zařízení při krátkodobém pobytu nepřevyšujícím 60 dnů.

„Kvůli rozpočtovému určení daní dochází z pohledu města dlouhodobě k tomu, že výdaje v cestovním ruchu převyšují jeho příjmy. Tento rozdíl má navýšení poplatku z pobytu zmírnit. Navíc tímto krokem naplňujeme další z bodů nové Koncepce příjezdového cestovního ruchu. Část tohoto příjmu využijeme na kultivaci cestovního ruchu a budeme tak schopni lépe zamezit jeho negativním projevům,“ dodává předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Zákon o místních poplatcích umožňuje od 1. ledna 2021 zvýšení sazby poplatku z pobytu z dosavadní hranice 21 Kč až na 50 Kč. Této možnosti již využily například Český Krumlov, Františkovy Lázně nebo Valtice, tedy obce, které mají o několik řádů menší objem cestovního ruchu než hlavní město.

V jiných, s Prahou srovnatelných evropských městech se výše těchto poplatků pohybuje od dvou EUR výše a města využívají tyto příjmy například na rozvoj infrastruktury nebo podporu cestovního ruchu. Právě k evropskému standardu výše ubytovacích poplatků by se Praha ráda přiblížila.

Na základě memoranda byl zpracován návrh novely pražské vyhlášky o místním poplatku z pobytu, který bude nyní rozeslán do připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek se jím pak budou v následujících měsících zabývat jak Rada hl. m. Prahy, tak následně i zastupitelstvo. Pokud dají zastupitelé návrhu zelenou, nová sazba poplatku začne platit od počátku roku 2022.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama