Pavol Lukša

č. 1, Moravskoslezský kraj
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.11.2011 13:19:45

Braňme dalšímu úbytku zemědělské půdy

Braňme dalšímu úbytku zemědělské půdy

Zemědělská půda představuje strategickou surovinu, u které musí existovat určitá míra ochrany a regulace. I když v současnosti nehrozí České republice nedostatek potravin a jejich ceny dramaticky nerostou, v budoucnosti může dojít ke změnám.

Rychlý růst světové populace, především v Asii, a zvyšující se poptávka po potravinách může způsobit prudké zvýšení jejich cen a snižování jejich dostupnosti. Na tato rizika nebudeme moci zareagovat, pokud bude v České republice pokračovat úbytek orné půdy v průměru o 15 hektarů denně.

Jedním z hlavních důvodů tohoto úbytku je dlouhodobě změna účelu na stavební pozemky, ať už kvůli výstavbě rodinných či bytových domů, ale především kvůli výstavbě průmyslových areálů, skladů či velkoplošných obchodů. Nezpochybňuji pozitivní přínos pro regionální zaměstnanost, nicméně často se stává, že developeři ignorují spoustu bývalých průmyslových  a nyní nepoužívaných areálů, tzv. brownfieldů, které by stačilo upravit. Aby se toto nestávalo, vláda přikročila od roku 2011 ke zvýšení odvodu za vynětí ze zemědělského půdního fondu, aby se úbytek půdy alespoň zmírnil. Připomeňme, že tyto odvody byly jedny z nejnižších v Evropě a zároveň se dlouhou dobu neměnily, tj. reálně se snižovaly.

To developerům zvýšilo náklady, proto se rozhodli lobbovat u některých poslanců, prostřednictvím kterých předložili pozměňovací návrh. Podle něj by se odvod u průmyslových areálů nejenže nesnížil na původní úroveň (před rok 2011), ale dokonce by od něj byli investoři úplně osvobozeni. Pokud by byl tento návrh přijat, znamenalo by to krok zpátky a zmaření naší snahy o záchranu půdy jako strategické suroviny a prostředku obživy pro naše zemědělce.

Jako předseda Zemědělského výboru jsem spolu se svými kolegy vyvinul značné úsilí v přesvědčování poslanců napříč politickým spektrem. Zdůrazňuji, že se nejedná  otázku politickou, ale o záležitost zdravého rozumu. Jsem proto rád, že se nebezpečný návrh nakonec nepodařilo schválit. Domnívám se ale, že je pouze otázkou času, kdy se jej některé zájmové skupiny opět pokusí prosadit. 

Rozumím, že vyšší odvod zvyšuje náklady developerů a jiných investorů. Nicméně je třeba je motivovat, aby investovali v celé řadě nevyužitých areálů, kde lze realizovat investici, aniž by muselo docházet k úbytku zemědělské půdy. Diskutujme také o jiných řešeních, např. určeme vyšší procento odvodu obcím, které pak budou moci investorům ulevit v odůvodněných případech třeba prostřednictvím daně z nemovitosti. Nesmíme však zapomínat na nutnost chránit naše přírodní bohatství a zachovat náš zdroj potravin.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama