Petr Dolínek

 • ČSSD
 • Hlavní město Praha
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 6. 2017 12:26:00

Nejvíc podnětů lidé posílají k poškozeným komunikacím

Nejvíc podnětů lidé posílají k poškozeným komunikacím

Od 3. března letošního roku mohou lidé posílat své podněty, stížnosti a pochvaly v oblasti pražské dopravy přes aplikaci a webové stránky zmente.to. Za prvního čtvrt roku poslali téměř dva a půl tisíce návrhů, tedy v průměru 25 denně včetně víkendů.

 Nejčastěji jsou to podněty ke stavu komunikací, veřejných prostranství a k veřejné dopravě. Projekt má už také první viditelné výsledky.

K dnešnímu dni přišlo už 2 771 podnětů. „Jejich počet nás příjemně překvapil. Bezkonkurenčně nejvíce podnětů lidé posílají k poškozeným komunikacím, na druhém místě je nepořádek a na třetím upozornění na riziková místa,“ uvádí náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. „Řadu míst se už podařilo opravit – namátkou jde třeba o odstranění výmolů u zastávky Českolipská, o nové protiparkovací sloupky v ulici Na Zlatnici, opravu povrchu v Bohušovické ulici včetně přilehlého parkoviště a podobně. Lidé nás také upozornili na celou řadu poškozených značek, nefunkčních lamp, nebo špatně viditelné přechody na frekventovaných silnicích. Některé návrhy jsme už stačili zařadit i do dlouhodobého investičního plánu města, třeba celkovou rekonstrukci vozovky a chodníku v Hrdličkově ulici na Jižním městě,“ dodal Dolínek.

Přibližně polovina podnětů přichází přes webovou stránku, druhá půlka prostřednictvím mobilní aplikace. Přes operační systém Android poslali lidé 67 % podnětů z aplikací, 33 % připadá na uživatele s operačním systémem iOS. Po pomalejším startu se v květnu vyšplhal počet zaslaných podnětů až k 45 za den. Nejvíce jich přišlo 31. května, kdy jich dorazilo 80.

Nejvíce podnětů míří na TSK

Nejčastěji lidé posílají náměty týkající se stavu komunikací, tato oblast tvoří 24 % všech podnětů. Ty dostává Technická správa komunikací průběžně. Často se lidé chtějí jen na něco zeptat, ale často posílají také konkrétní návrhy na zlepšení nebo opravy. Část podnětů je hned zařazena do zásobníku plánovaných oprav TSK.

Na druhém místě pomyslného žebříčku s 21 % podnětů je oblast veřejných prostranství - za první čtvrtletí fungování projektu představuje téměř pět stovek podnětů. Ty se ihned předávají organizacím pečujícím o tato prostranství. V jejich gesci je údržba parků, městského mobiliáře nebo pouličního osvětlení.

Třetí místo s pětinou všech podnětů patří veřejné dopravě, kde lidé často reagují na pravidelnost a kapacitu spojů, navrhují změny tras či pochválí řidiče linky za ochotu.

„Zatím jsou do projektu zapojeny primárně TSK, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy, ale přicházející dotazy a návrhy na zlepšení se týkají i řady dalších městských odborů a institucí, od odboru životního prostředí až po úřady jednotlivých městských částí, kterým tým zmente.to předává podněty k řešení. Musím přiznat, že jsme se s některými vzkazy dostali do skluzu. Zájem je velký a máme opravdu plné ruce práce, abychom stíhali vše vyřizovat, ale věnujeme se každému podnětu, který obdržíme. Jediné, na co nedokážeme reagovat, jsou sprosté nebo neurčité vzkazy, kterými si stěžující spíše vybíjejí vztek, takových je ale naštěstí naprostá menšina,“ řekl vedoucí projektu zmente.to z Odboru rozvoje a financování dopravy hlavního města Prahy Jaroslav Mach.

Krátce po spuštění zmente.to do ostrého provozu získala Praha od společnosti Microsoft významné ocenění finalista Microsoft Awards 2017 v kategorii Rozvoj moderního města.

Nejvyužívanější kategorie zmente.to

Z pohledu jednotlivých kategorií občané nejvíce připomínkují oblast komunikace, do které poslali 238 podnětů souvisejících s poškozenými komunikacemi. Do kategorie veřejné prostranství přišlo celkem 145 podnětů týkajících se nepořádku a 103 podnětů z oblasti pro pěší upozornilo na riziková místa.

Oblasti, které Pražany pálí nejvíc

Absolutně nejvíc připomínkovanou kategorii poškozené komunikace v oblasti komunikace následuje dopravní značení s 87 podněty a vylepšení komunikací s 54 podněty. Uzavírky a omezení připomínkovali Pražané pouze třikrát.

Problém s nepořádkem nahlásilo 145 uživatelů aplikace zmente.to. Celkově napříč oblastmi se jedná o druhou nejčastěji využívanou kategorii. V oblasti veřejných prostranství následovala na druhé pozici s počtem 70 podnětů kategorie zastřešující vylepšení prostranství. Třetí příčku obsadil městský mobiliář a vybavení. Na ně reagovala veřejnost 65krát. Bezbariérovost byla řešena v oblasti komunikací a veřejného prostranství shodně třikrát, čímž se zatím zařadila k nejméně připomínkovaným kategoriím.

Kategorie zahrnující zastávky veřejné dopravy včetně jejich okolí byla nejvíce připomínkovanou v oblasti veřejné dopravy. Reagovalo na ni téměř sto uživatelů a celkově se stala třetí nejvíce připomínkovanou kategorií. Nejméně lidé využívali kategorii zahrnující oblast Lítačky a validátorů, do které zaslali pouhých sedm podnětů.

Lidé už změnili

Na závěr uvádíme pár vybraných konkrétních opatření, které se už podařilo během prvního čtvrt roku projektu realizovat. Nejde o kompletní výčet, ale o několik vybraných bodů pro ilustraci.

 • oprava poškozené dlažby na chodníku v Klášterské ulici na Praze 1
 • oprava prolomené dlažby a zničeného trávníku mezi ulicemi Pod Paťankou a Heinemannova
 • odstranění ohořelého vraku vozidla v ulici K Radotínu
 • odstranění výmolů v ulici Lovosická u zastávky Českolipská
 • oprava dlažby v ulici Haštalská, Praha 1
 • opravené značení přechodů v ulicích Lazarská-Spálená, Omladinářů-Lazarská a Na Perštýně
 • doplnění čtyř chybějících krytů kanálu na Štefánikově mostě
 • oprava nefunkčního osvětlení, U Děkanky, Praha 4
 • oprava povrchu komunikace, Bohušovická, Praha 9
 • demontáž rozbitých a instalace nových košů u skateparku a dětského hřiště, Trousilova, Praha 8
 • zařazení celkové rekonstrukce vozovky a chodníku v ulici Hrdličkova, Jižní město do plánu investic TSK, včetně opravy komunikace Kloboukova
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout