Petr Souček

  • JM-ND
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.06.2018 17:50:07

VESTECKÁ SPOJKA ANO, pokračování obchvatu do Uhříněvsi (JVK) v žádném případě!!

VESTECKÁ SPOJKA ANO, pokračování obchvatu  do Uhříněvsi (JVK) v žádném případě!!

V dubnu 2017 byla projednávána na zastupitelstvu hl.m.Prahy smlouva o spolupráci mezi ŘSD, Středočeským krajem a Prahou, Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje, Ministerstvem dopravy smlouva o spolupráci o vybudo­vání „Vestecké spojky“.

Vestecká spojka je navržena jako silnice II. třídy. Možná by mělo zaznít o co se jedná. 

Jde o propojení sjezdu dálnice D1 ve Vestci okolo Hrnčíř, kde vznikne křižovatka se silni­cí K Šeberovu, dále bude pokračovat mezi Rozkoší, ulicí K Labeškám, kde vznikne další křižovatka a následně bude pokračovat ko­lem Šeberova na D1, kde by měl vzniknout mimoúrovňový exit 4 s možností spojení s ulicí Formanská ze strany Prahy 11. Tato dálniční spojka bude mírně zahloubena a na několika místech podél trasy Vestecké spojky vzniknou protihlukové bariéry. Celý projekt má kladný posudek IEA (posudek o vlivu na životní prostředí). 

Vestecká spojka nejvýrazněji pomůže do­pravní situaci v Hrnčířích a Šeberově, kde zamezí každodenním kolonám. Kvůli stále probíhající výstavbě v Jesenici, Osnici, Zdi­měřicích a dalších obcích se zde situace stále zhoršuje. Podle měření z roku 2015 tudy projíždí 13 tisíc aut denně a intenzi­ta dopravy neustále vzrůstá. Po otevření Vestecké spojky je očekáván dlouhodo­bý pokles intenzity dopravy na 6-8 tisíc aut denně. Též bude sloužit i jako obchvat Kateřinek přímým výjezdem ulicí Forman­skou na D1 na novém exitu 4. Právě toto napojení bude obrovským přínosem, protože odvede dennodenní ze­jména ranní kolony v ul. Ke Kate­řinkám a následnému odlehčení ul. Opatovské. Tyto auta budou přímo najíždět na D1 na exitu 4 a vyhnou se tak Jižnímu Městu. 

Investorem této stavby je Středo­český kraj a ŘSD. Samotná stavba by mohla začít nejdříve v roce 2018, vývoj bude záviset na finančních prostředcích a případných odvoláních proti stavbě. Vestecká spojka by měla být dokon­čená za 2 roky od zahájení stavebních prací. 

Většina obcí a obyvatel v regionu, kterým bude Vestecká spojka procházet, se k pro­jektu staví kladně. Jedinou výjimkou je MČ Praha - Křeslice, která se obává prodlou­žení Vestecké spojky až do Uhříněvsi. 

Význam Vestecké spojky 

Vestecká spojka a hlavně exit 4 na D1: 

• Výrazně odlehčí zatížení ul. Ke Kate­řinkám, kdy ráno bývají i 20 min fronty k ul. Opatovská a následně i Opatovské 

• Výrazně odlehčí dálničnímu sjezdu z D1 exit 2 Šeberov a dopravního zatíže­ní z ul. Čilská na D1 

• Výrazně zlepší průjezdnost z Jižního Města na Prahu – západ 

• Odlehčí ul. Na Jelenách, propojka na Kunratickou spojku 

• Odlehčí průjezdnosti okolo OC Chodov 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout