ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

24. 3. 2011 11:36:43 - jiroh

Účelové rozdělení Prahy na 7 volebních obvodů

Dobrý den, chci se zeptat, když Vám dá ústavní soud za pravdu a volby v Praze budou zrušeny, počítali jste s tím, že ze vrátí staré vedení magistrátu nebo šlo především v první řadě o princip?

Odpověď

25. 3. 2011 15:08:22 - Petra Kolínská

Straně zelených jde opravdu o princip, neboť je přesvědčena, že účelové rozdělení Prahy na 7 volebních obvodů výrazně narušilo pravidla volné a rovné demokratické soutěže.

V případě, že bude rozhodnuto o neplatnosti voleb  a  Ústavní soud zruší usnesení Městského soudu, rozhodne Městský soud znovu, a to podle právního názoru Ústavního soudu. Po novém rozhodnutí Městského soudu se město ocitne právně ve stejné situaci, jako kdyby takto soud rozhodl již na podzim. Doba, kdy tak učiní (stejně jako roční období), nehrají roli v právních následcích. Od okamžiku právní moci usnesení by se mělo za to, že zastupitelé nebyli zvoleni a metropoli by řídil dosavadní primátor a jeho rada, kteří vykonávali mandát do posledních voleb. (k tomu viz § 69a, § 75 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze).

Návrat "staré rady" však bude pouze krátkodobý.  Ministr vnitra je totiž v takovém případě povinen vyhlásit volby do 30 dnů poté, kdy mu je oznámeno usnesení Městského soudu. V tomto případě nevyhlašuje volby prezident republiky, ale pouze ministr vnitra. Volby musí vyhlásit tak, aby se konaly nejdříve 90 dnů od vyhlášení. Pokud například usnesení Městského soudu bude vydáno 20. dubna, musí ministr vyhlásit volby do 20. května
2011 a volby se mohou konat nejdříve 18. srpna 2011. Termín není právem pevně stanoven, ale ministr by jej neměl zbytečně odkládat.