PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Připraven na zteč!
  • Piráti
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.05.2021 15:57:41

To, co se událo v posledních dnech, je průšvih. Ta klikačka

To, co se událo v posledních dnech, je průšvih. Ta klikačka

Projev na 102. schůzi Poslanecké sněmovny 12. května 2021 ke způsobu výběru projektů na posílení zdravotnictví a snížení dopadů pandemie covidu-19 z evropského programu REACT-EU

Já vám přeji dobré ráno. Dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, paní ministryně, já bych chtěl také zareagovat. Očekával jsem, že dnes tím tématem tedy bude stavební zákon, ale to, co se událo v posledních dnech, je průšvih. Tady zaznělo - a myslím, že třeba i paní ministryně to má na twitteru - že se přece hodnotily i nějaké obsahové věci. Tak tam byla taková klikačka, kde byly umožněny odpovědi ano - ne. Jste nemocnice? Ano - ne. Jste toto? Ano - ne. A tento seznam těchto ano - ne odpovědí, který jaksi říkal, jaký subjekt žádá, to by mělo být hodnocení těch projektů. Já jsem byl nadšený, když vznikala v minulých letech strategie regionálního rozvoje, která se dívala na jednotlivé regiony a na to, jak se v nich lidem žije, kolik je tam s.r.o, jak mají dostupnou zdravotní péči, kolik je tam vysokých škol. Už jen to kritérium regionu, kde někde máme nemocnice, ve Šluknovském výběžku, kde jsou v zásadních problémech a někde máme nemocnice, které fungují, je podle mě zcela zásadní hodnotící kritérium, kam by ty peníze v rámci tohoto programu jít měly. To je první věc. Tudíž hodnocení kvality těch projektů by mělo být jednak, jak kvalitně je ten projekt připraven a pak skutečně jít tím směrem, pomoci tam, kde je to nejaktuálnější s ohledem na lidi a vybavenost těch nemocnic pro daný region. To je první věc.

Já jsem chtěl zareagovat na pana předřečníka z KSČM, prostřednictvím pana předsedajícího. Mně to vaše vystoupení přišlo tak trochu - a nechci vás tím nijak urazit - jako taková ta rétorika rozbíječů strojů. Tak, jsme v papírovém světě. Vy někam pošlete přihlášku projektu, nějaký fascikl. To, kdy ta přihláška byla přijata, kdy byla vyhodnocena v tom papírovém světě, kam se dostala v tom pořadníku, kam ty papíry zařazujete, je pouze a jedině na tom člověku, který ji přijímá, jak tam to razítko dá, jak tam ten čas zapíše. Z tohoto procesu, kromě toho, že to řeší jeden člověk na podatelně, není v tom papírovém světě žádná ověřitelná digitální stopa.

Já jsem se o tématu digitalizace bavil asi před třemi lety - a byla to taková řekněme náhodná snídaně - s paní prezidentkou Estonska, která říkala, že digitální svět jí naopak umožňuje žít v bezpečí, že její zdravotní karta nebude někde lítat, že zmizí ze šuplíku, že si ji bude někdo někde předávat, protože ví, že její zdravotní záznamy jsou uloženy na jednom místě, edituje se, kdo k nim má přístup, kdo a z jakého důvodu se na ni koukal a ten počet přístupů je omezen. To všechno nám umožňuje digitální svět, i to časové razítko, kdy se do toho systému přihlásíte. Pojďme si tedy říci, že i to datum nebo ten čas přihlášení může hrát určitou roli, i když - a já jsem se teď bavil, myslím, že s Markem Bendou, o tom, jak se obsazují předměty, když se vypíšou ve škole předměty, tak žáci sedí u toho počítače a taky klikají, protože ten zájem o některé předměty je prostě větší a naplněnost třídy má tu svoji kapacitu. Kdyby to bylo papírovým způsobem, kdybyste tam posílal seznam předmětů, na které se ten žák chce přihlásit, změnilo by se něco na tom procesu? (Nesrozumitelné) který ten dopis by přišel dřív, asi by ten žák dostal přednost. Opět by to bylo složité a nebyla by tam žádná faktická kontrola, zda třeba někdo nebyl zvýhodněn apod.

Proč mám tento široký úvod. Výhodou digitálního světa je, že v něm existuje ona digitální stopa. A já mám podezření, a Ondřej Profant dokonce minulý týden na interpelacích na toto upozorňoval, že pokud se řeší včasnost podání - a vidíme to v různých jiných systémech - je důležité ohlídat, je důležité auditovat, aby někdo neměl k tomu systému přístup, a teď se přenesu do světa IT, na tzv. backendu. Ne že si tam něco klikáte na té stránce a ono tady zaznívá to klikání myší, ale fakticky to nedělá člověk. Ve věcech, kde je důležitý čas, to dělá nějaký robot, program, který prostě vyplní ten formulář a odešle ho. To je ještě případ, kdy používáte ten formulář. Samozřejmě nejrychlejší a nejčistší je přístup do té databáze, kam někdo na tom backendu, kdo se zná s tím dodavatelem nebo má nějaký přístup, prostě ten projekt nahraje a když je to špatně udělané, tak si ještě to časové razítko změní a tím všechny předběhne. Najde si toho, kdo je nejmíň a dá tam minus 00001, nevím, do jaké míry to nakonec bylo hodnocené. A já mám obavu, že se tohle stalo. Já mám obavu, že se tohle stalo zejména z důvodu, které projekty tam uspěly a proč právě tyto projekty. A proto, a tady zazněla nutnost vypsání tohoto znova, je zcela zásadní, aby se vyžádaly ty logy z těch serverů, aby se oslovil dodavatel toho systému a aby se ověřilo, zda někdo v tomto směru neměl výhodu, nepředbíhal, anebo dokonce nedošlo k tomu, že na tom tzv. backendu rovnou do té databáze ty projekty nahrál. To je myslím zásadní.

Já se moc nedivím, že tady pan ministr dneska není, nebudu - zaznělo to tady - žertovat, že asi vyplňuje daňové přiznání, ale měl by se k tomu vyjádřit a já bych tedy byl pro, aby se šlo tou cestou, a já věřím, že asi nějaké to podání na tento proces bude, a skutečně využili tu výhodu toho IT světa, kterou právě v tom papírovém světě nemáme a dohledali, jakým způsobem byl ten systém využíván a zejména, zda někdo neměl přístup do toho samotného softwaru, kam se ty projekty nahrávaly. To je znalost, kterou lidé, kteří pracují běžně s počítačem, mají, vědí, jak to funguje. Možná by o tom měli mluvit i často zástupci vlády. Teď byla konference Digitální Česko, kterou pořádali největší odborníci na IT. Myslím, že tam vystupoval pan premiér, pan ministr, paní ministryně Dostálová, což mi moc nekoresponduje s tím, že se veřejně hovoří o tom, zda bude rozděleno iks miliard korun, tak či onak rozhoduje klikání na myši, když fakticky se bavíme o tom, že pokud jde o tu rychlost, tak se to většinou dělá daleko sofistikovaněji a někdy tedy i faktickým podvodem, a to by mělo ministerstvo vyšetřit a toto podezření vyvrátit. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama