PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.

Miroslav Ransdorf zemřel 22. ledna 2016 v Praze
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.11.2015 0:47:13

Engels dnes

Engels dnes

195 let od narození, 120 let od úmrtí

                   Bedřich Engels a Karel Marx. Každý byl jiný, ale je-li řeč o jednom z nich, nelze úplně pomlčet o tom druhém. Neprávem nedoceňovaný Bedřich Engels (28.11. 1820 Barmen, dnes Wuppertal- 5. 8. 1895 Londýn) byl geniální jedinec s obrovským jazykovým darem a schopností prozkoumávat nový terén pro myšlení. Přesto byl velmi skromný a vždycky stavěl Marxův přínos nad ten vlastní, i když se například k myšlence komunismu propracoval dříve než Marx. Také dříve docenil význam politické ekonomie pro poznání společnosti, v níž oba žili.  

Stejně jako Marx měl rád život ve všech jeho podobách.  Nevyhýbal se společnosti krásných žen, dobrému jídlu, pití nebo elegantnímu oblečení. Miloval koně, a když si pořídil drahého ušlechtilého plnokrevníka, omlouval to trochu legračně tím, že nacvičuje budoucí útoky proletářské jízdy.

Marx měl štěstí, že mu jeho otec otevřel svět osvícenství a moderní kultury, naproti tomu Engels musel nejdříve postoupit boj s rodinným prostředím: ztráta pietistické víry, v níž byl vychováván, byla pro mladého Engelse obrovským otřesem, stejně jako poznání pokrytectví průmyslníků, kteří drželi své dělníky v bídě, nevzdělanosti a alkoholismu, aby je mohli snadno ovládat. 

Marxova cesta k Hegelově filosofii byla jakoby přirozená a čtenáři Marxových textů se zdá přirozený i postup, kterým se Marx dostával za rámec Hegelova myšlení; Engels si to vše musel vyvzdorovat na svém prostředí. A přece: samouk bez univerzitního vzdělání se brzy propracoval nejen k vynikajícím jazykovým znalostem (naučil se ke stáru i česky), ale také se dokázal vyznat ve složitých filosofických sporech po příchodu Schellinga do Berlína a zasahovat do nich. 

Engelsův myšlenkový podíl na vzniku marxismu je přes jeho veškerou skromnost nezastupitelný. Navíc bez jeho finanční podpory by Marx ani nemohl psát. Z policejních relací známe dobře Marxův poněkud bohémský životní styl i velice skromné poměry, ve kterých dlouho žila jeho rodina. Že se to později změnilo, je i Engelsova zásluha.  

Engels byl člověk přátelský, přímý, oblíbený a uznávaný. Nesnášel šosáctví a pokrytectví a když se zmýlil, dokázal to otevřeně přiznat. Dobře rozuměl vojenským otázkám, pronikavé byly jeho analýzy americké občanské války (v odhadech prusko-rakouské války tak přesný nebyl). Roku 1887- dvacet sedm let před vypuknutím I. světové války (!) popsal její příčiny, průběh i výsledek. Hodně podnětů přinesl pro analýzu historického procesu, pro filosofickou reflexi tehdejších přírodních věd, dokázal přístupně a systematicky zpracovat hlavní myšlenky směru, který on a Marx založili. Bez jeho přispění by po Marxově smrti nevyšel druhý a třetí díl Kapitálu. Organizované socialistické hnutí mu vděčí za velkou část svých úspěchů.  

Bedřich Engels je v současnosti znovuobjeveným předmětem odborného zájmu. Před šesti lety vydal historik Tristram Hunt o Engelsovi vynikající obsáhlou monografii, která byla ihned přeložena do francouzštiny. Týž autor vydal anglický překlad Postavení dělnické třídy v Anglii s významnou doprovodnou studií. Za Reagana a Thatcherové, kdy se všude možně prosazovaly buržoazní mýty, bylo toto Engelsovo dílo znevažováno a stalo se terčem nemístných útoků s cílem vyvrátit jeho teze. Marně, současné bádání je v tom základním potvrdilo. 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama