PhDr. Šárka Zdeňková

  • HPP 11
  • Praha 11
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,49. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.09.2016 7:00:00

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

Praha 11 vymetla na povrch další shnilou kauzu – prodej pozemků podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s. v roce 2008 za doby vládnutí D.Mlejnského.

Vzhledem k prodejní ceně pozemků 2 450,- Kč/m2 (metro Roztyly, Praha 11) existuje důvodné podezření, že se prodej uskutečnil za cenu nižší, než jaké bylo možné v čase a místě dosáhnout. Městská část by proto měla při tomto zjištění podat podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření toho, zda tímto postupem nedošlo ke spáchání trestného činu a k ustavení odpovědných osob.

Rada MČ obdržela na jaře tohoto roku oficiálně všechny právní podklady, vč. návrhu na podání trestního oznámení. Vypracování prodejního posudku a právního posouzení si Rada sama zadala ještě v době, kdy vztahy ANO a TOP 09 s trestně stíhaným D.Mlejnským a jeho opozicí nebyly tak vřelé.

Rada MČ hlasy radních za ANO (MBA Říčař, Ing.Jirava, Ing.Balík) a TOP 09 (Ing.Urbánek, Mgr.Lepš) dvakrát případ bezdůvodně odložila (v červnu a září 2016).

Předložili jsme tedy kauzu Zastupitelstvu MČ dne 22.9.2016.

Zastupitelstvo zařazení bodu jednání „Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s.“ dne 22.9. neschválilo – hlasy ANO, TOP 09, JM-ND, ČSSD, KSČM.

Zbývá otázka, proč? Na Praze 11 je aktuálně velmi nejistá situace, kdo vlastně vládne. Koalice HPP11/ ANO /TOP skončila účelovým odvoláním dvou radních HPP 11 na jaře tohoto roku. Od té doby Radu i Zastupitelstvo ovládá ANO a TOP s opozicí D.Mlejnského. A právě tady se bohužel obáváme, že je zakopaný pes – ANO a TOP Mlejnského opozici potřebují, aby mohli vládnout bez HPP 11. A copak se novým kamarádům přidělávají starosti v podobě trestních oznámení, řešení miliónových škod v Jihoměstské sociální, a.s. a dalších kauz z nedávné minulosti? Začíná se zametat pod koberec a to je velmi velmi špatně.

PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek

zastupitelé MČ Praha 11, Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11)

Zelené Roztyly,  z.s.

zdenkovaS@praha11.cz

www.hpp11.cz

______________________________________

Důvodová zpráva

pro jednání zastupitelstva MČ Praha 11

dne 22.9.2016

ve věci:

Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků k.ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a.s.

Důvod předložení

Projevení vůle městské části Praha 11 a zajištění jejího projevení navenek.

Okolnosti

Rada MČ Praha 11 již dvakrát odložila projednávání bodu „Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s.“, a to ve dnech 28.6.2016 a 13.9.2016. Vzhledem k závažnosti celé věci a bezdůvodnému odkládání projednání případu Radou, předkládáme kauzu k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 11.

Základní fakta

Předkládáme zastupitelstvu MČ Praha 11 podnět na podání trestního oznámení ve věci postupu orgánů městské části Praha 11 při prodeji pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s. v roce 2008, kdy dne 18. 11. 2008 uzavřela Městská část Praha 11 (dále jen „MČ“) jako strana prodávající kupní smlouvu se společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s., IČO 27419037 (dále jen „kupující“). Předmětem této kupní smlouvy byly následující pozemky evidované v k.ú. Chodov: parc. č. 2117/396, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1686 m², parc. č. 2117/434, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 145 m², parc. č. 3322/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 131 m², parc. č. 3323/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 800 m², parc. č. 3326, vodní plocha, o výměře 22 m², parc. č. 3336/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 675 m², parc. č. 3336/196, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 576 m². Tyto pozemky byly MČ na základě rozhodnutí zastupitelstva MČ dne 16.6.2008 (usnesení č. 20/15/Z/2008) prodány za cenu 105 435 750,- Kč.

Znaleckým posudkem ze dne 4. 5. 2015, č. 2015/959/23, kterým byly předmětné pozemky oceněny ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy k 18. 11. 2008, znalec došel k dvěma závěrům: pro ocenění předmětných pozemků byla zvolena metoda ocenění porovnáním, která odpovídá metodickým požadavkům určení ceny obvyklé a cena obvyklá byla znalcem vyjádřena ke dni ocenění celkovou částkou 148 200 000,- Kč. Obvyklá cena předmětných pozemků dle znaleckého posudku byla tedy dle názoru znalce o 42 764 250,- Kč vyšší, než sjednaná kupní cena mezi MČ a kupujícím.

Existuje zde tak důvodné podezření, že prodej se uskutečnil za cenu nižší, než jaké bylo možné v čase a místě dosáhnout; městská část by proto měla podat podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření toho, zda tímto postupem nedošlo ke spáchání trestného činu a k ustavení odpovědných osob.

Závěr a doporučení

Výkon funkce člena zastupitelstva městské části se považuje za výkon veřejné funkce. Člen zastupitelstva městské části je povinen ve své činnosti dodržovat zákony v rozhodovací činnosti MČ, pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Nesplnění zákonem stanovené povinnosti, „ať už úmyslně nebo z nedbalosti“ může přivodit příslušnou trestně-právní odpovědnost.

Pro splnění zákonné povinnosti v péči o svěřený majetek MČ Praha 11 je pro zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy, v případě zjištění relevantní informace týkající se svěřeného majetku, povinnost postoupit tuto příslušnému orgánu státní správy, v tomto případě orgánům činným v trestním řízení. Bezdůvodné odkládání podání trestního oznámení může být považováno za maření spravedlnosti.

Předkládá:

za zastupitelský klub Hnutí pro Prahu 11

PhDr. Šárka Zdeňková

zastupitelka MČ, HPP 11

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama