RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.11.2023 20:07:00

Praha má potenciál etablovat se na světové mapě rozvoje a využití AI

Praha má potenciál etablovat se na světové mapě rozvoje a využití AI

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo individuální účelovou dotaci osm milionů korun pro kulturní a vzdělávací centrum Kampus Hybernská a dotaci ve výši tří milionů pro vědecký spolek prg.ai.

 Potvrdilo tak svou ambici investovat do vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací a podporovat činnost institucí, které propojují veřejnost, studenty a akademiky.

Umělá inteligence, strojové učení a robotika se stávají celosvětovým pilířem ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, kam dlouhodobě míří investice a zájem startupů i globálních společností. Praha v této oblasti vidí velkou příležitost, uvědomuje si potenciál zdejších odborníků a plně jej podporuje, nezapomíná ale ani na udržitelnost a budování komunity. Jedinečný prostor Kampus Hybernská tyto zdánlivě vzdálené oblasti efektivně propojuje.

„Praha má potenciál se etablovat na světové mapě rozvoje a využití AI. Pokud tuto pozici nechceme ztratit, musíme dostatečně investovat a lákat zahraniční výzkumníky, napomáhat vzdělání mladých lidí a propojovat pražskou inovační scénu s ostatními obory,“ říká radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

Dotace v celkové výši 11 milionů korun budou poskytnuty z rezervy letošního rozpočtu. Prostředky budou využity pro potřeby zajištění stabilního a udržitelného financování obou institucí, které se koalice zavázala podporovat ve svém programovém prohlášení. „V této obtížné situaci zapsaných ústavů a spolků, které nejsou součástí města, mi nezbylo nic jiného než sáhnout do rezervy pro mimořádnou jednorázovou neinvestiční dotaci,“ uvádí radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík.

Dotace pro Kampus Hybernská poslouží na financování jeho aktivit ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku a v prvním čtvrtletí roku 2024. Plánuje se navýšení počtu akcí a vzdělávacích aktivit Cirkulárního hubu, který se věnuje tématům udržitelnosti ve městě. Kampus Hybernská byl založen v roce 2021 hlavním městem a Univerzitou Karlovou jako komunitní, kulturní a vzdělávací centrum podporující inovace a popularizaci vědy.

Dotace pro spolek prg.ai (více ZDE) je určena na rozvoj programu v oblasti vzdělávání, lákání zahraničních vědců do Prahy, popularizaci umělé inteligence u české veřejnosti a budování a propojování pražské AI komunity. Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiku z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy i Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města, které se zavázalo podporovat spolek při naplňování jeho cílů. Za tímto bezprecedentním spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

„Z aktivit prg.ai bude benefitovat i Magistrát hlavního města Prahy, kde může umělá inteligence najít uplatnění jako nástroj pro řešení klíčových rozvojových a problémových oblasti´ správy města. Ve spolupráci s prg.ai již také proběhl vzdělávací seminář pro zaměstnance úřadu, kde se měli možnost seznámit s příležitostmi, které technologie na bázi AI přinášejí,” vysvětluje radní Mazur.

„Velice mě mrzí, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy neschválilo dotace v celkové výši dva miliony korun pro podporu konání akcí Future Port Youth 2023 a Týden inovací ČR 2023. Tyto akce přispívají ke kvalitní kultivaci inovačního ekosystému ve městě a dalšímu vzdělávání odborníků a studentů pražských škol i z různých koutů světa. Své hlasy jako klub jim dali pouze Piráti, různé menší počty hlasů připojili zastupitelé z dalších politických klubů, dva kluby vůbec. Beru to tak, že o rozvoj inovací ve městě ostatní politické kluby nemají dostatečný zájem. Pro většinu pražských zastupitelů přitom tyto akce nejsou žádnou novinkou, ani hlasování o jejich podpoře,” dodává Daniel Mazur.

Cílem akce Future Port Youth 2023 bylo výrazně posílit konkurenceschopnost studentů na trhu práce, jejich zaměstnatelnost a podnikavost. Dále se snaží zvýšit zájem mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů, který v Česku v posledních letech klesá.

Týden inovací je již tradiční a nejrozsáhlejší událostí k inovacím v Praze, která chce pomoci učinit z Prahy renomovaný inovační hub a lákat tak vědecké a podnikatelské kapacity z celého světa. Týden inovací usiluje o propojování zahraničních a lokálních aktérů v oblasti inovací, šíření povědomí o hlavním městě jakožto kolébce inovativních nápadů a postupů a upevňování dobré pověsti a zájmu o Prahu ze stran zahraničních inovačních lídrů.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama