RNDr. Jana Plamínková

  • STAN
  • Hlavní město Praha
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.06.2017 18:01:00

Nákup pozemků v Křeslicích pomůže ochraně vodních ploch a zeleně

Nákup pozemků v Křeslicích pomůže ochraně vodních ploch a zeleně

Praha chce za 12 168 740 Kč koupit od Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pozemky v Křeslicích.

Jde o parcely o celkové rozloze 151 533 čtverečních metrů a cena čtverečního metru je zhruba 80,30 Kč. O nákupu ještě bude definitivně rozhodovat zastupitelstvo města.

Převážnou část těchto pozemků tvoří vodní plocha a zeleň, konkrétně jde o koryto Pitkovického potoka a Botiče a přilehlou zeleň. Pozemky díky své poloze tvoří velmi významnou část zeleně katastru Křeslic. V platném územním plánu jsou parcely součástí nezastavitelného území a všechny pozemky jsou také zahrnuty do přírodního parku „Botič – Milíčov“. Nivou Pitkovického potoka i Botiče také prochází územní systém ekologické stability (ÚSES), konkrétně biokoridor regionální úrovně R3/41 „Pitkovický potok – Botič“ s několika vloženými lokálními biocentry.

Výkup pozemků je tedy podle radní Jany Plamínkové z mnoha hledisek v zájmu hlavního města a Praha tím také plní Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy pro volební období 2014 – 2018.

„Výkup těchto pozemků je jedním nejvýznamnějších pozemkových zisků hlavního města Prahy v posledních letech. Umožní nám na horním toku Botiče vybudovat suchý poldr, který v případě bleskové povodně zachytí povodňovou vlnu. Kromě toho výkup do majetku města stabilizuje plochy zeleně, kterých je v této části Prahy velmi málo,“ uvedla radní Plamínková.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama