RNDr. Jana Plamínková

  • STAN
  • Hlavní město Praha
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13. 6. 2017 18:12:00

Pražské Karlovo náměstí se konečně dočká revitalizace

Pražské Karlovo náměstí se konečně dočká revitalizace

Rada hl. m. Prahy dnes schválila, že se nová podoba parku na Karlově náměstí bude hledat v rámci formy řízení se soutěžním dialogem.

 Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu za účasti významných zainteresovaných stran. Vyhlásí jej Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha).

„Park na Karlově náměstí je dlouhodobě zanedbávaným veřejným prostranstvím Prahy. Po letech stagnace očekáváme, že z procesu vzejde prvotřídní architektonicko-krajinářský návrh, který tomuto celoměstsky významnému náměstí navrátí podobu atraktivního veřejného prostoru s citlivým přístupem k zachování jeho historických hodnot,“ říká Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy.

Celé řízení bude mezinárodní, očekává se proto široká účast architektonicko-krajinářských týmů nejen z ČR, ale z celé Evropy. Ze všech přihlášených týmů, které splní základní kvalifikační předpoklady, vybere na začátku procesu odborná komise pět týmů, které se společně zúčastní několika workshopů za účasti všech zainteresovaných stran. Mezi ty patří městská Praha 2, IPR Praha, Národní památkový ústav, ale také například Všeobecná fakultní nemocnice a další stakeholdeři. Ve vzájemných diskusích bude postupně upřesňováno zadání návrhu tak, aby došlo ke všeobecné shodě.

„Pokusů o revitalizaci Karlova náměstí proběhlo již několik - například ideová soutěž v roce 2008. Žádný z postupů se zatím ale nepodařilo dokončit, protože jednotlivé instituce nedošly ke konsenzu o podobě návrhu. Ukázalo se, že k revitalizaci Karlova náměstí je třeba přistupovat jinak,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Výhodou soutěžního dialogu je zejména to, že všichni aktéři jsou součástí vývoje návrhu již od počátku. Vybrané týmy po úvodních diskusích začnou zpracovávat architektonicko-krajinářské návrhy, které budou v různých úrovních návrhu v několika kolech workshopů podrobeny odborné diskusi. Účastníci tak získají zpětnou vazbu před dopracováním návrhů, které by tak měly splňovat očekávání všech zúčastněných stran. Předpokládaná doba trvání soutěžního dialogu je proto poměrně dlouhá – výsledky by měly být známé za devět měsíců od vyhlášení. Díky tomu však lze očekávat zkrácení procesu pro následné projednávání projektu v dalších fázích.

Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě uvažuje i o umístění podzemních garáží pod náměstím, budou se týmy kromě revitalizace parku v koncepční rovině zabývat i potenciálním umístěním podzemního parkování. Cílem návrhu proto bude i názor na případnou aktualizaci návrhu řešení ulic a návrh potenciálního umístění výjezdů a řešení venkovního vzhledu garáží. Tento návrh však nebude nijak ovlivňovat chystanou etapu I - rekonstrukci křižovatek.

Soutěžní dialog nenahrazuje standardní projednávání dokumentace pro územní řízení. To proběhne až v následující fázi. Celková cena rekonstrukce parku je předpokládána v hodnotě 300mil Kč a na projektovou dokumentaci revitalizace parku je vyčleněno 22,5 milionu korun. Zadavatelem tohoto projektu je IPR Praha společně s Odborem strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy.

Proměna Karlova náměstí postupně probíhá již delší dobu. Revitalizace parku spadá do II. etapy celkové proměny. I. etapa se týkala úprav obvodové části náměstí. Již v roce 2015 byla zrekonstruována tramvajová trať, chodníky a nástupních ostrůvky. V nejbližší době by měla proběhnout ještě rekonstrukce zbývajících komunikací, přechodů, vodovodů a kanalizace, kterou zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama