RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

  • ANO 2011
  • Jihomoravský kraj
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
22.09.2017 8:31:58

Stav ovzduší v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zlepšuje.

Stav ovzduší v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zlepšuje.

Stav ovzduší v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zlepšuje. Silniční doprava je zodpovědná pouze za 19% všech emisí prachu

Kvalita ovzduší v městě Brně a Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, potvrzují to všechny typy stanic imisního monitoringu, která tento trend potvrzují od roku 2010. Nejvýraznější pokles zaznamenaly dopravní lokality. Čísla koncentrací, která byla naměřena v roce 2016, jsou nižší o desítky procent než před šesti lety. Nejpomaleji klesají naměřené hodnoty ve venkovských lokalitách. V roce 2016 byl překročen imisní limit pro denní koncentrace PM10 pouze na dopravních stanicích Brno-Svatoplukova a Zvonařka. Tyto naměřené výsledky jsou jasným důkazem toho, že v Brně nejsou všechny imise, tedy koncentrace látek v ovzduší, způsobeny jen „brněnskými emisemi, tedy látkami emitovanými na území Brna, nebo dokonce pouze ze silniční dopravy. Navíc to potvrzuje i názor odborníků, že budování nových silnic pomůže nejen ještě většímu zlepšení kvality ovzduší, ale bez nich by byl totálně zastaven i rozvoj kraje.

Plynulost silniční dopravy má výrazně pozitivní vliv na emise polétavého prachu. Plynule jedoucí auto jede na vyšší převodový stupeň, má nižší spotřebu paliva, a tedy i tvorbu emisí z jeho spalování. Stejně tak plynule jedoucí auto nebrzdí a neakceleruje, což jsou další významné zdroje emisí prachu – emise z otěrů brzdového obložení a pneumatik při brždění resp. otěrů pneumatik a abraze vozovky při akceleraci. Tyto nestandardní tedy „neplynulé stavy“ mají významný vliv na množství emisí z dopravy v centrech měst oproti obchvatovým komunikacím, kde se tyto jevy v podstatě nevyskytují. Problematika kvality ovzduší je ale mnohem širší a je vystavena mnohým vlivům v různých ročních obdobích.

Právě proto, aby docházelo, i nadále ke zlepšování kvality ovzduší je nezbytné zprovoznění nadřazené komunikační sítě. Což jsou v Jihomoravském kraji tyto klíčové stavby dopravní infrastruktury nadregionálního významu: silnice D43 (R43), silnice D55(R55), silnice D52 (R52) a silnice I/38. Pro brněnskou aglomeraci je to pak dobudování Velkého městského okruhu (VMO).

Velmi často skloňovaným je v poslední době i Polycyklický aromatický uhlovodík Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12), který je silně karcinogenní. Podle dostupných měření není jeho největším zdrojem automobilová doprava, ale jak dokazuje níže uvedený graf, jsou to lokální topeniště, a to z celých 84%. 

podíl sektorů NFR na celkových emisích benyoapzrenu, 2014

Lokální topeniště jsou zastoupena plošně na celém území kraje a v období topné sezóny jsou naprosto dominantním zdrojem znečištění ovzduší. Díky Kotlíkové dotaci mají lidé možnost získat až 127.500 Kč na výměnu starého kotle spalujícího pevná paliva za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Sběr žádostí bude zahájen dne 16. října 2017 od 10:00 hodin.

Zdroj: TZ JMK

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout