RNDr. Miroslav Škaloud

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

02.05.2014 14:22:10 - jurka kříž

ODS

Vy jste spokojen s vývojem strany od lednového kongresu? Proč mám dojem, že stranu zastupuje jen několik senátorů a hrstka poslanců? jak chcete obnovit důvěru ve vás? Chápu, že jako opozice nejste pro média tak zajímavý, ale máte přeci sami spoustu možností se zviditelnit. O vašich kandidátech do EP ani nemluvím, jak kdybyste věděli, že je kampaň zbytečná. Byl jsem váš volič, ale nyní nejsem s to vám dát hlas.

Odpověď

04.05.2014 12:59:37 - RNDr. Miroslav Škaloud


Spokojenost s vývojem strany

Nejsem nespokojen. Změny v ODS se odehrávají v několika rovinách. V personální, ve způsobu fungování a v programové rovině. Volání našich voličů po personální obměně se naplňuje. Sám víte, že došlo k úplné obměně vedení ODS. Ke změnám ve vedení nižších článků, např. v oblastech dochází průběžně. Další informace viz odpověď na jednu z předchozích otázek „Supervolební rok pro ODS“.

Zviditelňování se

K Vašemu dojmu týkajícího se „hrstky vystupujících poslanců a senátoru“ a „možnosti se zviditelnit“ si dovolím uvést několik poznámek.

1) To, že jsou vidět více poslanci a senátoři je logické, jsou u zdroje tvorby zákonů a stanovisek k nim. Proto jsou pro média více přitažliví. Jsou více informovaní. Jejich počet samozřejmě závisí na tom, zda a kdo z nich má co říci. Že by to byla za ODS jen hrstka, je věcí názoru. Mně se jeví tato „hrstka“, vzhledem k počtu našich členů ve sněmovně a v Senátu ve srovnání s podílem vystupujících poslanců a senátorů z jiných stran poměrně velká. Podíval jsem se zběžně do mediálních záznamů a vidím poměrně časté vstupy jak v TV, tak v tištěných, médiích následující osoby Z. Stanjura, P. Fiala, L. Kohoutová. J. Zahradník, B. Svoboda, … (sněmovna); P. Sobotka, M. Vystrčil, J. Kubera, T. Jirsa, P. Eybert, .. (Senát); J. Zahradil, T. Vaněk, H. Fajmon, E. Zamrazilová, J. Hynek, O. Vlasák, E. Tošenovský, M. Ouzký, (europarlament jak stávající poslanci, tak kandidáti) a další, např. A. Vondra, M. Kuba atd. Je to samozřejmě také jen pocit. Možná, že ten váš je formován větší četností výstupů některých mediálních hvězd, jako jsou T. Okamura, R. John atd., a mediální zajímavostí jejich témat. Dále, členové vlády mají samozřejmě do médií dveře více otevřené a to může vyvolávat dojem větší aktivity jiných stran. Pokud jde o vystupující neposlance a nesenátory nevidím v četnosti jejich mediálních výstupů výrazný rozdíl ve srovnání s příznivci jiných politických stran.

2) Na druhé straně je pravdou, že politická strana je vidět, pokud reaguje na nové otázky, vysvětluje své postoje a nastoluje svá témata. To je také její povinnost. Bezpochyby bychom mohli být lepší, pokud se ale podíváte např. na  http://www.ods.cz/clanky, kde jsou stanoviska našich členů, uvidíte, že je jich poměrně dost. Zajímalo by mě, zda jste některé z nich četl, když jste byl ještě voličem ODS. To, zda se takovéto zprávy dostanou do hlavních médií (mimo tiskové konference na ČT24), závisí i na dalších faktorech (viz dále). Mimoto, nejsme již ve vládě, proto zájem médií také poklesl. Vnímám ale, že Vás přesto četnost našich výstupů neuspokojuje, mně také ne. Je to ale do značné míry individuální záležitost členů, a závisí to i na organizačních schopnostech vedení koordinovat jejich práci a případných analytických týmů. Snažím se tomu napomoci.

3) Možnost zviditelnit se v hlavních médiích mají zejména ti, kteří nastavují extrémní, nebo „zajímavá témata“, mnohdy s nereálným řešením. Jiný způsob je strefovat se do jiných osob nelichotivými výrazy, nebo někoho bez důkazů z něčeho obviňovat. Viz např. dnešní parlamentnilisty.cz, titulní strana "Stát řídí hovada". To není směr, který by preferovali mí kolegové. Dále, většina mediálně přitažlivých návrhů a pikantních témat má vždy dvě stránky jak pozitivní tak negativní. O nějaký vyvážený přístup si osoby, které jsou více vidět, obvykle příliš nestarají (výjimky samozřejmě existují). Média různé názory a stanoviska akceptují většinou podle toho, jak populistické nebo skandální či destruktivní jsou. O většině svých kolegů vím, že chtějí být především věcní.

4) Je obtížné konkurovat populistickým proklamacím, jako např. zajistíme všem práci, vyženeme imigranty, nebudeme montovnou Evropy, atd.. Těm stačí jen několik vět. Je obtížnější stručně vysvětlovat, na čem závisí reálné mzdy, zaměstnanost, konkurenceschopnost nebo jak funguje evropský volný pohyb osob a za jakých okolností je např. možné omezit imigraci ze třetích zemí, popř. jakých kroků je zapotřebí k řešení uvedených problému. Ostatně na nějaké podrobné vysvětlování až na výjimky média obvykle nejsou zařízena a navíc preferují své komentátory. To samozřejmě neznamená, že bychom se neměli nadále snažit srozumitelně vysvětlovat svoji politiku a stanoviska (to byla také v předchozích letech naše slabost).

5) Ke zviditelnění se v eurovolbách a v dalších volbách je zapotřebí mít finanční prostředky. Těmi nyní neoplýváme a nemáme také žádná média. Souhlasím ale s Vámi, že je řada způsobů jak se i tak zviditelnit a podotýkám bez extrémních proklamací. Možná, že jste si všiml kampaně ODS „držme se koruny“, tu považuji za povedenou. A není to nikterak populistický výkřik, je to dlouhodobě zastávané stanovisko, podpořené ekonomickou rozvahou a řadou konferencí a publikací v režii ODS (viz také má odpověď na otázku „Koruna nebo Euro“ zde na parlamentních listech). Připomínám, že Euro by měla být zlatá tečka procesu reálné konvergence.

6) Vaši výhradu mohu také vnímat také jako otázku, zda ODS má co nabídnout. Samozřejmě, že ano. Pro ty, kteří chtějí být informování, stačí otevřít odkaz http://www.ods.cz/volby2013/volebni-priority nebo http://www.ods.cz/volby2014ep/ke-stazeni

popř. http://www.ods.cz/clanek/7045-ods-ma-co-nabidnout

Jak obnovit důvěru v ODS?

Rozhodně můžete věřit tomu, že jsme vždy cílili na ty nejdůležitější problémy, jejichž řešení přinášelo dlouhodobou a reálnou prosperitu. Ve srovnání s ostatními stranami, ODS vždy více akcentovala právo svobodné volby, nižší přerozdělování i nižší regulace. Ti, kteří chtějí, aby někdo hájil tyto hodnoty, mají stále svého zastánce.

Politická reprezentace ODS vykazovala vždy odvahu k nutným reformním změnám, které reagovaly na budoucí rizika. Poslední vláda pod vedením ODS přinesla občanům České republiky přes některá nepopulární opatření rozhodně více pozitivního. Cílem bylo zajistit v situaci celosvětové krize podmínky pro budoucí zdravý růst České republiky a to se podařilo. Domnívám se, že správnost vládních kroků se dříve nebo později potvrdí. Detailněji na http://www.skaloud.net/clanky/proc-volit-ods-20-10-2013/

Váš hlas

Jsem si vědom, že řada lidí bude volit jinak nežli v přechozích volbách a to i na protest proti něčemu. Z Vašeho sdělení dovozuji, že nás nechcete volit, protože se dostatečně nezviditelňujeme. To mě mrzí, nicméně děláme to, co považujeme za slušné, co je zdůvodnitelné a především co přinese z dlouhodobého hlediska největší prospěch co největšímu počtu obyvatel.

M. Škaloud