RNDr. Miroslav Škaloud

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,79. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

13.03.2013 10:09:15 - Betinka

Vedení ODS chce obnovit důvěryhodnost ODS jak dovnitř tak vně

Ve čtvrtek 28. února Výkonná rada ODS nečekaně zrušila tři oblastní organizace strany. Sice to nespadá pod váš volební obvod, ale přesto jde o Prahu, kde také působíte a navíc pod stejnou stranou. Jak celou situaci vnímáte? Na mě to působí, že se snaží odvést problémy od těch hlavních problémů. Nebo Vám přijde poslední volební průzkum, kde ODS získala 10% v pořádku?

Odpověď

27.03.2013 13:35:22 - RNDr. Miroslav Škaloud
Vážená Betinko,

situaci vnímám tak, že vedení ODS chce obnovit důvěryhodnost ODS jak dovnitř tak vně. Pokud jde o Prahu - západ, zde výkonná rada vycházela z informací, které zjistila skupinka členů grémia, kteří na místě podrobně zkoumali problémy týkající se podezření z účelového náboru členů.

Pokud jde o zrušené pražské oblasti, zde rozhodovala rada na základě požadavků předsedy pražského regionu, který identifikoval některé nestandardní procedury. Nebudu se pouštět do hodnocení a srovnávání předchozích postupů. Jen ve stručnosti lze říci, že k takovémuto způsobu rušení oblastí jsou ze strany řady členů i výhrady, na druhé straně jsou názory většiny pražského regionu, že nestandardní postupy při změně volených funkcionářů je zapotřebí řešit v současné době razantně.

Sdělujete, že se vedení ODS snaží "odvést problémy od těch hlavních problémů" Pokud bych z dalšího vašeho pokračování měl usuzovat, že za hlavní problém považujete nízké volební preference, pak právě tato opatření (tj. zrušení oblastí) by podle Výkonné rady mělo zlepšit důvěryhodnost politické strany. Jistě jste si všimla jakým způsobem média o těchto oblastech referovala. To je samozřejmě jedna stránka věci. Jaký budou mít uvedená opatření skutečný dopad zatím neumím odhadnout.

Pro informaci - příčiny odlivu voličů uvádím na

http://www.skaloud.net/dopisy/kongres-odliv-volicu-ods-v-prezidentskych-volbach-9-3-2013/

M. Škaloud