RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

27.10.2015 8:54:29 - Miroslavka1975

Zákaz kritiky islámu

Pane europoslanče, chci se vás zeptat, zda-li nevíte, kdy se bude v EUparlamentu projednávat nějaká norma, která zakáže na území EU kritiku islámu. Údajně se jen čeká předsednictví Švédska, aby toto mohlo být schváleno. Děkuji za odpověď.

Odpověď

31.10.2015 9:23:46 - RNDr. Pavel Poc
 Žádná taková norma se pokud vím nechystá, ostatně čekání na Švédské předsednictví by bylo celkem dlouhé, protože Švédsko předsedalo Evropské unii ve 2. pololetí roku 2009 a jestli počítám dobře, tak přijde znovu na řadu v roce 2023. Spojení se Švédskem mně ale napovědělo, že by mohlo jít o interpretaci zákonů týkajících se tak zvané “hate speech”, způsob vyjadřování, který útočí na osobu nebo skupinu na základě pohlaví, etnického původu, rasy, víry, fyzické nezpůsobilosti nebo sexuální orientace. Český právní řád zná  “hate speech”  tak asi už 25 let v § 355 Trestního zákona jako Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, tedy minimálně od roku 1991, kdy tehdejší ČSFR po vypracování své Listiny základních práv a svobod přistoupila k mezinárodním úmluvám. Úpravy v jiných zemích jsou k dispozici například zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech, bohužel pouze v angličtině. Analýza týkající se možnosti upravit tuto otázku na úrovni EU a interakce se základním právěm na svobodu slova je k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536460/IPOL_STU(2015)536460_EN.pdf. Ve Švédsku byla tamní právní úprava “hate speech” v souvislosti s migrační krizí srovnávána s “uplatněním práva šarija” a interpretována jako zákaz kritiky islámu. Osobně takovou interpretaci pokládám za účelovou a nesmyslnou, ostatně když si přečtete českou právní úpravu, vzniklou drahně před migrační krizí, tak by při troše zlé vůle mohla být vykládána úplně stejně.