RNDr. Radoslav Štědroň

  • SSPD-SP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

19.10.2020 21:12:27

Učím se od Sokrata

Učím se od Sokrata

Bez znalosti příčin vzniku a objevení se covidu 19 jsme vyřízeni

 

Od Sokrata, učím seDenně snad od března jsme masírováni televizí i rádiem 10 hodin - o nějakém viru. Je to naprosto nehorázný mediální terorismus. Přiznám, že to vůbec neposlouchám a nesleduji, příslušné příkazy, zákazy, znovu příkazy a znovu uvolnění zákazů, vyslechnu a poslechnu od manželky, která dělá ve zdravotnictví, jak se mám chovat, aby mě nezavřeli do ťurmy. Takže nebojte, nepatřím k těm, jak už komentátoři také někde špitli – k těm 10 miliónům českých epidemiologů. Vůbec toho není mnoho – co bych o tom covidu věděl.

Ale patrně – ač nelékař, vím bezpečně, že to není nějaký nový neznámý druh nakažlivé nevyléčitelné rakoviny, ani nějaké nové žloutenky, tyfu, malárie, eboly či moru, ani nějaký další druh roztroušené sklerózy nebo jiné po staletí známé hrůzy, která lidstvo kosí po tisíciletí již.

Jářku – snažím se býti ale po vzoru a učitelů mých - moudrým člověkem. A co říká Sokrates – jeden z oněch učitelů – moudrý člověk se pídí po příčinách problému. A to jakéhokoli problému člověka, společnosti – lidstva, otazníku přírody. Chce znát příčiny problému.

Myslíte, že bych vyhrál sázku o to, když tvrdím – kolik lékařů mediků v České republice na jaře - možná ještě v létě roku 2019 – něco věděli o jakémsi viru, covidu 19? Kolik lékařů o této nové nemoci - něco vědělo. Dovoluji si tvrdit, že – NIKDO.

A uvědomuji si, jak závažné tvrzení si dovoluji vyřknout. Velmi závažné, co si to vůbec dovoluji.

A platí to pouze jen o lékařích České republiky?

To za prvé.

Za druhé – co by proto chtěl vědět jistě – moudrý člověk.

Chtěl by vědět příčiny této – asi prokazatelně NOVÉ nemoci v historii lidstva.

Odkud se tu vzala – když tu NIKDY nebyla (viz – za prvé).

Máme věřit tomu, že k nám, i k nám, přilétla na křídlech nějakého čínského netopýra nebo ji vyrobili v nějaké biolaboratoři v Pennsylvánii, je to kompilát kýhošlaka jakéhos H1N1 a SARS? O čem to mluvil Bill Gates ve Vancouveru 15. března 2015 na konferenci TED, vůbec žádnou roli v tom nehrají ani Rockefellerové a Rothschildové a jiní -ové či -áni? Ti všichni na Zemi nežijí s námi? Nebo - už tu nežijí?

Panečku – hodně nezodpovězených – relevantně – otázek.

Hodně, že?

České sdělovací prostředky (chraň Bůh, že bych je chtěl za práci s informacemi o nové chorobě bránit – jsou oplašení jako osli a šíří paniku jak jen mohou) jsou, a tady se jen potvrzuje, že v době krize mají veřejnoprávní sdělovací prostředky výsostné právo na existenci, naše sdělovací prostředky o příčinách možná někdy něco špitly (neposlouchám a nedívám se na ně), ale podle mého názoru patrně opravdu jen něco málo nesrozumitelně zahuhňaly, ale – aby to bylo všem jasné – zase, z mé strany velmi odvážné tvrzení – no to tedy ani náhodou. Obyvatelé Česka, tvrdím nevědí – proč se stále potýkáme s touto nakažlivou chorobou.


Vážení, a teď zbystřete – my jsme ale členy EU, NATO, Světové zdravotnické organizace, Česká republika je zakládajícím členem (tehdá ještě jako ČSR) Organizace spojených národů. Co dělá česká vláda (chraň Bůh, že bych ji ve věci této choroby chtěl něco vyčítat; oni jsou jen stejně bezradní jako by byla parta jakákoli jiná, která by byla u vesla řízení státu) a parlament (ten tu ve skutečnosti podle ústavy má vládnout) pro to, aby prostřednictvím těchto organizací jasně lidem (protože se zdá, že se ta devatenáctka šíří napříč hranicemi a kontinenty – na všech už bezmála 8 mld obyvatel Země), sdělila, jak je možné, že planetu až v roce 2019 zasáhlo virové onemocnění, se kterým člověk nemá vůbec žádné zkušenosti; jde o novou nemoc, patrně nikdy se ještě lidstvu - v jeho celých dějinách – nikdy se nijak neprojevila.

Jak to?

Proč?

Jak je to možné?

K čemu dnes máme tyto světové organizace s téměř neomezenými finančními, logisticko-organizačními zdroji?

Moudrý člověk se zajímá, chce znát příčiny problému.

Za nikoho nemluvím, za nikoho se neschovávám, nevím jak jiní na otázku mudrce – zareagují. Zdá se mi však, že všichni jen krčíme rameny – a – nevíme.

Ta nemoc nějak vznikla, tvrdím (a zase – je to z mé strany nesmírná odvaha – si toto dovolit říci) – tvrdím, že jde o umělou záležitost, která s evolučním vývojem lidstva nemá nic společné.

Když to nevíme, nemáme pak právo tvrdit, že to někdo ví (výše jsem uvedl třeba – kdo také) – jde o novou nemoc v historii lidstva, ale představitelé těchto světových organizací – těchto byrokratických gigantů dnešního světa se neptají, nečiní podle mého názoru to, co by činiti měli.

Nebo je to pro ně jen marginalita, triviálnost, kterou se nenechají vyrušovat?

Naši lékaři to naštěstí umí léčit, ale vždyť nám to v Česku zcela vyšinulo nějak fungující národní hospodářství. Kdyby to mělo pokračovat ještě léta – tak se stát stane ve svém fungování neudržitelným, neživotaschopným. Škoda domyslet, jen k Bohu modlit nám ostává?


Aby si mě někdo za naivu nebral – no samozřejmě je tu varianta – že se nechce odhalovat příčiny, že se nechce pídit po příčinách loni na jaře ještě na světě – neexistující nemoci. Že tu jsou síly daleko větší, mohutnější než je český parlament, síly, které si nepřejí říci lidstvu – co to je za nemoc, odkud přišla. Aspoň tím by český národ – prostřednictvím své nynější vlády mohl býti příkladem ostatním – tak, že by po své vládě tvrdě vyžadoval odkrytí příčin existence covidu 19.

Bez této odpovědi – se domnívám také může dojít k trvalému stavu toho, co se tu od března děje. Bez znalosti příčiny vzniku této nemoci se jí taky nikdy nemusíme zbavit nadobro. Pokud se podaří zjistit příčiny – pak přirozeně bude znám i lék na tuto vymyšlenou, vyrobenou chorobu a krach národních hospodářství pomine.

Měli bychom chtít po vládě akční práci v otázce zjištění příčin nové choroby a nikoli jen poslouchat nekonečné kváky o počtu roušek a zavíracích hodinách hospod, divadel, bazénů a dalších shromažďovadel obyvatel.19. říjen 2020 Radoslav ŠtědroňProfily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama