RNDr. Radoslav Štědroň

  • SSPD-SP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31.05.2018 14:51:34

Vrchní státní zastupitelství a OKD

Vrchní státní zastupitelství a OKD

Lidi budou kvikat něco o jakémsi divadelním představení - ale kolosální zločin, který se jich bezprostředně týká - neřádným hospodařením státu v případě privatizace OKD - bobek

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze                                                                        Ostrava, 4. července 2018

Žádost o přezkoumání vyřízení mé stížnosti městským státním zástupcem Erazímem – vyrozumění o vyřízení – 4 SPR 13/2018-9, ze dne 22. května 2018 (je přílohou této mé žádosti):

                V závěru svého vyrozumění státní zástupce uvádí, že má žádost – pokud nebudu spokojen s vyřízením, bude založena a nebudu již spravován – pokud nebude obsahovat nové skutečnosti. Uznávám, že to co napsal, se procedurálně blíží skutečnosti. Souhlas. Pokusím se onu novou skutečnost ovšem – naprosto kategorickou a jenom díky ni jsem si mohl dovolit podat ono inkriminované trestní oznámení na vládu ČR – vysvětlit.

Fatální v odpovědi pana Mgr. Erazíma jsou však necelé dva řádky jeho textu, zopakuji…“nebyly zjištěny důvody pro postup podle § 158 odst. 3 zákona č.141/1961Sb“. Nevím, jak vypadal onen paragraf v roce 2005 (jeho znění znám už pouze z internetu tak, jak vypadá v roce 2018 – je to 13 let), ale uvádím či opakuji věc principiální, kterou zastupitelství nechce slyšet, nečte, nechce vidět – v každém případě mi ji nijak nevysvětlilo.

Proto:

1/

Od 1. května 2004 je ČR členem EU. V ní platí (je možné, že v roce 2018 už neplatí, nevím), že pokud se (je úkolem právě státního zastupitelství příslušnou směrnici si najít a ocitovat přesné znění – mnou zde podaného textu) prodává státní majetek, či jeho část - musí být výběrové řízení. Neexistuje-li taková směrnice EU – nechť to VSZ  kompetentně sdělí.

Nebylo žádné otevřené ani uzavřené výběrové řízení.

Tak jak to mám chápat – že nebyly zjištěny důvody pro postup podle § 158?

Osoby tam (tehdá na zastupitelství v roce 2005) – jak to mám chápat? Jak to, že nebyly důvody?

Nejde o novou skutečnost – ale je-li skutečností – proč mi na ni nikdo tehdá neodpověděl?

Česká republika byla povinna konat podle pravidel EU, nejsme již svrchovaným státem, jak uvádí první věta ústavy.

2/

V rámci vyšetřování podrobností – jak definuje § 158, si může Vrchní státní zastupitelství vyžádat od České televize – veřejnoprávního subjektu, záznam vystoupení bývalého premiéra ČR Sobotky, který předvedl po svém výslechu u soudu jako svědek událostí ze září 2004 (prodej zbytkového podílu OKD vlastněného tehdy ještě Českou republikou). Pan Sobotka v něm tvrdí, že cena, za kterou byl zbytek státem vlastněného podílu v OKD prodán – byla cenou tržní.

Nechte si od soudních znalců – a je jich zde v této oblasti – nepochybuji v Česku – dostatek – prověřit, co to je tržní cena.

Proč se nějaká cena nazývá tržní.

No, protože ji stanovuje trh.

Trh bez soutěže není trhem. Soutěž na prodej významného podílu státu ve společnosti OKD nebyla.

Hochštapleři na státním zastupitelství v roce 2005 – však sdělují, že - nebyly zjištěny důvody pro postup podle § 158, chtějí tím říci, že důvody neexistovaly? To jako má být pravda (jestli tedy alespoň zčásti chápete - co to je pravda)?

Žádám tedy pouze prošetření faktů uvedených v bodech 1/ a 2/. Žádám Vrchní státní zastupitelství soustředění se na faktické, věcné otázky – tyto dvě, nikoli jen na procedurální okolnosti mého marného boje se zločinem století na hrudi českého státu.

Bývalý vicepremiér a ministr financí Sobotkovi vlády před časem uvedl, že z OKD si noví majitelé odnesli 150 mld. korun. Šíří poplašné zprávy, je nekompetentní, nesvéprávný? Není prací státních zastupitelství chránit, ochraňovat český stát? Vicepremiér sdělí národu, že se vypařilo 150 mld., státní zastupitelství nic. Nevím, jestli jste schopni pochopit na VSZ (toť jářku otázka), že toto vše je jenom důsledek rozhodnutí české vlády ze září 2004.

Toto jest výsledek rozhodnutí vlády ze září 2004, nemám informaci o tom, že by někdo jiný než já podal na vládu České republiky (nikoli na nějaké tři usmrkance z Fondu národního majetku či ministerstva financí) do března 2005, taky stejné či podobné trestní oznámení. Tvrdím, že toto mé trestní oznámení je relevantní.

Dokud bude v OKR těžitelné uhlí (a je možno, že to bude ještě 150 let) budou se lidé zabývat událostí ze září 2004, co se na vládě tehdá stala.

Žádám prošetření výše uvedených dvou bodů – po věcné stránce.

Pokud bych si mohl dovolit ortel, zní:

Vláda měla vyhlásit výběrové řízení (i kdyby uvedená směrnice EU vůbec neexistovala a my nebyli členy EU), protože šlo o disposici se stamiliardovým majetkem (prodejem podniku noví majitelé získali bezplatně licenci na těžbu uhlí – které ovšem je dosud podle Horního zákona stále majetkem českého státu).

Byly tak porušeny dobré mravy na nejvyšší úrovni českého státu.

Premiér Sobotka byl nekompetentní – tržní cena nemůže být stanovena jinak než trhem – proto se také nazývá cenou tržní. Trh bez soutěže není trhem. Soutěž na prodej zbytkového podílu se nekonala.

Výsledek: český stát musí být schopen postupnými kroky – třeba i v řádu deseti let dostat podnik OKD a vše co s ním souvisí do stavu podniku státního. Nechat profit z těžby státního majetku někomu jinému – komukoli – aniž by za vše co stát vlastní řádně předem zaplatil, je nemorální.

Chápu, že morálka nemá ve Vašich paragrafech asi místo – ale – co živ budu – mě se nezbavíte.

Stal se nehorázný zločin na tváři českého státu – a státní zastupitelství nekoná.

Radoslav Štědroň

předseda

Strana státu přímé demokracie – Strana práceDopis, který jsem obdržel z Městského státního zastupitelství včetně kopie potvrzení z Datové schránky - dokladující odchod této mé žádosti na Vrchní státní zastupitelství v Praze, bude brzy součástí celé této zprávy na: w-stránkách Strany státu přímé demokracie - Strany práce

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama