Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,73. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

9. 2. 2021 7:14:25

Navrhli jsme zákon na zaručenou aktivní pomoc živnostníkům!

Navrhli jsme zákon na zaručenou aktivní pomoc živnostníkům!

V této těžké době je povinností státu ochránit rizikové skupiny našich občanů proti nemoci covid-19 a prioritně řešit fungování naší ekonomiky, včetně pomoci všem subjektům, podílejících se na jejím chodu.

Mezi ně patří bezesporu i živnostníci. Proto je nutné do praxe zavádět takové nástroje, které zajistí pomoc státu i pro tuto velkou skupinu pracujících osob. 

Hnutí SPD si váží všech našich pracujících, kteří jsou u nás na prvním místě, neboť se podílejí na zajištění chodu naší ekonomiky. Mnozí z nich musí ukončovat nebo velmi omezovat pracovní činnost, ale pomoc státu nepřichází tak jak by měla. Nám ale záleží na tom, aby tyto osoby neuzavíraly své provozovny a neukončovaly své živnosti. V poslední pracovní den měsíce ledna tohoto roku poslanci hnutí SPD prostřednictvím předkladatelky Lucie Šafránkové podali do Poslanecké sněmovny návrhy, vedené jako sněmovní tisky č. 1141 a 1142, řešící zákonnou pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné. Navrhujeme v nich úpravy v oblasti odvodů na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření nemoci covid-19 v roce 2021.

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. Prvně to bylo od 12. března 2020 do 17. května 2020 (66 dnů) a po druhé od 5. října téhož roku; nouzový stav trvá dosud. V rámci něj byla a stále je realizována celá řada omezujících opatření, která mají negativní dopad též na výkon podnikání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto dopady se již téměř celý rok projevují strmým propadem jejich tržeb, a tam, kde platí úplný zákaz podnikání, pak úplným zastavením jejich pracovních příjmů, včetně dalších negativních důsledků.

Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo speciálním zákonem všem OSVČ prominuto placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň za měsíce březen až srpen, v současné době žádné obdobné úlevy pro OSVČ v oblasti povinnosti platit pojistné odvody neexistují. Z důvodu vládních opatření muselo opět od října roku 2020 mnoho živnostníků ve vybraných oborech zcela zastavit anebo naprosto omezit svou výdělečnou podnikatelskou činnost.

Proto navrhujeme, aby živnostníci, kteří splňují podmínky § 2 a § 6 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo alespoň z 80 % omezena opatřeními vlády v rámci nouzového stavu, nebyli povinni platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za všechny kalendářní měsíce v období leden až červen 2021. Pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2021 navrhujeme odpuštěné zálohy považovat za zaplacené, ve výši, v jaké byly vyměřeny. Dále v souvislosti s vládními opatřeními navrhujeme, aby zdravotní pojištění za tyto osoby, podobně jako za osoby nedobrovolně nezaměstnané, po tuto omezenou dobu platit stát.

Hnutí SPD chce zajistit, aby zákonem byla všem postiženým živnostníkům v souvislosti s vládními opatřeními nadále započítávána povinná doba pojištění a nebyly nijak dotčeny jejich důchodové nároky. Přijetím zákona předpokládáme kladný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, jelikož zabrání zániku mnoha živností, a zároveň to bude mít pozitivní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, protože to pomůže zabránit pádu mnoha osob do systému sociálních dávek, dluhových pastí či exekucí a insolvencí. Nám na pracujících lidech záleží a není nám lhostejný jejich osud v této složité době.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama