Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30. 6. 2020 6:39:56

Představili jsme opatření vedoucí k překonání následků krize!

Představili jsme opatření vedoucí k překonání následků krize!

V současné době je pro vládu hlavní prioritou projednání vládního návrhu navýšení státního rozpočtu na letošní rok.

Babišova vláda chce ve Sněmovně odsouhlasit jeho navýšení o dalších 200 miliard korun, tedy celkem na půl bilionu korun. Přitom ale nepředstavila žádné návrhy vedoucí k úsporám. Tento přístup vlády odsuzujeme, neboť si z toho můžeme odvodit, že jí na budoucnosti naší země tolik nezáleží.

Hnutí SPD není budoucnost naší republiky a občanů v ní žijících lhostejný, což lze dokladovat i tím, že za současného stavu zapříčiněného koronavirovou pandemií jsme již dvakrát ve Sněmovně podpořili navýšení deficitu státního rozpočtu z původních 40 miliard na 300 miliard korun. Pro nový vládní návrh a jeho navýšení o dalších 200 miliard ale poslanci hnutí SPD hlasovat nebudou, neboť jsou přesvědčeni, že se vláda při jeho sestavení nechovala zdaleka jako řádný hospodář. Uvádí v něm jen další výdaje a na stránku úsporných opatření spočívajících v omezení nebo seškrtání finančních nákladů nějak opomněla. To by ve svém důsledku znamenalo velkou finanční zátěž v budoucnu, na což by doplatili hlavně naši občané. Nám ale budoucí osud našich občanů není lhostejný a jako konkrétní plán pomoci jsme zpracovali sedm programových bodů hnutí SPD k překonání následků krize, které v krátkosti představím.

Za prvé je to podpora a protekce pro české firmy a podnikatele, což navrhujeme zajistit tím, že veřejné zakázky v rámci investic a dotačních programů dostanou české firmy a naši podnikatelé. Podpoříme tak zaměstnanost a zisky se nebudou vyvádět z České republiky. Navrhujeme snížit daně malým firmám a podnikatelům do obratu 3 milionů korun a chceme prosadit náš návrh zákona na platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Naše návrhy jsou jediná účinná a koncepční cesta ke zvýšení mezd a zabránění nezaměstnanosti. Proto podporujeme investice do dopravní a energetické infrastruktury a investiční podporu pro kraje města a obce.

Zároveň je nutné škrtnout zbytečné výdaje státního rozpočtu. Stát musí pečlivě hospodařit a chránit stabilitu veřejných financí. Nesmíme ohrozit vyplácení důchodů a stabilitu zdravotního systému. Dále musíme zcela změnit sociální politiku, v rámci které prosazujeme ukončení podpory a pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých občanů. Novou koncepcí sociální politiky musí být podpora pracujících rodin s dětmi. Pouze tak se vytvoří perspektiva pro udržení stability penzijního systému a podpory seniorů. Sociální podpora musí směřovat k potřebným, těm, kteří jsou zdravotně postiženi, nebo se ocitli bez vlastní viny v tíživé situaci. V sociální oblasti musí skončit teror exekutorů a prosazujeme jejich zestátnění.

Dalším naším navrhovaným bodem k překonání následků krize je zabezpečení strategické soběstačnosti a bezpečnosti, spočívající v obnově potravinové soběstačnosti, zajištění stoprocentní energetické a lékové soběstačnosti a zachování koncepce veřejného a dostupného zdravotnictví. Musíme mít zabezpečenou plnou kontrolu státu a obcí nad hromadnými zdroji pitné vody, nerostným bohatstvím a strategickými energetickými sítěmi. Velmi citlivě, ale potřebně vnímáme změnu bezpečnostní koncepce České republiky, vedenou s cílem změny strategických dokumentů k rozvoji armády.

V rámci ochrany svobody a demokracie prosazujeme systémové prvky přímé demokracie a širší zapojení občanů do správy země. Nesmíme připustit okleštění práv lidí a omezování svobody projevu pod záminkou takzvaně korektní politiky. Odmítáme Istanbulskou úmluvu a odmítáme posilování vlivu politických neziskových organizací. Posledním z námi navrhovaných opatření je prosazení referenda o odchodu z EU. Náš odchod chceme koordinovat s vlasteneckými stranami v ostatních státech. Musí k němu dojít, pokud má být zachována naše státnost a náš národ. Současnou EU musíme nahradit novou formou spolupráce s ostatními suverénními státy Evropy, a to na základě společně dohodnutých smluv.

Hnutí SPD tento návrh veřejně proklamuje, ale naneštěstí současná vláda na něj nereaguje. Vy, co s naší navrhovanou koncepcí k překonání následků krize souhlasíte, nás prosím přijďte podpořit v podzimních krajských volbách, a to tím, že odevzdáte hlasy našemu hnutí SPD a našim kandidátům, včetně kandidátů pro senátorské volby.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama