Renata Chmelová

  • BPP
  • Praha 10
  • zastupitelka měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.08.2022 13:54:00

Nově se zavádí povinnost úhrady nákladů obcí na úklid a likvidaci

Nově se zavádí povinnost úhrady nákladů obcí na úklid a likvidaci

Projev na 28. schůzi Senátu 10. srpna 2022 k návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

 Dobré dopoledne, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Projednáváme návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Jak zde zaznělo v předkladu paní ministryně, je to transpozice evropské směrnice do českého právního systému, a bohužel ta transpoziční lhůta uběhla již déle než před rokem, 3. července 2021. Jedná se o další z řady úprav týkajících se omezení dopadu některých plastových výrobků na jedno použití na naše životní prostředí, a to od uvedení na trh a do oběhu až po nakládání s nimi jakožto odpadem.

Jak tady zaznělo, předmětný návrh dělí vybrané plastové výrobky do čtyř oblastí, co se bude měnit. Přidávají se výrobky, které mají být zakázány uvádět na trh, na další plastové výrobky bude se na ně vztahovat povinnost označování, dále se bude vztahovat na vybrané plastové výrobky osvětová činnost. Zároveň se nově zavádí povinnost úhrady nákladů obcí na úklid a likvidaci odpady. Konkrétní výrobky, které jsou v těchto jednotlivých kategoriích, zde nechci vyjmenovávat, paní ministryně myslím ty základní zde vyjmenovala, případně si je můžete najít v tom zákoně. Spíše bych se zaměřila na informace, které se nezazněly a mohly by vás zajímat.

Co se týká legislativního procesu ve sněmovně, tak vládní předklad do PS se udal v listopadu 2021 a po projednání ve výboru pro životní prostředí, kde padly různé pozměňovací návrhy, byl tento návrh 20. července 2022 schválen sněmovnou 113 ze 117 přítomných poslanců a proti návrhu nebyl nikdo. Chtěla bych okomentovat změny provedené v PS, které se promítly do výsledné podoby návrhu zákona a byly poměrně významné, a došlo tak na základě společného pozměňovacího návrhu skupiny poslanců.

Veškeré přijaté úpravy se jeví jako prospěšné pro efektivní implementaci evropské směrnice a reflektují také prodlevu právě mezi předkladem návrhu zákonů těsně před koncem předchozího funkčního období PS a právě probíhajícím současným legislativním procesem. Veškeré legislativně technické připomínky, které shledal náš senátní legislativní odbor, se dle mého názoru nejeví natolik významné, aby stálo za to zpozdit přijetí návrhu zákona a vystavit tak ČR riziku zahánění infringementu ze strany Evropské komise, o kterém již tady mluvila paní ministryně. Nehledě na riziko další prodlevy v reálné ochraně životního prostředí před jednorázovými plasty, která je primárním cílem přijímané politiky.

Závěrem bych vás chtěla seznámit s mým stanoviskem jako zpravodajky, chtěla bych připomenout, že téměř na den před čtyřmi lety jsem zde předkládala zpravodajskou zprávu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Tehdy to vyvolalo velkou diskusi. Předkládaný návrh zákona, který projednáváme, je výslednou podobou řešení, které ČR zvolila v boji proti jednorázovým plastům, které se staly v posledních letech i mimo covidovou dobu v Evropě velmi nadužívané a jejich dopad na životní prostředí je a nebo může být fatální.

Současná společnost se bohužel již nenachází v době, kdy by k omezení těchto dopadů mohla postačovat pouze osvětová činnost o dostupných alternativách, o systémech opětovného využití nebo o řádném nakládání s odpady. Proto je dle mého názoru nezbytné v rámci sledování společného veřejného zájmu přistoupit k určitým restriktivním krokům jako je právě zákaz některých plastových výrobků, k nimž již existují plnohodnotné alternativy s menší zátěží na životní prostředí.

Podle ministerstva životního prostředí by se tak ročně měla snížit spotřeba daných výrobků zhruba o 1,77 miliardy kusů. Závěrem bych vás seznámila s usnesením garančního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který na 19. schůzi konané dne 9. srpna přijal jako 85. usnesení právě doporučení Senátu Parlamentu ČR schválit předložený návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama