Roman Komeda

  • VV
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,6. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.02.2012 0:42:45

Poslední dopis hejtmanovi Královéhradeckého kraje

Poslední dopis hejtmanovi Královéhradeckého kraje

Nikdy neříkej nikdy, ale toto je skutečně poslední dopis statutárnímu orgánu jediné ZOO našeho kraje. Bohužel se díky klientelismu, korupci a vyhrožování bojí krajští politici udělat pořádek v kousku Afriky uprostřed Evropy a hejtman Franc je ukázkou

SAFARI ARCHA 2007, o.s.

Štefánikova 2963 ♦  Dvůr Králové nad Labem 544 01     IČO  22666974

Adresa příslušného úřadu:                                                     26.února   2012   Dvůr Králové n/L

Bc. Lubomír Franc

Hejtman  Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Věc:     POSLEDNÍ DOPIS HEJTMANOVI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vážený pane hejtmane,

V průběhu posledních měsíců a let jsme se na Vás pravidelně obraceli s nadějí, že pozitivně ovlivníte osud Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, která je od roku 2006 akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví Královéhradeckého kraje. Varovali jsme Vás nejen my, ale i další soukromé osoby či sdružení občanů před mnohými neuváženými kroky, prováděnými vedením ZOO respektive jejím představenstvem,  které je složeno převážně z nejvyšších krajských funkcionářů ČSSD. Bohužel, veškerá naše i jiná upozorňování na nebezpečí poškození ZOO se minula účinkem, na naše podněty jste buď nereagoval vůbec nebo jste odpověděl, že je vše v pořádku. Proč bohužel? Protože je stále více evidentní to, že veškerá varování byla oprávněná a že skutečně došlo a stále více dochází k tomu, k čemu nikdy dojít nemělo - zničení dříve v České republice nejkrásnější a mezinárodně chvalně proslulé zoologické zahrady!

Byli jsme nejen vedením ZOO, ale i Vaším úřadem opakovaně nepravdivě označováni jako "skupina bývalých zaměstnanců" která se "mstí" paní ředitelce, což není v žádném případě pravda. Chtěli jsme se poučit z toho, že Vás naše názory nezajímají, že dokonce ani nejste ochoten prověřit naše informace a proto jsme se rozhodli Vám již nepsat. Proč Vám tedy naposledy píšeme? Tím, kdo nás k tomu přiměl, byl paradoxně přímo Váš úřad, konkrétně dne 10.2.2012 Vaším úřadem publikované "Výsledky 2.etapy statistických šetření a monitoringu v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II." coby "Etapová zpráva s výsledky za podzim 2011". Zoologická zahrada Dvůr Králové je tam zmíněna několikrát a - opět bohužel - pokaždé kriticky. Z výsledku šetření objednaného Vaším úřadem jednoznačně vyplývá, že " v ZOO ve Dvoře Králové návštěvníci zmiňovali jako problém organizaci (zejména průjezd osobních automobilů areálem) a dále vysoké ceny" a rovněž, že "ke královédvorské ZOO navrhovali zákaz vjezdu osobních automobilů do areálu". Opravdu si ještě myslíte, že kritika a nespokojenost je omezena na jen několik málo osobně zaujatých lidí?

Z výsledků statistického šetření a monitoringu Vašeho úřadu je tedy evidentní, že protesty, které jste obdržel v druhém pololetí 2011 od tisíců občanů z našeho kraje i celé naší republiky a které byly vedeny zejména proti přeměně dosavadní podoby ZOO Dvůr Králové v tzv. "autosafari" nebyly žádnou "pomstou" pár lidí, ale skutečně objektivním hodnocením občanů, kteří návštěvu ZOO chtějí strávit přirozeným pohybem v přírodním prostředí a kompenzovat tak nepříznivé dopady současného životního stylu spojeného s vynuceným dlouhým sezením v automobilech. Nedávno a opět bohužel jsme se ve sdělovacích prostředcích dozvěděli, že i přes veškeré protesty a kritiku návštěvníků a i přesto, že ZOO výrazně klesla návštěvnost, se má v letošním dubnu "pro velký úspěch" autosafari otevírat znovu. Dokonce se připravují další stavební úpravy, které definitivně zničí to, co zničeno ještě nebylo, například všemi obdivovaný centrální výběh Safari č. 5., či nesmyslná výstavba gorilince za peníze určené  pro revitalizaci Kuksu, plýtvání penězi na výstavbu po větší část roku prázdného safarikempu atd. To, že ředitelka ZOO v tisku označila zvýšení vstupného za cílenou regulaci příliš vysoké návštěvnosti, přímo svědčí o tom, že jde o velkou blamáž a nepříliš povedené maskování nekvalitního managementu.
Opravdu si na Krajském úřadě již nikdo nepamatuje, že před otevřením autosafari koncem května 2011 proběhlo sdělovacími prostředky rozsáhlé vyjádření členů představenstva, kteří uváděli, že otevřením autosafari hodlají výrazně zvýšit návštěvnost ZOO?


-2-

Problém snižujícího se počtu návštěvníků se nejen nám jeví jako velmi závažný. Ve sdělovacích prostředcích nedávno ZOO zveřejnila, že návštěvnost za rok 2011 činila 411 tisíc návštěvníků, tedy "pouze" o 44 tisíc návštěvníků méně než v roce 2010. Je to zároveň "pouze" o 139 tisíc návštěvníků méně než v roce 2009. Proslýchá se ovšem, že skutečná návštěvnost v roce 2011 byla nikoliv 411 ale 390 tisíc návštěvníků - s tím, že vyšší počet byl výsledkem velmi jednoduchého triku: někteří návštěvníci si nejprve koupili vstupenku jen na pěší prohlídku ZOO a pak si dokoupili příplatek (další vstupenku) na Safari, takže byli započítáni dvakrát. K čemu myslíte, že vedlo zavedení vstupného pro děti od dvou let? Opravdu se těmito závažnými skutečnostmi nebudete zabývat a neprověříte je? V tom případě by ZOO za poslední dva roky neztratila 25 ale 30 % návštěvníků, což je prakticky jejich jedna třetina! Nám to připadá velmi alarmující mimo jiné i proto, že ředitelka ZOO paní Holečková nedávno zveřejnila, že existenci limitující minimální počet návštěvníků pro královédvorskou ZOO je 350 tisíc osob ročně!! Opravdu jste i Vy přesvědčen, že za takové snížení návštěvnosti může např. "deštivé počasí" či krize? Pokud tedy letos ZOO Dvůr Králové a.s. klesne návštěvnost pod 350 000 tak jediná krajská ZOO zkolabuje. Kdo za to ponese zodpovědnost- vy, rada kraje, ředitelka????

Na tomto místě nemůžeme nepřipomenout, že jsme v roce 2009  uváděli argumenty proti deportaci nosorožců severních tuponosých do Afriky a prosili Vás o zabránění tomuto přesunu. Jaký je výsledek? Ani po více než dvou letech pobytu nosorožců v rezervaci Ol Pejeta k jejich rozmnožení nedošlo. Naopak došlo k tomu, že tito vzácní nosorožci jsou ohroženi pytláky, kteří již zabili několik jiných nosorožců přímo v této rezervaci. Veřejnost je ovšem prostřednictvím TV Nova pravidelně informována o tom, že tato zvířata jsou "velmi šťastná". Opravdu si takto představujete záchranu nejvzácnějšího nosorožce? Proč se ZOO zbavila možnosti pokusit se tato zvířata uměle oplodnit? Před rokem jsme Vás, rovněž s uvedením vážných argumentů, varovali před vystoupením ZOO z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA a žádali Vás, abyste tomu zabránil. Bohužel marně. Dnes je ZOO v naprosté izolaci od seriozních zoologických zahrad, někde v kategorii menších lokálních zooparků! Opravdu si myslíte, že vystoupení z EAZY byl správný krok prozíravého a úspěšného managementu? Opravdu nehodláte ověřit co je pravda na veřejném tajemství, že vyloučením pohrozila královédvorské ZOO i světová organizace zoologických zahrad WAZA? Důvodem je podle všeho stále tentýž problém - pokračující komerční prodeje ohrožených druhů, zejména nosorožců. Nepochybujeme, že je Vám známo, že seriozní zoologické zahrady řídí svůj chov vzácných druhů výhradně prostřednictvím aktivní účasti v mezinárodních chovatelských programech a zásadně s ohroženými (ani dalšími) druhy zvířat neobchodují - jen tak totiž mohou přispět jejich ochraně a záchraně. Co říkáte tomu, že tyto zoo jsou přesto vesměs na tom lépe s návštěvností i financemi než Vámi spravovaná ZOO? Opravdu si neuvědomujete, že tato ZOO ztratila své poslání, svou filozofii a místo toho nastolila byznys?

Vážený pane hejtmane, závěrem Vás chceme a musíme informovat o tom, že se sílící kritikou občanů a jejich nedůvěrou ve vedení ZOO naopak roste jejich důvěra v naše občanské sdružení a žádají nás nejen o informace, ale především o další konání ve prospěch a zachování ZOO. Tato důvěra spoluobčanů nás velice těší, ale i zavazuje. Necítíme se být "generály po bitvě", neboť na veškeré výše uvedené aktuální problémy jsme Vás, jak dobře víte, upozorňovali předem. Tento dopis, prosíme, považujte za dopis poslední, na který nevyžadujeme ani neočekáváme Vaši odpověď. Pouze jsme cítili jako potřebné Vám sdělit výše uvedené skutečnosti před, dle našeho názoru, nejtragičtější sezónou ZOO Dvůr Králové a.s. Stejně jako předchozí i tento dopis, který jsme symbolicky nazvali "Poslední dopis hejtmanovi Královéhradeckého kraje. " je dopisem otevřeným a bude tudíž zveřejněn.

S pozdravem

Výbor občanského sdružení SAFARI ARCHA 2007, o.s.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama