ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.06.2021 12:09:00

V NPO došlo k poměrně zásadním pozitivním změnám

V NPO došlo k poměrně zásadním pozitivním změnám

Komentář na facebookovém profilu k změnám v Národním plánu obnovy, které prosadil senátor Orel

 Zelenému senátorovi Petr Orel se podařilo dostat do usnesení Senátu k Národnímu plánu obnovy (NPO) bod, který apeloval na vládu, aby dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů.

V NPO tak i díky tomu došlo k poměrně zásadním pozitivním změnám a naše vláda si uvědomila, že její zcela laxní přístup k řešení otázek souvisejících s klimatickými změnami může být alarmující pro Evropskou komisi.

Co se tedy podařilo do Národního plánu obnovy přidat? Například:

  • Investiční podpora regenerace brownfieldů
  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
  • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
  • Zajištění ochrany proti suchu a přírodě blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna
  • Novela vodního zákona - Zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Více o Národním plánu obnovy ZDE

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama