Tomáš Hanzel

  • ČSSD
  • Moravskoslezský kraj
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,16. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

30.10.2018 10:05:42 - Damph

Proč chce ČSSD Istanbulskou úmluvu?

Ten dokument nevypadá že chce pouze potírat násilí. Protože proč se v něm opakovaně mluví o genderu? Nebo o tom že je třeba vymýtit tradice? Nebo že rozdělování lidí na muže a ženy je přežitý stereotyp? I bulharský ústavní soud shledal úmluvu jako špatnou v tom že maže rozdíly mezi muži a ženami. Proč by tento článek neměl být pravdivý: http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-krasa.php Tak proč si dořešení této věci neupravíme sami vnitrostátními právními předpisy než takovouto nebezpečnou úmluvou?
František Černoch

Odpověď

02.11.2018 11:11:16 - Tomáš Hanzel
 Dobrý den,

 na Vaše otázky, proč je v tzv. Istanbulské úmluvě uvedeno to či ono, by zcela jistě uměli odpovědět autoři dokumentu, mezi které nepatřím. Nemohu mluvit ani za celý poslanecký klub ČSSD. Budete-li se však chtít seznámit s mým osobním názorem, bližší informace uvádím níže:

 Zásadně odmítám jakékoliv formy násilí vůči všem lidským bytostem. Žijeme však v reálném světě, ve kterém není možné zajistit, aby k násilí nedocházelo vůbec. Tuto skutečnost nezmění ani přijetí či nepřijetí tzv. Istanbulské úmluvy.

 Věřím, že původní myšlenka výše uvedené úmluvy je správná – odmítnout násilí a zasadit se o jeho eliminaci. Tyto kroky však Česká republika dlouhodobě činí (trestné činy, které jsou uvedeny v předmětné úmluvě, staví mimo zákon také právní řád ČR).

 S některými částmi úmluvy se však nemohu ztotožnit, a to přesto, že původní myšlence autorů rozumím a násilí rozhodně odmítám. Proto budu hlasovat proti přijetí tzv. Istanbulské úmluvy.

 Tomáš Hanzel