Tomáš Murňák

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.03.2021 15:09:00

Praha rozšiřuje ochranu přírodní památky Zámky

Praha rozšiřuje ochranu přírodní památky Zámky

Rada hlavního města Prahy dnes na svém jednání schválila rozšíření ochrany Přírodní památky Zámky v pražských Bohnicích.

 Předmětem ochrany přírodní památky je geomorfologická lokalita s významnými společenstvy a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, a krajinářsky cenný skalní komplex na pravém břehu kaňonovitého údolí Vltavy s výchozy proterozoických břidlic a žil vulkanických proterozoických hornin.

Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala respektovat unijní legislativu a povinnosti z ní plynoucí. Jednou z těchto povinností je i vytvoření soustavy Natura 2000. Jedná se o soustavu chráněných území, která vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny členské státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, jež jsou z evropského hlediska nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

“K rozšíření Přírodní památky Zámky nás vedlo hlavně její zařazení mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jsou mezi nimi zastoupena společenstva panonských skalních trávníků, kontinentálních opadavých křovin nebo například pionýrských vegetací silikátových skal. Ze zvláště chráněných rostlin a živočichů zde nalezneme otakárka ovocného, lišaje pryšcového nebo ještěrku obecnou. Z rostlinných druhů jsou zde zastoupeny prvosenka jarní nebo pěchava vápnomilná. Všechny druhy vyskytující se v na Zámcích potřebují rozšíření jejich ochrany a jsem rád, že jde Praha správným směrem a tuto ochranu jim poskytne,” komentuje situaci Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Přírodní památka Zámky byla vyhlášena v roce 1982. Toto území bude zahrnuto do nově navržené přírodní památky, kdy dojde k upřesnění předmětu ochrany přírody. Návrh na vyhlášení přírodní památky Zámky byl připraven z důvodu zajištění ochrany části evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce. Plocha přírodní památky je rozšířena severním směrem až k samé hranici správního obvodu hlavního města Prahy. Všechny pozemky dotčené rozšířením plochy přírodní památky tvořily dosud součást ochranného pásma tohoto zvláště chráněného území. Předmět ochrany přírodní památky byl upřesněn tak, že nově konkretizuje hlavní typy přírodně cenných stanovišť v území se vyskytujících i významné geomorfologické fenomény.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama