Tomáš Podivínský

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,74. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.10.2013 10:46:56

MŽP podpoří městskou zeleň 130 miliony korun

MŽP podpoří městskou zeleň 130 miliony korun

Ministerstvo životního prostředí připravilo po programu na podporu izolační zeleně v sídlech další program, který pomůže rozšíření zelených ploch.

Díky Programu zeleň do měst a jejich okolí, který nabízí celkem 130 milionů korun, mohou žadatelé získat na jeden projekt až 10 milionů korun.

„V dnešní uspěchané době by měl mít každý z nás možnost relaxovat v pěkném, upraveném a zdravém prostředí, bez ohledu na to, jestli žije na venkově, nebo ve městě, a také bez ohledu na to, jestli má vlastní zahradu nebo je odkázán na veřejný prostor. Právě proto velmi oceňuji tento program, který podporuje vznik nových parků, relaxačních zón nebo i chodníků a fontán, které leckdy sterilní a neosobní prostředí dovedou zkrášlit, a umožní tak všem lidem z okolí trávit alespoň částečně volný čas v přírodě,“ říká ministr Tomáš Jan Podivínský.

Předmětem Programu je podpora obnovy a zhodnocení přírodních ploch ve městech, obcích a jejich širším okolí a zkvalitnění životního prostředí a vizuální atraktivity intravilánu i extravilánu obce jak pro jeho obyvatele, tak návštěvníky.

Podpora v rámci Programu je tak zaměřena na výsadbu zeleně na stávajících zelených nebo nijak neupravených plochách, dále na revitalizaci příměstských lesů, a to s ohledem na plnění rekreační funkce lesa. V kombinaci s touto aktivitou je podpořena obnova a budování cest, komunikací mostků a chodníků, odpočinkových zón a budování vodních systémů. Realizace podporovaných aktivit povede k redukci znečišťujících látek v ovzduší, udržení a zlepšení biologické diverzity, zvýšení atraktivity urbanizované krajiny a její využívání k rekreaci občanů.

Žádosti bude od 24. října do 17. prosince, nebo do vyčerpání alokace, přijímat Státní fond životního prostředí ČR. Oprávněnými žadateli o podporu z Programu jsou obce a města, včetně hl. m. Prahy a jeho městských částí. Výše dotace je limitována minimální a maximální hranicí, tedy 250 tis. – 10 mil. korun na projekt.

Dotace nepřesáhne 80 % uznatelných nákladů projektu. „Nastavení programu pamatuje i na to, že nejvíc zeleně potřebují města, která se potýkají se špatným ovzduším, proto je pro příjemce podpory z těchto oblastí připraveno zvýhodnění ve výši 10 %,“ dodává ministr Podivínský k dalšímu bonusu programu.

Bližší informace k programu najdou zájemci na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama