Tomáš Zdechovský

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále
  • KDU-ČSL
  • europoslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

Ad 1) Vyjádřit se mohl kterýkoli občan EU. Nikdo si nemůže stěžovat, že mu nebyl dán prostor k tomu, aby přednesl své námitky.Ad 2)Odkazy na studie či články jsou např. zde:https://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(16)30222-2/fulltext https://news.nationalgeographic.com/news/2013/11/131101-when-does-daylight-savings-time-end

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Brožura úřadu vlády

Dobrý den, pokud chcete vést v České republice seriózní diskusi o tzv. Istanbulské úmluvě, bohužel to nejde. Byly a jsou to feministky a různí „odborníci“ na lidská práva, kteří neumožňují problematické části této mezinárodní dohody diskutovat z jednoho prostého důvodu. Na Babišově Úřadě vlády chybí totiž lidé, kteří by byli ochotni jaké

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

 Dobrý den,k Vašim otázkám: ad 1) Studie k posouzení vlivu střídání vlivu lze snadno dohledat, stejně tak i skutečnost, že energetická úspora spojená se střídáním času, není prakticky žádná. ad 2) Problematika střídání času nemá vůbec nic společného se střídáním časových pásem. Navíc si myslím, že je na každém člověku, aby zváž

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Střídání času

  Dobrý den,k Vaší první otázce bych rád řekl, že hlavní problém tkví trošku někde jinde. Podle řady studií může být střídání času u mnoha lidí příčinou řady vážných zdravotních  potíží a v současné době nepřináší prakticky žádné úspory energie, což bylo uváděno jako hlavní důvod střídání času. Pokud jde o Váš druhý dotaz, koneč

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Pomoc sirotkům

 Dobrý den, nejsem iniciátorem návrhu, je jím Michaela Šojdrová, Vaše otázky by proto měly směřovat spíše na ni. Můj postoj k celé věci naleznete zde: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=679864S pozdravemTomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Istanbulská úmluva

 Vážený pane Černochu,myslím, že jsem už vše vysvětlil v článku zde: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660411 O tom, že zmíněné pasáže se v dokumentu opravdu nacházejí, se můžete přesvědčit přímo v samotném  textu Úmluvy, který je k dispozici zde: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Sýrie

 Dobrý den,ano, máte pravdu, že je naprostý nesmysl tvrdit, že dětem ze Sýrie nic nehrozí, když je země stále zmítaná válkou. Od Tomia Okamury ale výroky, jako je ten Vámi zmíněný, nepřekvapí.  Myslím, že důvod, proč je v souvislosti se sirotky řeč především o Sýrii, je takový, že tato země je v souvislosti s válečným konfliktem nejspíše

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Globální pakt o migraci

 Dobrý den,zatím  nemáme definitivní verzi tohoto Paktu týkajícího se migrace a dodržování Vámi zmíněného dokumentu opravdu nebude možné nijak vymáhat. To ale nemění nic na skutečnosti, že tento Pakt je v řadě věcí problematický. Důvodem je přinejmenším jeho nadbytečnost a také to, že nemůže účinně řešit existující problémy s migrací. Mys

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Přijetí ,,sirotků"

 Dobrý den,já jsem ale nikde neříkal nic o přijímání skoro zletilých puberťáků. Naopak jsem vždy trval na tom, že podobná pomoc nemůže být žádnou nepromyšlenou hurá akcí. Musí se vždy vědět komu pomoci, jak pomoci a hlavně vybírat lidi tak, aby pomoc měla opravdu smysl.Ano, máte pravdu, mnohé bohaté státy na Blízkém východě by měly pomáhat víc

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Nejsou traumatizovaní mladiství rizikem?

 Dobrý den, paní Laudová, na to, co bude z dětí, které mají zkušenost s válkou či uprchlickými tábory, může jen těžko existovat nějaká zevšeobecňující odpověď. Ano, máte pravdu, že bolestná zkušenost v lidech zůstane. Každý člověk ale reaguje na situaci trochu jiným způsobem a záleží také na podmínkách, v nichž pak děti dále vyrůstají. My

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Sirotci v Jemenu

 Dobrý den,v každém ozbrojeném konfliktu umírají i civilisté a jedním z neblahých důsledků jsou bohužel i osiřelé děti. K Vaši druhé otázce: Osobně vnímám mnohaleté ozbrojené konflikty, kterých je na světě více, jako obrovskou tragédii. Jemen samozřejmě není výjimkou. Pokud chcete znát názor i dalších poslanců EP, zeptejte se přímo jich.S pozd

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Promigrační EU

 Vážený pane Černochu,Petr Mach si především pomáhá nepravdivými či hodně zavádějícími tvrzeními. Takový člověk sotva může být tím, kdo by dokázal přesně definovat problémy, které EU trápí.S pozdravemTomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Promigrační EU

 Vážený pane Černochu,problém Petra Macha je v tom, že o problémech jen mluví a často bohužel informace překrucuje. Mým cílem je o věcech nejen mluvit, ale hlavně je aktivně pomáhat měnit k lepšímu.S pozdravemTomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Sirotci

 Dobrý den,myslím, že každý člověk to má se strachem trochu jinak. V tom, že mnozí nepociťují posílení ekonomiky, máte bohužel pravdu a hrozící chudobu je samozřejmě třeba řešit. Pokud jde o můj postoj k aktuální kauze, naleznete jej v rozhovoru zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-84-procent-lhalo-o-veku-Zdechovsky-k-nav

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

sirotci

 Dobrý den, paná Rohlová, můj postoj k této věci naleznete v rozhovoru, na který bych Vás odkázal zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-84-procent-lhalo-o-veku-Zdechovsky-k-navrhu-kolegyne-Sojdrove-o-sirotcich-551944S pozdravemTomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

Přijetí sirotků vyvolává podle mě až hysterické reakce

 Dobrý den, myslím, že svůj postoj jsem dostatečně vysvětlil v rozhovoru zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-84-procent-lhalo-o-veku-Zdechovsky-k-navrhu-kolegyne-Sojdrove-o-sirotcich-551944Ano, máte pravdu v tom, že návrhy tohoto typu by se předem měly dobře promyslet. I v odkazovaném rozhovoru říkám, že "pokud má b

Tomáš Zdechovský
Tomáš Zdechovský odpověděl na dotaz

opakovaně

 Dobrý den,já si především myslím, že je třeba vést prozíravou zahraniční politiku, která si je vědoma všech možných důsledků.S pozdravemTomáš Zdechovský

SuperFooterAdvertCode