Vincent Pribula

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,81. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.07.2017 16:35:30 - jeho nejtemnejsi temnosti

dobrý den

chtěl bych se zeptat na váš článek ohledně vysílání členů našich jednotek do Pobaltí, no i když to z hlediska Ruska může být vnímáno všelijak, tak neutralita nás nespasí. Copak Rusko nenapadlo neutrální Ukrajinu a většina států o kterých jste psal byly taky neutrální.

Odpověď

20.07.2017 22:38:08 - Vincent Pribula
Děkuji za otázku.
Vzhledem k vašem jménu, jste jisto mladý a myslím, velmi mladý člověk.Otázka je jasná.Vidíte v Rusku agresora.
Mám zcela odlišný názor a životní zkušenosti.Nechci být jen v obecné rovině a dávat jednoduchá stanoviska.
Mohu Vám doporučit pro pochopení stavu věcí a geopolitiky se duševně namáhat.Sehnat si dost relevantních informací, počlivě je s pomocí vědy a morálky zkoumat a poté se rozhodnout.
Doporučuji Vážený pane číst Koukolíka a další odborníky.Mocenské elity budou vždy mocensky posedlé a neelity zdebilizované.S jakou mírou stupidity rozhodují politici je v každodenní konfrontaci a pohrdáním elit  neelitou.

" (Stupidita)...je dysfunkční, přitom normální duševní proces, který blokuje učení a/nebo přizpůsobování. Má epistemologické, sociální a morální rozměry. Stupiditu obvykle vytváří interakce dvou vzájemně provázaných poškozujících vlastností - psychoticky bludné neschopnosti sbírat informace a neurotické neschopnosti uvést do souladu (vlastní) chování s nahodilými proměnami zevního prostředí. V epistemologické souvislosti se stupidita projevuje selháváním při efektivním získávání a užívání informací. 

"Stupidita je zcela normální způsob, kterým lidská mysl dociluje kompromis mezi svou neschopností přímé interakce s informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami, jejichž zdrojem je sociální prostředí".