doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • BPP
  • místopředseda vlády
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.11.2019 12:18:00

Důraz je kladen na hodnocení celé výzkumné organizace

Důraz je kladen na hodnocení celé výzkumné organizace

Projev na 39. schůzi Poslanecké sněmovny 27. listopadu 2019 k zákonu o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130, jinak velmi významný zákon, zcela zásadní pro výzkum, vývoj a inovace.

Předtím, než uvedu ty změny, ještě musím uvést to, že tento vládní návrh navrhuje (na?) zcela zásadní změnu hodnocení tuzemského výzkumu, která proběhla už v letech minulých, v těch posledních dvou letech, v tuto chvíli se implementuje a tato změna principiálně znamená posun od takzvané kvantity ke kvalitě. Jinými slovy, tuzemský výzkum a vědecké výstupy se nehodnotí už pouze na základě kvantitativních údajů, tzn. bibliometrických údajů, ale hodnotí se na základě žádosti odborné veřejnosti, na základě světových trendů, na základě kvalitativních ukazatelů, které jsou spojeny s kvalitou celé výzkumné organizace. (Hluk v sále.)

Z tohoto důvodu byl zaveden nový princip hodnocení, nová metodika hodnocení. Ta metodika se nazývá Metodika 2017+. S ohledem na to, že se postupně tato metodika zavádí jak na úroveň Akademie věd, tak na úroveň výzkumných organizací, tak na úroveň vysokých škol, bylo nutné změnit - právě s ohledem na vysoké školy - zákon tak, aby to hodnocení odpovídalo možnostem současných univerzit. Jinými slovy, navrhované úpravy zákona spočívají ve změně způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu toho, že je kladen důraz na hodnocení celé výzkumné organizace jako celku při současném zachování bibliometrické analýzy jednotlivých výsledků. A cílem tedy je stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti potom jsou uvedeny právě v té metodice.

Součástí této změny je rovněž zavedení institutu projektu tzv. sdílených činností a současně víceméně z technických důvodů se zavádí i změna v poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje a inovací. Současně ve změně způsobu se mění způsob zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí. (Hluk v sále.)

Dovolte mi, abych se současně ještě vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Raise, kdy podstatou tohoto návrhu bylo nebo je zavedení nového institutu tzv. systémový projekt v oblasti inovací, který je velmi důležitý, protože prostřednictvím tohoto projektu nebo spíše tohoto institutu bude umožněna podpora určitých aktivit v oblasti inovací a inovačních služeb a rozvoje podnikání, které jsou nezbytné realizovat nebo koordinovat. A to je důležité v rámci orgánů státní správy. To znamená, spadají do podpory výzkumu, vývoje a inovací a je účelné je realizovat právě v rámci programu podpory. S ohledem na věcné odůvodnění tohoto návrhu je vnímám jako vhodné a jako přijatelné.

Garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu projednal novelu a podané pozměňovací návrhy 25. října. S procedurou hlasování, kterou svým způsobem svým usnesením garanční výbor doporučil, plně souhlasím. Současně se ztotožňuji se stanoviskem garančního výboru, který předložené pozměňovací návrhy doporučil.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama