doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • BPP
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.10.2021 13:25:39

Senát schválil Zákon o dráhách, pomůže dále zvýšit bezpečnost na železnici

Senát schválil Zákon o dráhách, pomůže dále zvýšit bezpečnost na železnici

Od prvních měsíců roku 2022 bude možné lépe zjišťovat, jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Senát ve středu schválil Zákon o dráhách, který zavádí tzv. monitoring licence strojvedoucích. Zákon také stanovuje jednotné podmínky na železnici v rámci Evropské unie, neboť do české legislativy začleňuje tzv. 4. železniční balíček. Měl by začít platit v prvních měsících roku 2022.

„Jedním z našich cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronický monitoring licence strojvůdců, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Mezi dalšími změnami v této legislativě je i povinnost oznámit provozovateli dráhy to, že strojvedoucí zahájil a ukončil jízdu; také musí nahlásit Drážnímu úřadu číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla. Po diskusích nakonec zákon neobsahuje možnost tzv. konzervace dlouhodobě nevyužívaných drah.

„Přijatý zákon může pomoci předcházet chybám či přetížení strojvedoucích a budeme tak mít v ruce jednoznačné informace, abychom z nich mohli dělat nějaké závěry,“ doplňuje ministr.

4. železniční balíček pak přehledněji stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se např. nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh. Též se zde počítá s postupným přechodem od národních registrů drážních vozidel k centrálně (na úrovni Evropské unie) vedenému registru dle práva Evropské unie v roce 2024.

Zákon o dráhách je další aktivitou v oblasti zvýšení bezpečnosti tuzemské železnice. V září letošního roku vláda schválila plán zavádění evropského zabezpečovače ETCS v ČR. Do roku 2030 má být osazeno ETCS 4 800 km tratí s náklady 47 miliard korun. Do roku 2040 má být osazena celá železniční síť.  Aktuálně jsou na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard Kč a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující 3 miliardy Kč. Technologií je již vybaveno přes 650 km našich tratí za další 3 miliardy Kč, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv.

Zároveň probíhá i zabezpečení železničních přejezdů. Správa železnic v roce 2019 zabezpečila 130 přejezdů, v roce 2020 zabezpečila 155 přejezdů a do konce roku 2022 zabezpečí dalších 500 železničních přejezdů. Správa železnic vynaloží na zabezpečení 2 miliardy korun.

Od 1. ledna 2022 by mělo také začít platit nové nařízení vlády, které prodlužuje dobu odpočinku strojvedoucích mezi směnami z 6 na 7 hodin. Součástí je také garance 6 hodin na lůžku při spánku před další směnou, zpřísnění plánování délky směn, pokud obsahuje režijní jízdu, či zpřísnění plánování dělených směn.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama