doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • místopředseda PS PČR
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,74. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.12.2019 6:28:00

Systém řízení a koordinace usiluje o debyrokratizaci vědy

Systém řízení a koordinace usiluje o debyrokratizaci vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 13. prosince ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání.

 K hlavním bodům jednání patřily systém zavádění Inovační strategie ČR, opatření k minimalizaci administrativní zátěže v podpoře vědy a výzkumu, či Analýza stavu VaVaI včetně mezinárodního srovnání.

Rada schválila materiál Systém řízení a koordinace Inovační strategie České republiky 2019-2030. „Jedná se o skutečně zásadní průvodní dokument, který staví na konkrétních opatřeních u každého z pilířů, nastiňuje termíny jejich postupné realizace a zároveň obsahuje souhrn projektů již realizovaných,“ zdůraznil vicepremiér Karel Havlíček. Dokument také konstatuje rozdělení kompetencí u dvou hlavních aktérů, kde Radě připadá řídící a koncepční role, Ministerstvu průmyslu a obchodu pak role výkonná, koordinační. Vicepremiér Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI, předloží následně materiál vládě.

Neméně významným bodem posledních zasedání je iniciativa tzv. debyrokratizace, která je jednou z podstatných aktivit zaváděné Inovační strategie. Členové Rady aktuálně probírali potřebná opatření k omezení administrativní zátěže v podpoře výzkumu, jmenovitě kupř. potřebu diskuse s relevantními partnery k zavedení minimálního standardu pravidel po poskytování účelové podpory (sjednocení metodického prostředí) a postupnému nastavení adekvátního poměru podpory institucionální a účelové. Třetím okruhem debaty byla opatření v oblasti právní úpravy podpory, jmenovitě ulehčení prokazování způsobilosti příjemce či změny příjemce.

V dalším z pravidelných bodů přijala RVVI informaci o průběhu tripartitních jednání mezi zástupci Rady, odborných panelů a poskytovatelů po dvou letech implementace Metodiky 2017+.

Tradičně je na programu zasedání i návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Rada schválila harmonogram jednání zástupců RVVI se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na období 2021+. V příštím roce budou následovat pracovní setkání s jednotlivými poskytovateli.

Každoročně schvalují členové Rady na prosincovém zasedání materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím. Analýza za rok 2018 je členěna do 8 kapitol, jež zpracovávají klíčová témata systému VaVaI včetně fokusu na inovační výkonnost České republiky. Analýza obsahuje zhodnocení hlavních indikátorů a je důležitým analytickým podkladem pro chystanou Národní politiku VaVaI 2021+.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama