doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.02.2016 8:54:53

NEBEZPEČÍ REÁLNÉHO ISLÁMU

NEBEZPEČÍ REÁLNÉHO ISLÁMU

Braňme naše kulturní hodnoty, svobodu ducha a kreativitu. Jakmile stát přestane uplatňovat právo na svém území, tak tam jurisdikce končí a končí tam i stát. Snažme se rozpoznat nebezpečí reálného islámu.


Nebezpečí reálného islámu

Řada z nás ztrácí normální úsudek a není schopna popsat normální děje, které se odehrávají kolem nás. Tyto schopnosti se daleko složitěji prosazují, když nějaké síly působí desítky let a někdy i tisíce a víc let. Mnohdy si to uvědomíme, až někdo tyto jevy popíše z pohledu vědeckého výzkumu, a potom je nám to jasné a myslíme, že je to primitivní. Lidé mnohdy také jednají instiktivně bez nějakého rozboru a analýzy. Toto neustále sledujeme u informací šířených sdělovacími prostředky, kdy tyto využívají i podprahové podněty. Jako reportáž o Krymu,  kde redaktoři vedou rozhovor před fotografii ruského tanku, který ve skutečnosti v tomto příběhu není. Řada jedinců ale začne Krymskou otázku spojovat s Ruskem a když redaktoři mluví o anexi, tak jako by zapomněli říci, že tam bylo legální referendum. V hlavách mnohých utkví představa, že to byla imperiální choutka Moskvy. Napadá mne příměr, kdyby Američané objevili, že nějaký převaděč utečenců se jmenuje Sergej Muhamed, tak všechna mainstreamová média začnou mluvit o tom, že za převaděčskou krizí stoji Putin, a stále dokola by to opakovala, až by každým opakováním získala jednoho věřícího této nepravdě. Známe z historie ˶lež mnohokrát opakovaná se stává pravdou."

Lidé se ale občas bouří a demonstrativně dávají najevo jiné názory. Jako ukázkový případ byla taneční show StarDance. Přímým přenosem provázejí Tereza Kostková a Marek Eben. L. Pavlásek postoupil do velkého finále přes nepřízeň poroty a asi i televize. Diváci jasně ukazovali, jak vidí realitu. Jako by jasně chtěli říci, že pravda a skutečnost v národě je o 180 stupňů jiná, než nám ukazuje televize.

Pokud islám ovládne Evropu, bude to kvůli naší slabosti, říká Vlastimil Vondruška. Unie je v podstatě obr na hliněných nohách Můžeme najít určitou paralelu se starověkou Římskou říší, že v době jejího zániku senátoři seděli v Římě a rozhodovali o daních v Galii, ale Galie v tu dobu už Řím neposlouchala. Stejně impotentní se jeví Evropská Unie dnes, kdy rozhoduje o tom, jak moc mají být zahnuté banány nebo rohlíky, ale není schopna rozpoznat skutečnou realitu a jen bez rozmyslu rozhazuje peníze.

Byl jsem na přednášce Doc. M. Konvičky, PhD. pořádané Blokem proti islámu ve Zlíně. Islám jako psychosexuální patologie. Vyznělo, že atraktivita i odpudivost islámu souvisí i s jeho pojetím lidské sexuality. Dále ukázal na hlavní nebezpečí, které nám hrozí od islámu. Islám znamená totální podřízení.

Evropská kultura vede k tomu, že partneři se navzájem doplňují a jsou si rovnoprávní, ale vzniká zde problém, že rovnoprávné dvojice mají méně dětí.

Podle výzkumů  nerovné páry s jednou dominancí mají více potomků nezávisle na tom, zda je dominantní muž nebo žena.

Islám má hierarchické postavení mužů nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm před druhými, a proto, že muži nedávají z majetku svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je (Korán 4.34). Ukázka jednoznačné tendence dominance mužů, to znamená rodí se více dětí.

Islám dává návod k životu, jak se mají každodenně chovat při normálních lidských činnostech. Věřící se podřizují Alláhově vůli, za což jsou vyvoleni k nebesům i nadvládě nad nevěřícími, kteří jsou vinni a zatraceni.

Povinnost každého muslima je šířit islám, oslavovat kult Mohameda, uznávat kult mateřství a dětí. Z toho vyplývají časné sňatky, vyloučení žen z veřejného prostoru, jejich hlavní náplní života je rodit děti. Pro muže je typická polygamie, tedy mnoho manželství. S tím souvisí znevolňování žen a jejich přísné střežení, což může vést ke kumulaci agresivity dotyčného kvůli relativnímu nedostatku žen a k expanzi do zemí, kde to jde nejsnadněji, to je do nemuslimských států a nejlépe, tam kde jsou vůči uprchlíkům vstřícní jejich čelní představitelé.

Islám věří v přísnou disciplínu, tresty a nadřazenost. Muž muslim si může vzít ženu nemuslimku, jeho děti budou však vždy muslimové. Žena muslimka si nemůže vzít muže nemuslima, pokud je přistižena, hrozí jí trest ukamenováním. Takový trest dostane i za znásilnění jiným mužem. Muž je odpovědný za cudnost rodiny. Z výpovědí mnoha dotázaných muslimek vyplývá, že po otěhotnění se značně změní chování muže k ženě a může vést až k opovrhování nebo násilí.

O věcech , které se dějí doma, nesmí žena nikde mluvit, nemůže se svěřit ani svým přátelům. Typická pro ženy je obřízka. Po sexu povinná očista (ghusl)[1]. Presumpce viny je na straně ženy. Důsledky ideálního islámu můžeme přirovnat k modelu domestikace hospodářských zvířat. Omezený výběr partnerů se selekcí na ukázněnou formu, plodnost na úkor samostatnosti a kreativity.

Podivnosti ze sunny o tom se nediskutuje. Například ˶Co prorok činil, chvályhodné jest."Sex s prepubertálními dívkami, sex se zvířaty (po styku je třeba zvíře zabít, prodat ale ne jíst) a sex s mrtvolou (do 6 hodin po smrti).

Charakteristika proroka Mohameda. Uvádí se, že měl osamělé, své mládí, poté si vzal o 20 let starší podnikatelku a měl s ní šťastné manželství než umřela. Ve středním věku se dal dohromady s koalicí beduínských lupičů, kde prováděli sadistické tresty na ženách, zotročovali je, měli více žen najednou.

Islám svými pravidly a zákony sympatizuje s fanatismem a nepřirozeností. Zneužívá přirozené  sado dominantní instinkty k dosažení mocenských cílů.

Proč některé moderní ženy sympatizují s islámem?

Většinou se jedná o představu islámu reprezentující kult ochrany rodiny, ztráty starostí se zaměstnáním, osvobození od péče o vzhled, v neposlední řadě i stále aktuálnější okouzlení silnou stranou (expanze do Evropy). Některé názory feministek říkají, že islám osvobozuje ženu od sexualizace jejího těla.

Proč někteří muži sympatizují s islámem?

Mnohdy se jedná o hraniční osobnosti, buď to může být autoritativní dominant bez empatie (fanatici), nebo naopak opačný pól, hledající ,,chlapáctví“ a realizující se v podřízení se Alláhovi, (ideologové). Dalším důvodem může být tolerance islámu k pedofilii.

Důsledek převahy dominantních lidí je mizení solidarity a cynické sobectví. U partnera  se hledá poslušnost, závislost a potvrzení svých předností.

Islám zneužívá k politickým cílům tyto skryté pohnutky. Algoritmus expanze je nastaven tak, že převládne porodnost. Je to sítová organizace bez konkrétního vůdce, kromě Allaha a Mohameda. Je to velmi sofistikovaný systém, který vznikl v sedmém století, ale některé státy se s tím nedokázaly vypořádat. Tyto státy měly velké armády i historické zkušenosti, ale byly rozvráceny islámem. Mohu uvést například ohromnou Perskou říši a jiné. V posledních padesáti letech islamizace nabývá na obrátkách a je podmanována jedna země za druhou. Nyní je hlavní cíl Evropa.

Nenechme se zmást demokracii, solidaritou a nutností pomáhat. Čím jsme slabší a ustupujeme, tím je islám silnější. Braňme naše kulturní hodnoty, svobodu ducha a kreativitu. Jakmile stát přestane uplatňovat právo na svém území, tak tam jurisdikce končí a končí na území i stát.

Na závěr taková malá parafráze. Ne každý islamista je terorista, ale každý terorista je islamista. Nebezpečí reálného islámu hrozí ale jinde, a to tak, že islám primitivním rozmnožováním a posledními demokratickymi volbami ovládne naši společnost.

Sluníčkáři bděte!

únor 2016                               JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

                                                           Blok proti islámu Zlínský kraj[1] Rituální očista  (ghusl),

je očista čtyř částí těla čistou vodou: a to rukou, obličeje, hlavy a nohou s úmyslem provedení očištění jako akt uctívání (ne pouze umytí). Tato očista je povinná před provedením modlitby, obcházením (tawaf) a dotýkání se Koránu. Jinak jsou tyto druhy uctívání neplatné.

Jak se provádí: Vyslovit (ve jménu Alláha), umyjte ruce až po zápěstí třikrát, vypláchněte ústa a nos (vtáhnout vodu dovnitř pravou rukou a pak ven rukou levou) třikrát, omyjte celý obličej třikrát, umyjte ruce až nad lokty třikrát, začíná se pravou stranou, otřete hlavu včetně uší zevnitř i zvenku, umyjte nohy až nad kotníky třikrát, začíná se pravou stranou.  Kompletní popis vykonání ghusl zahrnující i praxi Mohameda).


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama