doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.08.2014 21:56:50

Od zdi ke zdi, bez koncepce

Od zdi ke zdi, bez koncepce

Když sleduji současnou zahraniční politiku EU v souvislostí s ukrajinskou krizí, začínám mít dojem, že politická garnitura reprezentující náš stát, je totálně bezradná a pouze papouškuje a zdůrazňuje nesmysly,

které nejsou založené na racionálních základech a hlavně to není prospěšné jak pro naši zem, tak pro celou Evropskou unii. Nejsou poslouchány hlasy bezpečnostních analytiků, například Miloše Balabána, který hodnotí NATO a EU a jejich angažovanost s nízkou schopností odhadnout důsledky politických a vojenských rozhodnutí. Strategie je pak často nahrazována naprostou improvizací. Sdělovací prostředky často nastolí zástupné problémy a tím odvádějí pozornost veřejnosti od zásadních problémů současné ukrajinské krize, to je eskalace energetických problémů před nadcházející zimou.

Zaslepená podpora ukrajinské vládě se začíná vymstívat. Kroky ukrajinské vlády jsou chaotické, nekoncepční a nepředvídatelné. Jednou z taktických rétorik kruhů z Kyjeva s cílem zvýšit zaslepenou podporu EU Ukrajině, je vyhrožovaní, že zastaví dodávky ropy a plynu do Evropy.

Chtěl bych se zastavit nad touto situací. Naše země má celkem omezené energetické zdroje a čím dál víc budeme komodity z nichž se získává energie a jiné suroviny dovážet. Kriticky se jeví ropa a zemní plyn, přitom energetická bezpečnost a soběstačnost je důležitým prvkem bezpečnosti státu.

Tržní procesy samy přispívají k upevnění energetické bezpečnosti, necháme-li je působit. Jedná se především o energetické úspory, nové technologie a cenové změny, které vysílají signály výrobcům i spotřebitelům energií. Státní regulátor by neměl apriorně omezovat či vyloučit žádné zdroje nebo technologie. A zde je jádro pudla celého problému. Společnost nesmí házet klacky pod nohy lidem, co na vlastní náklady chtějí sice pomoci sobě, ale tím pomáhají celé společnosti. Nesmíme si podřezávat větev na které stojíme.

Musím znovu nastolit otázku obnovitelných zdrojů a energetických úspor, to je snižovaní energetické náročnosti. Připadá mi, jako by naše vláda byla ve vakuu, bez znalosti reality praktického života. Podpora fotovoltaických elektráren byla z počátku neúměrná, zeleným bonusem dotovala až12,5 Kč za 1kWh, až po současné minimum nebo nic, jako například u bioplynných stanic uvedených do provozu v roce 2014.

Je zarážející, že "Fotovoltaické  elektrárny" (FVE) na střechách rodinných domků jsou zatěžovány poplatky za přenos v distribuční síti což činí až 0,70,- Kč za 1kWh elektřinu, kterou si sami vyrobíme v rodinném domku a také ji v něm spotřebujeme. Nedává to žádnou logiku, energie putuje jenom od panelu na střeše rodinného domu, ke spotřebiči v rodinném domě, vzdálenost je 5-10 m. Náklady na výstavbu FVE  ve výši 200 000,- Kč si hradí majitel RD, bez jakýkoliv dotací. Návratnost takto realizovaného projektu se pohybuje kolem 10 let.

Musím se zmínit o značných úsporách v LED žárovkách, založených na nových technologiích. Na trhu se objevila nová 12W žárovka, která nahrazuje svítivostí 75W klasickou wolframovou žárovku. Cena této žárovky se pohybuje do 200,- Kč a životnost žárovky je víc jak 30 000 hod.

Když se podíváme přes oceán do USA, špičkové firmy soupeří, kdo odebere více energie z obnovitelných zdrojů. Americké firmy, např. Pepsi, se soustředí na budování vlastních FVE a energetických zdrojů z biomasy. Švédská společnost IKEA jde ještě dál, chce do roku 2020 zásobovat své provozy ze 100% obnovitelnými energetickými zdroji.

My v ČR nesoutěžíme, my v ČR si závidíme, kdo z toho má více peněz a proto naše kroky, jdou od zdi ke zdi, jsou nesystémové a v řadě případů kontraproduktívní, proto nastoluji tyto pilíře prosperity k zamyšlení.   

1.      Život přiměřený našim možnostem.

2.      Osvojení disciplíny pravidelného spoření.

3.      Moudré investování do obnovitelných zdrojů a úsporných opatření.

4.      Myšlení v zahraniční politice v dlouhodobém horizontu.

 JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

kandidát do Senátu číslo 2 

Volební obvod  78 Zlín

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama