doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.01.2021 23:09:00

Měli bychom u všech příčin úmrtí vědět, jaké jsou

Měli bychom u všech příčin úmrtí vědět, jaké jsou

Projev na 5. schůzi Senátu 27. ledna 2020 k návrhu usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu a celostátní očkovací strategii

 Děkuji, vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové,

já se pokusím krátce odpovědět na otázky, které byly zatím položeny. Jakým způsobem se pracovalo s doporučením Ernst & Young? Jednalo se o výstup, který byl použit při přípravě a finalizaci strategie. Zohledňovalo to situaci, která byla na přelomu listopadu a prosince. Takto to bylo zadáno, takto to bylo použito.

Informační kampaň se připravuje ve spolupráci s Úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví. Nakupujeme mediální prostor. Já zatím nemám definitivní výstup z kreativní části, kterou připravuje Úřad vlády. Cílem je, aby v době, kdy tady bude velký počet vakcín, což se zatím nestalo, aby byla kampaň v provozu. V současné době si naopak myslím, že čelíme spíše opačnému problému, že máme méně vakcín, než je zájem, takže nějak extenzivně bojovat kampaní za to, aby zájem byl ještě větší, by mi v současné době nepřipadalo ani příliš zodpovědné směrem k občanům. Upozorňuji na to, že nedostatek vakcín nemáme kvůli tomu, že bychom byli neschopní, ale kvůli tomu, že nám nejsou dodány. Jsme v tom stejně v rámci všech zemí v EU.

Pokud se týká AstraZeneca, upozorňuji na to, že zatím nebyla schválena. Věříme, že je reálná šance, aby byla schválena v tomto měsíci, ale zatím se tak nestalo. Jakmile bude schválena, počítejme podle předběžných informací s tím, že bude dalších několik týdnů trvat, než vůbec začne její distribuce. Takže i kdyby byla schválena ke konci tohoto měsíce, v nejlepším případě začne být distribuována ve druhé polovině února, což samo o sobě znamená další zpoždění a zdržení, které není na straně českého státu.

Zapojení praktických lékařů jistě bude daleko jednodušší s touto vakcínou, nicméně pořád se bavíme o tom, že je potřeba dokončit vakcinaci prioritní skupiny 1A. Tam je potřeba registrovat právě kvůli omezenému počtu vakcín a kvůli nutné evidenci těchto klientů i vakcín skrze centrální rezervační systém. Ale je pravda, že role praktických lékařů tady bude jednodušší, protože vakcína může být skladována při běžné teplotě, respektive chladničkové teplotě.

Byl tady dotaz na denní kapacity. Ve chvíli, kdy bychom měli takový počet vakcín, jaký bychom chtěli, respektive kdyby byl neomezený, v případě, že bychom měli neomezený počet vakcín, potom spolupráce očkovacích center včetně těch, která mají připravena v záloze kraje, včetně ordinací praktických a odborných lékařů, se odhaduje asi na 150 000 podaných dávek denně. Uvědomme si, že to jsou ale čísla, která při současných počtech vakcín jsou naprosto nerealizovatelná. V současné době jsou naočkována asi 2 % populace. Jsme na tom shodně jako Německo nebo okolní země. I ten inkrement postupně, jak to narůstá, je opravdu stejný ve všech okolních zemích. Ono to má jedno jednoduché vysvětlení, protože všechny tyto země dostávají vakcíny pro rata, takže je dostávají stejně jako my. I když jsou omezeny, tak jsou omezeny podobně, jako je to omezeno v ČR. Je jich tak málo oproti tomu, co bychom mohli nebo co by ostatní země mohly očkovat, že jsou samozřejmě proočkovány rychle, je rozhodně přebytek zájmu oproti vakcíně. To už jsem zmiňoval.

Chtěl bych upozornit na to, že se dnes objevila jakási zvláštní zpráva o tom, že bylo očkování zastaveno a že to dokonce doporučilo ministerstvo. To, prosím, není pravda. Jen upozorním samozřejmě na to, že ve chvíli, kdy víme, že v únoru kvůli omezení dávek přijde méně vakcín než v lednu, tak si každý spočítá, že asi nebude moci očkování běžet nějak extenzivně, když přijde v únoru méně dávek než v lednu. Už se v únoru musí očkovat i druhé dávky. Ale neznamená to přerušení nebo zastavení očkování. Znamená to jenom to, bavili jsme se o tom s hejtmany během včerejška, že není doporučeno, aby se prodlužovala druhá dávka déle než 28 dní, protože tam potom může docházet podle některých údajů k o něco nižší účinnosti vakcín. A tudíž je pravda, že volných očkovacích míst pro další zahájení očkování bude méně, než jsme předpokládali. Toto je, prosím, v kompetenci jednotlivých očkovacích center. Zodpovídají za to koordinátoři a vlastní očkovací centra. Ale nešel ze strany ministerstva žádný příkaz, že by se mělo očkování zastavit.

Potom tady byla správně zmíněna situace, která se týká omezení ostatní péče. Je to tak, péče je už po mnoho měsíců odkládána s různou intenzitou, jak se mění kapacity nemocnic. V současné době upozorňuji na to, že jsou opravdu nedostatečné volné kapacity nemocnic. Řada nemocnic není jen na hraně, ale řada nemocnic je opravdu přetížena. Z dneška jsou bohužel opravdu znovu signály o zhoršení situace, znovu se zvýšil počet příjmů do nemocnic, znovu některé nemocnice hlásí téměř vyčerpání těchto kapacit, takže není zkrátka možné péči v plném rozsahu poskytovat, protože není kde a kým ji poskytovat. Dobrá zpráva snad je, že progresivně klesá počet nakažených zdravotníků, což je dáno tím, že je celkem proočkováno asi 37 % zdravotníků. V kritických lůžkových zařízeních se jedná o více než 50 % zdravotníků. Tzn. já to přikládám tomu, že efekt vakcinace v této populaci se projevuje, tzn. klesá počet nakažených zdravotníků, čímž se bude nadále o něco zvyšovat kapacita nemocnic, ale v žádném případě se nejedná o situaci stabilní, neřku-li dobrou.

Byl zde vznesen dotaz na hodnocení úmrtí. Existuje na ministerstvu pod vedením pana náměstka Černého skupina, která bude přehodnocovat vyšetření nebo listy o prohlídce mrtvého tak, abychom měli data co nejlepší. Je to nakonec věc, která je standardní nejen pro covid. My bychom měli u všech příčin úmrtí vědět, jaké jsou. To není nic, co by bylo specifické pro covid nebo co by nějakým způsobem tuto nemoc buď nějak podceňovalo, nebo přeceňovalo.

Sportovní aktivity v rámci protiepidemického systému, který je připravován, jsou zvažovány zhruba tak, jak tady říkal pan senátor. Nicméně upozorňuji na to, a on to sám řekl, že k těmto novým opatřením budeme moci sáhnout, až se situace začne lepšit. Zatím se tak bohužel nestalo. Já o tom budu dnes informovat vládu, takže nechci předjímat nějaké závěry. Bylo zde opakovaně upozorněno na to, že vakcín je málo a že bychom jich měli mít víc. V tom se všemi z vás samozřejmě souhlasím.

Bylo zde také řečeno, že harmonogram dodávek je nepředvídatelný. Ano, i s tím souhlasím. Bohužel toto je věc, která jde zcela mimo možnosti našeho ovlivnění, protože ve chvíli, kdy dodavatel i několikrát za týden změní doporučení nebo případně během krátké doby řekne, že dojde ke snížení, tak s tím můžeme poměrně málo dělat.

Můžeme si na to stěžovat jako stát, můžeme si na to stěžovat jako EU. To se také děje velmi razantně. Já sám jsem kvůli tomu pozval ředitele Pfizer ČR minulý týden. Měli jsme tento hovor, přislíbil, že ve druhé polovině února budou dodávky kompenzovány, ale ovlivnit přímo dodávky tak, aby byly harmonické, to bohužel v současné době neumí nikdo v Evropě.

Postup na transport vzorků je řešen mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které se v současné době finalizuje právě proto, aby nebyly dohady o tom, jakým způsobem se může tato dávka převážet. Abych předešel dotazu, proč se to nestalo dřív, že je to pozdě, tak řeknu, že původně s Pfizer bylo nasmlouváno 31 center. To, že se používá tato vakcína ve zhruba 200 centrech, což původně nebylo plánováno, ani to nebylo předpokládáno, tak je samozřejmě nová situace, na kterou je takto reagováno.

Doporučení o nedostatku, o tom už jsme mluvili.

Byl zde vznesen dotaz na uzavření průmyslu apod. Průmysl a tato odvětví zatím nebyla uzavřena nikde na světě. Žádná země neudělala lockdown takový, že by uzavřela svůj průmysl. Ono je to poměrně logické, protože někdo ty peníze, které se potom vyplácí na kompenzacích a na tom, aby vůbec ekonomika nějakým způsobem běžela, musí vytvářet. Ale já nejsem žádný z ministrů ekonomických ani finančních, takže berte můj názor, prosím, pouze s rezervou. Já jen konstatuji, že nikde na světě nebylo přikročeno k těmto opatřením. Ani v tak často citovaném Izraeli.

Upozorňuji také na to, že si musíme všichni reálně uvědomit, že dochází ke změnám schopností viru. V současné době je nejcitovanější tzv. britská varianta, která se v ČR vyskytuje. Zatím se nejedná o komunitní šíření, ale z principu biologie je jasné, že tato varianta dříve či později převáží. Spíše dříve než později. Je to důvod, proč všechny země v okolí, i když mají papírově třeba o něco lepší čísla, jsou velmi obezřetné a rozhodně nikdo v žádném případě žádná opatření neuvolňuje, naopak všichni mají velikou a oprávněnou obavu a omezení spíše zpřísňují právě v obavě z tohoto. Jen tak si uvědomme, že ve chvíli, kdy třeba v současné době je citované reprodukční číslo 0,93, tak když si ho vynásobíte 1,4, případně 1,5, což je ta zvýšená rychlost přenosu u nové varianty, tak se okamžitě dostáváte do čísel, která jsou velmi negativní a se kterými by náš zdravotní systém byl vyčerpán během krátké doby. To, co by se normálně dělo třeba 10 dní, by se naráz stalo během šesti dní, možná pěti.

Protilátky a vakcinace. V současné době se nestanovují standardně protilátky předtím, než se člověk vakcinuje. Z medicínského hlediska, ano, samozřejmě, ti z nás, kteří mají protilátky, mohou vakcínu odložit, nemusí se nyní očkovat. Na druhou stranu upozorňuji na to, že po prodělání onemocnění, to je i zásadní argument proti tzv. promořování, je vývoj imunity naprosto nepredikovatelný. U různých lidí je různě vyjádřen a trvá různou dobu. Upozorňuji znovu na případy, kdy lidé během několika měsíců toto onemocnění prodělali 2x až 3x. Jsou popsány případy, které nejsou anekdotické, kdy třeba po opakovaném prodělání tohoto onemocnění i zemřeli. Proto vakcinace a proto, když platí stávající doporučení, u těch, kteří prodělali onemocnění, se vakcinace odkládá o nějakou dobu, ale nedoporučuje se, aby takoví lidé očkovaní nebyli.

Bylo zde citováno, že přihlášení přes rezervační systém není úplně intuitivní. Já zase tak, jako znám případy, kdy s tím lidé měli problém, tak bych vám zase mohl odcitovat případy, kdy lidé píší, i staří lidé, že se všechno poměrně rychle podařilo a že druhý den dostali termín. Je to vždy o tom, z jakého pohledu se na to díváme. Ale ano, jistěže jsou, nijak to nezlehčuji, případy, kdy s tím lidé potíže mají. Tehdy se mohou odvolat například na telefonickou linku.

Srovnání s Německem byl poslední dotaz. Opravdu je náš systém a německý systém hlášení odlišný. Ten zásadní rozdíl je v tom, že německé hlášení je založeno na dobrovolnosti, na dobrovolných surveys, které laboratoře zasílají. Není tam ta povinnost. U nás je hlášení povinné. To samo o sobě vede k jednomu z mnoha rozdílů v reportování. Já už jsem o tom mluvil mnohokrát, tak se k tomu nechci vracet.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama