doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,65. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

11.03.2021 0:36:00

V současné době omezení opravdu musí být jasná a striktní

V současné době omezení opravdu musí být jasná a striktní

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 10. března 2021 k informaci vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti

 Dámy a pánové,

já se pokusím v tom čase, který teď máme, znovu posunout o kousek tu informaci, kvůli které jsme se zde dnes sešli. Už jsem část těch věcí říkal, ale budu je aktualizovat. Chtěl bych vám říct, že v současné době do České republiky bylo dodáno 1 274 250 dávek a z toho během včerejšího dne to bylo 222 300. Z tohoto pohledu když bychom ten včerejší závoz nepočítali, protože ten jaksi nemohl být vyočkován, tak je pacientům, lidem, občanům podáno 90 % všech vakcín, které do České republiky dorazily, ve chvíli, kdy započítám tento včerejší závoz, potom je to 71 %. Počet očkovaných lidí nadále roste, za včerejšek bylo proočkováno téměř 35 000, konkrétně 34 973. A k minulému týdnu, to je to maximum předchozího pondělí, bylo 25 000, takže je evidentní, že dochází k výraznému zrychlování. Dochází i k očkování během víkendů a myslíme si, že tím pádem je v podstatě naplněn, a věřím, že to tak bude pokračovat, ten záměr 35 000 podaných dávek denně, což potřebujeme během března. Následně během dubna bychom ten počet měli zdvoj až zdvoj a půl násobit. Mimochodem je potřeba říct, že téměř 80 % všech lidí, kteří se zaregistrovali ve věku nad osmdesát let, bylo proočkovaných minimálně první dávkou a dalších zhruba 100 000 mimo registraci. To znamená z celkové populace je vyočkováno více než 50 % a z těch, kteří se chtěli naočkovat, tak v podstatě zhruba 80 %. Kolem 70 % je také proočkováno všech zaměstnanců lůžkové péče a záchranných složek, myslím tím záchrannou zdravotnickou službu. Znovu opakuji svůj apel a i tento pokyn šel všem očkujícím - neschovávat si vakcíny k podávání druhé dávky, bude jich dostatek. Já se k tomu ještě vrátím. A snahou je, a tak se to i děje, protože jsem mluvil o těch 90 % podaných vakcín, vyočkovat maximálně všechny ty dostupné dávky mezi jednotlivými dodávkami. Už jsem tady zmiňoval ta čísla, že zhruba pro 6 mil. lidí zde budou dávky ke konci června a do konce srpna to bude 16 mil. dávek pro asi 8,5 mil. osob, to znamená do konce srpna bude možno naočkovat vlastně veškerou dospělou populaci.

Koneckonců tady byly i dotazy, jaké budou dodávky v těch následujících měsících. Tak v březnu přijde více než 1 100 000 dávek. Je to zhruba o 200 000 více, než přišlo za první měsíce od začátku do začátku března. Duben - přes 2 mil. dávek. Potom více než 2,5 mil. dávek v květnu, přes 3 mil. dávek v červnu. Celkové objednávky, bylo to tady zmíněno: Pfizer původně 4 mil., poté přiobjednáno dalších 8 mil., nyní jsme přiobjednali další 2,5 mil. dávek, to znamená do konce roku do České republiky jenom od společnosti Pfizer přijde 14,5 mil. dávek. Moderna v celkovém počtu 3,9 mil. AstraZeneca 3 mil. CureVac 1 mil., což bylo maximální objednatelné množství. Novavax - je předobjednáno 2,3 mil. - rovněž maximální množství. Řadu těch vakcín tak, jak tady kolegové zmínili, a děkuji jim za to, jsem objednával nebo doobjednával se svými kolegy já. Další vakcíny a jejich schválení. Vakcína Johnson & Johnson, schválení EMA se předpokládá ještě v průběhu března. Jak jsem řekl, máme už pro ni vysoutěženého i distributora. Tato společnost má primární závazky ve Spojených státech, takže se předpokládá, že do České republiky, nebo do Evropské unie bude dodáváno počátkem dubna. CureVac prochází schválením EMA. Očekávané dodávky jsou od 1. června. Novavax prochází schválením EMA - očekávané dávky jsou v létě, není blíže specifikováno. K vakcínám, které nejsou zatím registrovány, jsme tady už měli dlouhou diskusi. K tomu se nyní vracet nebudu. Registrace skupiny 70 + byla zahájena 1. 3. Od té doby bylo zaregistrováno asi 330 000 lidí a asi třetina z nich už má stanovený svůj termín. Nyní je proočkováno více než 10 %, to znamená za týden se proočkovalo více než 10 % všech osob ve věku 70 až 79 let. Je to asi 12 % ze všech zaregistrovaných. Potěšitelné je, že tudíž téměř všichni lidé v tomto věku mají zájem se očkovat. Dalších ale 42 000 těchto osob v tomto věku bylo mimo jiné očkováno už před spuštěním registrace, protože se jednalo například o pacienty, kteří byli léčeni někde jinde a jsou někde dispenzarizováni. Pokud se týká pedagogických a nepedagogických pracovníků, dětské skupiny, jesle, školy a podobně, registrace spuštěna 27. února. Do tohoto okamžiku je registrováno 170 375. Jenom včera bylo zaregistrováno dalších 11 000. Svůj termín už má téměř 73 000, to znamená z pedagogů už svůj termín má více než 40 % všech, kteří se chtějí očkovat. Očkování probíhá v očkovacích místech systémem, který byl dohodnut s MŠMT, kde je vždy zaslán kód na vedení všech zařízení a následně dochází k tomu postupnému očkování. Nejdříve začali být očkováni starší kolegové pedagogové, nepedagogové, postupně se dochází k těm mladším. Jednou z novinek, na kterou jsme se připravovali a která byla rovněž spuštěna k 1. 3., je očkování u praktických lékařů. Je to velmi důležitá věc.

Jejich cílem v současné době je očkovat primárně osmdesátileté a sedmdesátileté, kteří se nechtějí nebo nemohou očkovat v očkovacích místech, a rovněž zde, já se k tomu ještě vrátím ve zvláštním komentáři, mají možnost očkovat chronicky nemocné pacienty. Já se k tomu ještě dostanu. Mají to maximálně zjednodušeno, nemusí se starat o tzv. centrální registrační systém, ale všechno provádí v systému ISIN, který velice dobře znají, se kterým umí pracovat, byl pro ně naprogramován model ISIN OČKO, který vlastně toto všechno zprocesuje, zajistí.

Více než 56 % samostatných ordinací praktických lékařů se zapojilo a začalo registrovat osoby k očkování. Praktičtí lékaři během minulého týdne podali téměř 36 tisíc dávek očkování a zaregistrovali více než 262 tisíce osob. Je pravda - a rád bych to tady řekl, že se praktičtí lékaři velmi dobře drží té prioritní skupiny, tzn. není pravda, že by očkovali mimo tyto prioritní skupiny, protože 68 % z těch, které zaregistrovali, jsou senioři ve věku 70 až 79 let, což jsou právě ti, kteří jsou nyní prioritně očkovaní, asi 20 % jsou senioři nad 80 let, což jsou ti, kteří se z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli zaregistrovat do těch očkovacích míst. Praktičtí lékaři v současné době mají jasně definovanou roli v tom systému, tu nelze měnit, ale výhledově jim bude umožněno očkovat i mimo ten centrální registrační systém a systém ISIN OČKO, ale to zatím možné není, protože s ohledem na prioritizaci, která pořád probíhá, a také s ohledem na to, že musíme mít naprosto přesnou informaci o skladovém hospodářství těchto vakcín, protože zatím máme jenom definovaný počet, tak potřebujeme tuto informaci mít. Děkuji všem praktickým lékařům, kteří k tomu takto zodpovědně přistupují, vím, že to pro ně není jednoduché, vím, že řada z nich jsou třeba i vyššího věku a nesmírně si toho vážím. A je tam také potřeba, aby byla dobrá spolupráce v rámci krajů. Tam vidím velké rozdíly. V některých krajích ta spolupráce je naprosto bezproblémová, v některých krajích se teprve rýsuje, ale věřím, že se to všude ve velice krátké době usadí a bude to fungovat dobře.

Další prioritní skupiny, o kterých se nyní hovoří, je kritická infrastruktura, na které spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, kde je shoda na dělbě té kritické infrastruktury na jakousi superkritickou, která pro celý stát zahrnuje asi 50 tisíc osob, a potom tu další kritickou. Jedná se o velmi pozvolné zahájení té superkritické infrastruktury, ve které ale budou očkovaní mimo ta klasická očkovací místa, protože je potřeba to zajistit tak, aby nedocházelo k brzdění vakcinace právě seniorů. Jedná se zatím opravdu jen o velmi malé počty a zeširoka to potom bude přidáno tak, jak je plánováno v očkovací strategii do té další skupiny, která bude spouštěna v dubnu.

Další prioritní skupinou, o které jsme hovořili, jsou chroničtí pacienti. Například včera byla i jednání s Radou pacientů, která je při Ministerstvu zdravotnictví. V současné době jsou tři možnosti, jak se pacienti s chronickým onemocněním a nebo pacienti, jejichž onemocnění může zhoršit průběh covidu, dostanou k tomu prioritnímu očkování. Jednak jsou to specializovaná centra jako např. IKEM apod., kde jsou třeba pacienti po orgánových transplantacích a jinak složití pacienti, potom praktičtí lékaři, kde je to stanoveno tak, jak jsem říkal, že ve chvíli, kdy praktický lékař, který zná nejlépe tohoto člověka, vyhodnotí jeho kombinované riziko jako srovnatelné nebo vyšší, než je u pacientů, kteří se v současné době očkují, tzn. k dnešnímu dni 70 a více let, potom může rozhodnout o jeho prioritním očkování. Rovněž tak jsou to další zdravotnická zařízení, kde jsou dispenzarizováni, čili sledováni pacienti, jako jsou třeba hematoonkologická pracoviště a další. Není tedy cílem paušálně očkovat chronicky nemocné, ale právě se snažíme o to, aby ti, kteří znají své pacienty nejlépe, ví o nich všechno a vyhodnotí je jako rizikové, je mohli očkovat už nyní - a tak se i děje.

Pokud se týká rozdělování vakcín mezi jednotlivé kraje, tak bych chtěl poměrně jasně říct, že na skladech, prosím, resp. na ministerských skladech neleží nic, protože žádné ministerské sklady nejsou. Jedná se o mylnou informaci. Vše je rozdělováno do krajů v současné době podle klíče 65 plus a ministerstvo má v několika nemocnicích v Praze a Brně jakousi železnou zásobu, chcete-li, která potom umožňuje vykrývání disharmonických dodávek nebo případně když dojde k tomu, že v některém kraji je extrémní poptávka apod. Tento týden bylo takto např. v rámci krajů přerozděleno deset plat tak, aby se eliminovaly fronty mezi jednotlivými kraji a abychom zajistili hladké očkování. Z tohoto pohledu se mohou zdát třeba celkové dodávky do Prahy nebo do Brna o něco větší, ale není to dáno tím, že bychom nějakým způsobem někoho preferovali. Opravdu se držíme toho klíče. Když už mluvím o Praze, tak je potřeba zdůraznit, že Praha funguje jako takový logický hub pro své okolí, a např. jenom 70 % lidí, kteří jsou očkovaní, jsou opravdu z Prahy. Naopak třeba zase více než 7 % lidí očkovaných ve Středočeském kraji jsou z jiných krajů než ze Středočeského. Takže i tady s tímto pracujeme. Říkám vám to jenom jako jakousi informaci, že tato data jsou všechna shromažďována, jsou k dispozici.

Konkrétní rozdělování. Vakcína Pfizer stále chodí do 31 očkovacích míst, přímo zavážená výrobcem a probíhá výběr budoucího distributora, který by byl schopný to rozvážet až do 150 míst, čímž bychom ještě usnadnili to, co nám nad rámec té smlouvy zajišťuje sám výrobce. Moderna - je vysoutěžen distributor, který dodává do 200 poskytovatelů zdravotních služeb, zatím to bylo využito 103 poskytovateli. AstraZeneca - uzavřena smlouva na rozvoz do 7 400 poskytovatelů zdravotních služeb, což znamená, že to umožňuje zavážení např. výhledově přímo do ordinací praktických lékařů.

Co se týká té bezpečnosti vakcín, já už jsem to tady zmiňoval, tak jenom zopakuji, že opravdu jakékoli případné nežádoucí nebo vedlejší účinky podání jakékoli vakcíny, to je standardní postup, který reguluje SÚKL, jsou hlášeny, jsou velmi zkoumány a opravdu se jednalo o nizoulinký počet těchto případ. Já tady uvedu, že bylo přijato 1 119 hlášení do 2. března při počtu dávek podaných k tomuto dni více než 700 000, a tudíž se nějaké podezření na nežádoucí účinky vyskytlo o 0,15 %.

Potom ještě zmíním, že tady bylo vzneseno několik dotazů, tak aspoň částečně si na ně dovolím odpovědět. Pokud se týká odměn v nemocnicích, tak i po konzultaci s řediteli nemocnic - a mluvíme spolu pravidelně - pojišťovna garantuje, že žádná z nemocnic nedoplatí na koronavirovou epidemii, mají zajištěny zálohy a dohrazením formou kompenzační vyhlášky za minulý rok a naplánováním kompenzační vyhlášky na tento rok budou tyto nemocnice saturovány.

Pokud se týká odměn kolegů zdravotníků, tak kromě té odměny, která byla za rok 2020 a nyní bude za rok 2021, tak průběžně dostávají kolegové ve zdravotnictví, ať už se jedná o nelékařský, nebo lékařský zdravotní personál, odměny, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Za druhou polovinu minulého roku jenom na těchto odměnách bylo vyplaceno uvnitř zdravotnických zařízení lůžkových asi 6,5 miliardy korun, což je mimo ty peníze, které jdou na ty zvláštní odměny, takže si myslím, že se snažíme postarat o zdravotníky, vážíme si nesmírně jejich práce a i na tu odměnu, vlastně na tu mimořádnou, kromě těch pravidelných odměn, na tu mimořádnou byl vyčleněn téměř dvojnásobek finančních prostředků ve spolupráci se státním rozpočtem a pojišťovnami, než tomu bylo minulý rok. Já už jsem to komentoval.

Pokud se týká testování, tak já si myslím, že testování je nesmírně dobrým způsobem, jakým snížit prevalenci onemocnění v populaci. Vidíme velmi dobré výsledky toho, že testování ve firmách, které ukazuje zhruba dvouprocentní pozitivitu, stejně jako je tomu při testování ve veřejnosti, nám dává šanci, že budeme schopni zachytit případy v podnicích a ve státní správě, a je potřeba toto jednoznačně dále podporovat.

Uvidíme v průběhu krátkého času, pravděpodobně v průběhu příštího týdne, jak se naplno tato opatření projevila. A ještě jenom na konec k těm stávajícím omezením, která tady byla citována, chci jenom říct, že v současné době ta omezení opravdu musí být jasná a striktní a je potřeba si uvědomit, že čím lépe budou dodržována, tím kratší dobu budou trvat. Potom jsme se bavili ještě o řadě těch věcí, které se týkaly konkrétních neregistrovaných vakcín, ale tam si myslím, že jsme už tuto oblast vyčerpali, takže já jsem rád, že jsem vám aspoň takto mohl v krátkosti podat aktualizovanou informaci a budu to samozřejmě dělat i opakovaně, ať už podle vaší žádosti, anebo spontánně.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama