doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • ČSSD
  • ministr kultury
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12. 1. 2019 18:28:00

Nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta

Nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta

Ministr kultury Antonín Staněk uctil na pardubickém popravišti Zámeček památku obětí operace SILVER A, pardubického odboje i tragédie v Ležákách.

 Letošní jedenácté setkání proběhlo za účasti představitelů politického i veřejného života, pamětníků událostí a bylo věnováno také památce pplk. v.v. Josefu Holcovi, válečnému veteránovi, účastníkovi krvavých bojů o Duklu, který se pravidelně účastnil setkání "Silver A" a který zemřel 17. března 2018 ve věku nedožitých 100 let. Záštitu nad akcí převzali ministr kultury ČR Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pietní akt byl zahájen vzpomínkou a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku. Své projevy přednesly místopředsedkyně Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horská, ministr kultury ČR pan doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a primátor Statutárního města Pardubice pan Ing. Martin Charvát. Hlavní část setkání pak proběhla od 15.20 v Sezemicích, kde všichni přítomní uctili památku velitele skupiny Silver A, Alfréda Bartoše, který právě v Sezemicích po první světové válce vyrůstal. Součástí dalšího programu byla přednáška historika plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD., MBA. Pan Josef Somr, jako každý rok, přednesl ukázku z knihy Jan Kubiš. Nezastaví mě ani to nejhorší…, jejímž autorem je právě Eduard Stehlík.

Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy. Mnozí z nich přežili a dočkali se vítězného konce druhé světové války. Ale i popravení a zavraždění zanechali své stopy, ideály, své blízké, příbuzné, děti a především odvahu bojovat za svobodné Československo a svobodnou společnost, ve které ostatní mohli pokračovat. Hlavním posláním setkání Silver A v paměti tří generací je předávání vzpomínek mezi generacemi na dobu, která už dávno uplynula, a na lidi, kteří již dávno nežijí, ale nesmí být zapomenuti. Poselství Silver A může být inspirativní, stejně jako varovné, vždy ale bude výjimečné.

„Během období mnichovské zrady, protektorátu a v době druhé světové války neváhali naši občané prokázat hrdinství v odporu proti svým nepřátelům a dle svých schopností a možností se statečně zapojili do odbojové činnosti. Naše úcta a vděčnost dnes patří všem těm, kteří položili životy za svou vlast a kteří se zasloužili o osvobození naší Československé republiky. Nedejme zapomenout jejich památce, nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta o rozpoutání světové války či vyhlazování našich spoluobčanů. Přeji nám všem, aby naše republika žila v míru a pokoji a aby vzkvétala ve všech oblastech společenského života," řekl Antonín Staněk.

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A. Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců, by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Operace SILVER A se výrazně zapsala na provedení atentátu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout