doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,4. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.01.2021 13:58:00

Oprávnění pro krajské hygienické stanice provádět šetření není dotčeno

Oprávnění pro krajské hygienické stanice provádět šetření není dotčeno

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 1. 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o potravinách a tabákových výrobcích


Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení pana poslance Birkeho okomentoval jeho pozměňovací návrh pod číslem 6510, který zde byl již několikrát zmiňován, a seznámil vás s argumentací na podporu právě tohoto pozměňovacího návrhu.

Současný stav, kdy Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hygienické stanice mají identické kompetence ke kontrole potravinového práva v provozovnách společného stravování, je něco, co tento pozměňovací návrh systémově řeší. Pozměňovací návrh sjednocuje dozor nad požadavky potravinového práva v otevřeném typu stravování pro jeden orgán dozoru, a to Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci - například tedy restaurace, bary, kavárny, rychlé občerstvení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce již nyní kontroluje 30 000 provozoven a předkládaný pozměňovací návrh má pouze doplnit těchto 30 000 provozoven o zbývajících přibližně 15 000, které by se tedy dostaly pod tuto jednotnou kontrolu. Krajským hygienickým stanicím zůstává 15 000 uzavřených stravovacích zařízení, jako jsou nemocnice, školy, domovy důchodců a podobně, kde je nezbytné zajistit vyváženou stravu cílovým skupinám a opravdu intenzivně se věnovat šetření, která krajská hygienická stanice dělá. Chci zde zdůraznit, že oprávnění pro krajské hygienické stanice provádět šetření epidemií z potravin není dotčeno. A kdo tvrdí něco jiného, neříká pravdu. Krajské hygienické stanice mohou a budou moci vstupovat a řešit to kdykoliv a kdekoliv to bude potřeba.

Co je důležité? Tento pozměňovací návrh přináší rovný přístup u provozovatelů, kteří si přímo konkurují. Jednoduše řečeno, výčep na růžku bude mít stejný dozorový orgán jako restaurace na protější straně ulice. Prostě dojde k jakémusi sjednocení a rovnému přístupu pro všechny provozovatele v daném segmentu služeb. Bude se eliminovat dvojí kontrola stejných povinností u stejného provozovatele. Tím chci v podstatě oponovat tvrzení krajských hygienických stanic a dalších, kteří hovoří o tom, že dojde ke zvýšení administrativní zátěže pro provozovatele. Opět je to nepřesné, když nechci použít slovo nepravdivé. Dvě dozorové organizace tak nebudou ve stejné provozovně konat totéž. Nedojde k přesunu žádných služebních míst z resortu Ministerstva zdravotnictví pod resort Ministerstva zemědělství. Krajské hygienické stanice tak budou moci dlouhodobě využívat své personální kapacity ke specializovaným činnostem, ve kterých je jiné orgány státní správy nemohou zastupovat, jako jsou dnes aktuální epidemiologická šetření, případně trasování.

Je potřeba připomenout, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce již od roku 2015 úspěšně kontroluje cca 30 000 provozoven společného stravování otevřeného typu. To je, krajské hygienické stanice již více než šest let tyto provozovny nekontrolují. A přesunem pod resort Ministerstva zemědělství tak nenastanou naprosto žádné komplikace. Nestalo se tak ani v roce 2015. Není tedy důvod, proč by takováto situace měla nastat po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce standardně kontroluje celé spektrum požadavků potravinového práva - hygienické požadavky, jako je pravidelný úklid, škůdci, čištění a sanace, prevence šíření alimentárních onemocnění včetně hygieny osobní, zdravotní způsobilosti zaměstnanců, mikrobiologická kontrola, přítomnost patogenních mikroorganismů, jako je salmonela, listeria, noroviry a další; bezpečnost potravin, například přepálené fritovací oleje, kontaminovaný led k přípravě nápojů, mikrobiologicky závadné zmrzliny. Kontrolují falšování potravin, například záměna levnějšího drůbežího masa za hovězí, vydávání rostlinných náhražek za sýr, smetanu.

Není tedy pravdou, že by Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost a vylučovat z provozů osoby, které na první pohled nesplňují zásady osobní hygieny podle příslušných nařízení. Není pravdou, že dojde přijetím tohoto pozměňovacího návrhu k ohrožení zdraví. Není pravdou, že krajské hygienické stanice mají lepší znalosti a větší zkušenosti. Není pravdou, že je nezbytné zdravotnické vzdělání ke kontrole uvádění pokrmů na trh. Naopak, pozměňovací návrh se týká úprav kompetencí ke kontrole požadavků potravinového práva, kde je velmi vhodné vysokoškolské vzdělání potravinářského, chemicko-technologického směru, a to inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce splňují.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pozměňovací návrh pod číslem 6510 přináší tedy srovnání podmínek pro provozovatele a současně přináší velký přínos i pro samotného spotřebitele. To především právě díky kontrole kvality potravin, které jsou v tom procesu zpracovávány a přechodu od jednotlivých potravin ke konečnému pokrmu využívány. Prosím vás, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama