ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.11.2016 12:48:15

Celkem 1105 obyvatel jižní Moravy se zapojilo do přípravy krajského rozpočtu

Celkem 1105 obyvatel jižní Moravy se zapojilo do přípravy krajského rozpočtu

Celkem 1105 obyvatel jižní Moravy se svými podněty zapojilo do přípravy krajského rozpočtu na rok 2017 v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“.

Po jednání krajské rady 3. listopadu 2016 to uvedl hejtman Michal Hašek. „Ve srovnání s předchozím rokem, kdy bylo doručeno celkem 962 dotazníků, se jedná o nárůst o patnáct procent. Děkuji všem, kdo se svými podněty do tohoto projektu zapojili,“ uvedl hejtman Hašek.

Na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz bylo možné během měsíce října v internetovém dotazníku vyjádřit priority, které by měl kraj v roce 2017 realizovat. „Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují výdaje do oblastí Doprava a dopravní obslužnost (16,65 %), Zdravotnictví (12,10 %), Sociální služby (11,60 %), Regionální rozvoj (10,61 %) a Školství, tělovýchova a zájmová činnost (9,92 %). Pokud jde o aktivity v rámci jednotlivých oblastí, mezi nejčastěji uváděné patří oprava a údržba silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji, zabezpečení sociálních služeb z hlediska potřebnosti, dostupnosti a kvality, prostřednictvím sítě sociálních služeb, podpora tělovýchovy a sportu, podpora rozvoje cyklistiky a podpora nemocnic poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou lůžkovou péči. Možnosti vznést konkrétní podnět k návrhu rozpočtu využilo z uvedených 1105 obyvatel jižní Moravy celkem 589 občanů, kteří mají bydliště na území kraje. Některé z podnětů se přitom týkaly více oblastí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Nejvíce konkrétních podnětů bylo vzneseno v oblasti Doprava a dopravní obslužnost (489 podnětů), z toho 286 se týká rekonstrukce silnice III/15286 mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi a 147 podnětů opravy průtahu obce Bílovice nad Svitavou od Obřan po Adamov.

Velké množství podnětů bylo vzneseno rovněž v oblasti Školství, tělovýchova a zájmová činnost (56 podnětů), z toho 44 podnětů se týká dokončení rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky a podpory její činnosti. Dále šlo o větší množství konkrétních podnětů v oblasti Kultura a památková péče (25 podnětů), z toho 23 se týká podpory knihoven – obnovy jejich vybavení a tvorby knihovních fondů.

Podíl žen na celkovém počtu občanů, kteří se zapojili do projektu, činil 59 %, podíl mužů 41 %. Co se týká věkové struktury – 46 % účastníků bylo ve věku 19 – 40 let, mezi 41 a 64 lety pak 43 %. Díky oslovení majitelů Senior pasů a ostatních seniorů prostřednictvím Senior pointů zůstal podíl občanů věkové skupiny 65 + na stejné úrovni jako loni - 9 %. Podle dosaženého vzdělání se do projektu nejvíce zapojili občané s vysokoškolským vzděláním (48 %) a se středoškolským s maturitou (34 %).

Rada Jihomoravského kraje uložila odborům krajského úřadu vyjádřit se ke konkrétním podnětům z hlediska možnosti jejich realizace. O konkrétních podnětech a jejich možné realizaci bude také informována nově zvolená rada Jihomoravského kraje.

Poprvé měli občané příležitost zapojit se do přípravy rozpočtu v roce 2012, kdy se internetového hlasování zúčastnilo 59 osob. V roce 2013 se do přípravy rozpočtu zapojilo již 451 občanů Jihomoravského kraje, o rok později šlo o 405 Jihomoravanů, v loňském roce se do přípravy rozpočtu zapojilo 962 obyvatel kraje. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2017 bude uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje 15 dnů před projednáním v krajském zastupitelstvu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout