ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,19. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

20.04.2011 9:07:17 - alvin

Kroky, které připravuje i Karlovarský kraj

Dobrý den, četl jsem o ukončení těžby a postupné restrukturalizaci průmyslu, jakým směrem chcete dál rozvíjet region?

Odpověď

21.04.2011 15:31:00 - kraj Karlovarský
„Blížící se vyuhlení Sokolovské pánve (zásadní utlumení těžby se připravuje kolem roku 2025) vyvolá potřebu nových pracovních míst pro stovky lidí v regionu. Proto se Karlovarský kraj  rozhodl řešit situaci v předstihu u kulatého stolu společně s Radou hospodářské a sociální dohody, Sokolovskou uhelnou i starosty dotčených obcí. První z větších jednání u kulatého stolu proběhlo před týdnem. Ze společné diskuze vyplynulo, že kraj ve spolupráci s výše uvedenými subjekty vytvoří dvě pracovní skupiny. Jedna bude mít na starosti vznik a využití nových průmyslových zón. Jde především o průmyslovou zónu mezi Starým Sedlem a Sokolovem a u Citic, jež je napojena na železnici. Druhá skupina by se měla zabývat problémy Kraslicka a jeho rozvojovými možnostmi v oblasti těžby dřeva nebo turistického ruchu, kde je potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí. Kraj se chystá také založit destinační agenturu zaměřenou na propagaci a nabídku turistických atraktivit v kraji. Chtěli bychom začít podporovat jednotlivé destinace, například Ašsko, ale i rekultivované oblasti na Sokolovsku, což může přinést nová pracovní místa v oblasti služeb. Máme rezervy ve vytváření podnikatelských klastrů, které v jiných krajích čerpají evropské peníze a ovlivňují zaměstnanost v konkrétní oblasti. Klastry spolupracují s vysokými školami i vědeckotechnickými parky. To jsou kroky, které připravuje i Karlovarský kraj. Vykoupili jsme pozemky od města Karlovy Vary a připravuje se realizace vědeckotechnického parku napojeného na univerzitní kampus. Na vytváření nových pracovních míst a podporu mladých podnikatelů se zaměří i hospodářské komory např. formou podnikatelských inkubátorů, nebo systémové pomoci při zakládání a provozování vlastní podnikatelské činnosti.“