ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,95. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

2. 7. 2012 8:32:13

Evropský region Dunaj – Vltava byl oficiálně založen

Evropský region Dunaj – Vltava byl oficiálně založen

Evropský region Dunaj – Vltava, který přinese trilaterální spolupráci v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání a turismu, byl oficiálně založen 30. června 2012 v Linci za účasti všech partnerských regionů.

Zástupci sedmi partnerských regionů Evropského regionu Dunaj – Vltava (EDM) podepsali stanovy evropského regionu a tím jej založili. Na Evropském regionu Dunaj – Vltava se podílí: Horní Rakousko, dolnorakouský Most a Waldviertel, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Horní Falc a Dolní Rakousko spolu s okresem Altötting.

 „Vznikem Evropského regionu Dunaj – Vltava začíná nová éra trilaterální přeshraniční spolupráce mezi zúčastněnými regiony. Věřím, že tato spolupráce bude úspěšná a ku prospěchu všech občanů v tomto evropském regionu,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.


Političtí zástupci partnerských regionů se těší na stvrzenou spolupráci v rámci EDM, jak potvrzuje Ludwig Lankl, landrát okresu Freyung-Grafenau: „Výměna mezi regiony nám otevírá možnosti pro hospodářský a sociální rozvoj, které bychom – pokud bychom vystupovali jako jednotlivé regiony - neměli.

Trilaterální spolupráce má pro všechny zúčastněné smysl v různých oblastech. Zejména pokud jde o přeshraniční infrastrukturní opatření nebo o možnosti vzdělávání mládeže. Pro obyvatele by měl evropský region přinést citelný prospěch, a to v oblasti pracovního trhu díky intenzivnější spolupráci. Od přeshraniční spolupráce se dále očekává v evropském regionu jednoznačně pozitivní vliv na obyvatele. Některé doposud existující bariéry, pokud jde o spolupráci s lidmi a sousedními zeměmi, by měly být díky spolupráci regionů v EMD definitivně odstraněny. Následující generace by měly díky evropskému regionu a jeho vývoji profitovat.

Budeme se s EDM starat o to, aby naše podniky, obyvatelé a hospodářství učili z vývoje v ostatních regionech a mohli z toho profitovat a naše Know-how posílit,“ doplňuje Ivo Grüner.

Partnerské regiony budou kooperovat v osmi oblastech budoucí spolupráce. Cílem je vytvořit z evropského regionu atraktivní a hospodářský prostor v Evropě. Každý partnerský region převezme vedení nad jednou z tematických oblastí. V přípravné fázi EDM bylo ustanoveno osm oblastní budoucí spolupráce:
EDM jako výzkumný a inovační prostor
V této oblasti jde mimo jiné o spolupráci inovačních a technologických center v evropském regionu a o tvorbu sítí v oblasti vědy a výzkumu.
EDM – prostor s vysokými školami
EDM chce podporovat spolupráci mezi univerzitami a vyššími odbornými školami, aby byly vzdělány vysoce kvalifikované pracovní síly pro podniky v EDM.
Spolupráce podniků a tvorba klastrů
Přeshraniční kooperace podniků by měl zvýšit vytváření hodnoty a měly by pozitivně působit na pracovní trh.
Kvalifikované pracovní síly a flexibilní pracovní trh
Pro udržení kvalifikovaných pracovních sil v evropském regionu je nutné vytvořit přeshraniční pracovní trh.
Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu
Dobrý rozvoj turismu působí pozitivně na oblasti dopravy, poskytovatelů služeb apod. Přeshraniční projekty podporující turismus vytváří z tohoto regionu vhodný prostor pro dovolenou a pro život.
Obnovitelné zdroje energie a energetická efektivnost
Toto hospodářské odvětví má velký budoucí potenciál a v evropském regionu jsou optimální předpoklady pro využívání obnovitelných zdrojů energie. EDM podporuje tvorbu přeshraničních sítí k dalšímu rozvoji v této oblasti.
Mobilita, dostupnost, doprava
Současná přeshraniční infrastruktura je důležitým základem pro hospodářský rozvoj regionu. Výstava dopravní infrastruktury by měla být přeshraničně odsouhlasena.
Diverzita, jazyk a kultura
Pro odstranění stávajících, především jazykových, bariér, podporuje EDM jazykové iniciativy a projekty k odstranění předsudků.

Evropskému regionu Dunaj – Vltava předsedá politické Prezidium, ve kterém je zastoupen každý region. Odborné vedení přebírá Trilaterální koordinační grémium, které vykonává usnesení Prezídia na správní úrovni. Pro každou oblast budoucí spolupráce bude zřízena odborná pracovní skupina. V odborných pracovních skupinách budou spolupracovat experti z jednotlivých regionů. Každý region zodpovídá za jednu nebo více odborných pracovních skupin.

Evropský region Dunaj – Vltava chce být svým členům k dispozici jako informační zprostředkovatel při rozšiřování a prohlubování stávajících, ale i nově vznikajících, kooperacích. EDM chce co možná nejlépe mezi sebou zasíťovat všechny partnerské regiony a zprostředkovat jim kontakty ke správným osobám v trilaterálních pracovních oblastech. Tvorba a prohloubení vztahů mezi partnerskými regiony a silná pozice EDM v rámci Evropy je jasným cílem trilaterální spolupráce.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout