ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.08.2015 16:24:11

Hejtman Petera apeluje na přísné hospodaření s vodou kvůli rekordnímu suchu

Hejtman Petera apeluje na přísné hospodaření s vodou kvůli rekordnímu suchu

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) vyzval starosty obcí s rozšířenou působností, aby pečlivě kontrolovali dodržování vyhlášek, které zakázaly nebo omezily odběr z povrchových vod a vodních toků.

S ohledem na dlouhodobě nepříznivý vývoj hydrologické situace prakticky na všech vodních tocích ve Středočeském kraji hejtman zároveň apeluje na vodoprávní úřady, aby v opodstatněných případech nakládání s vodami upravily, popřípadě omezily nebo zakázaly.

„V letošním roce postihlo Českou republiku rekordní sucho. Meteorologové varují, že nepříznivý vývoj hydrologické situace může trvat ještě několik týdnů. Proto je nezbytné věnovat problematice hospodaření s vodou mimořádnou pozornost a dbát na dodržování úsporných opatření,“ prohlásil hejtman Petera.

Od začátku července jsou zaznamenány pozvolné poklesy hladin většiny toků a průtoky se pohybují hluboko pod úrovní dlouhodobých ročních průměrů. Na menších a drobných tocích dochází k částečnému vyschnutí koryta. Nepříznivým faktorem jsou i vysoké teploty, které urychlují výpar z hladin vodních toků a nádrží. Z větších toků se projevuje výrazný pokles průtoků na Sázavě a na Berounce. Nízký průtok vykazuje Cidlina v Sánech a Výrovka v Plaňanech. K poklesu hladiny dochází i u podzemních vod. Mělké prameny již vykazují nízký až velmi nízký stav. V zimním období nedošlo k dostatečnému naplnění kolektorů podzemní vody, a pokud bude pokračovat suché období, lze předpokládat, že jejich hladina bude dále klesat.

Již v polovině července informoval Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje a podniky Povodí příslušné vodoprávní úřady ve Středočeském kraji o přetrvávajícím suchém období a bylo doporučeno zvážit možnost omezení nebo zákazu povolených odběrů vody. Některé vodoprávní úřady této možnosti využily a povolené odběry omezily. „K omezení došlo například na Sedlčansku, a to pro město Sedlčany a obec Kosovu Horu. Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů vydal pro svůj správní obvod Městský úřad Slaný a Městský úřad Hořovice. Takovéto opatření bylo vydáno i v Kolíně, Kutné Hoře, Poděbradech a v Nymburce. Český Brod a Neratovice vyzvaly občany k úspornému hospodaření s vodou,“ vypočítal hejtman Petera.

Zásoba vody ve vodárenských nádržích je v současné době i nadále dostatečná pro zajištění zásobování pitnou vodou. Vltavská kaskáda zajišťuje minimální potřebný odtok. Z důvodu nízkých přítoků vody se snižuje zásoba vody na vodním toku Klíčava, který zabezpečuje pitnou vodu pro Kladensko a Rakovnicko. Zatím je dostatečná, ale při snižujícím se objemu vody může klesat i její kvalita. Napjatá situace je na Ohrazenickém potoce na Příbramsku. Tento zdroj zásobuje pitnou vodou městys Jince a okolí.

V případě porušení vydaného zákazu nebo omezení odběrů vody lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 50 000 korun a podnikající fyzické či právnické osobě až do výše 100 000 korun. Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména při přechodném nedostatku pitné vody, může příslušný vodoprávní úřad omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro činnosti, které nejsou nezbytně nutné, například na zalévání zahrad či plnění bazénů.

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokému nebezpeční požárů hejtman zároveň upozorňuje na možnost vyhlášení zákazu vstupu do lesů, které mohou vyhlásit obce s rozšířenou působností formou nařízení. V současné době je vysoké riziko požárů zejména na Rakovnicku a Slánsku, kde by bylo nanejvýš potřebné možnosti zákazu vstupu do lesů využít. „Velice rizikové je také konání různých festivalů či zábavných programů v blízkosti lesa. Pořadatelé by měli apelovat na účastníky těchto akcí, aby se chovali svědomitě a zodpovědně,“ dodal hejtman Petera.

Takzvané období déletrvajícího sucha na území Středočeského kraje vyhlásil hejtman již 22. července. Toto opatření se týká mj. plošného zákazu rozdělávání ohňů či zákazu táboření mimo vyhrazené prostory na území regionu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama