ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.07.2015 12:43:37

Zastupitelstvo kraje schválilo žádosti z vypsaných dotačních programů

Zastupitelstvo kraje schválilo žádosti z vypsaných dotačních programů

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí 27. července žádosti z vypsaných dotačních programů z devíti „Středočeských fondů“ na rok 2015.

Programy pro letošní rok odsouhlasili zastupitelé na podzim loňského roku. Celková finanční částka, kterou kraj na dotační programy uvolnil z rozpočtu, činí 342 milionů korun.

„Všechny žádosti o dotace doručené na krajský úřad byly zkontrolovány pracovníky odborů a ty, které nebyly řádně podány v souladu s pravidly dotačních programů, byly z dotačního řízení vyřazeny. Žádosti, které všechny formální náležitosti splnily, byly v průběhu června posouzeny hodnotícími komisemi a bylo sestaveno pořadí žadatelů podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu,“ zrekapituloval průběh dotačního řízení náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Karel Horčička (ČSSD). Následně hodnotící komise projednaly a doporučily Radě kraje předložit na zasedání Zastupitelstva kraje návrhy na poskytnutí dotací.

„Zájem o dotační řízení byl doslova obrovský. Celkem se nám sešlo 2 972 žádostí v souhrnné výši přesahující dvě miliardy korun, přesně spočítáno to bylo 2 153 753 062 korun. Převis požadovaných finančních prostředků nad částku 342 miliony korun, kterou jsme uvolnili, tak činí 1 811 153 062 korun. Z toho je patrné, jak potřebná je pomoc kraje v různých oblastech jeho rozvoje, a na druhou stranu je to i důkaz, že se starostové našich měst i obcí, představitelé spolků, sdružení i fyzické osoby naučili účinně využívat grantových řízení při realizaci svých projektů a záměrů,“ konstatoval hejtman kraje Miloš Petera (ČSSD).  

Největší převisy co do počtu žádostí i finančních nároků zaznamenaly Středočeský Fond rozvoje obcí a měst, Středočeský Fond životního prostředí, Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Středočeský Fond kultury a obnovy památek spolu se Středočeským Fondem vzdělávání, sportu, volného času a primární péče.

Středočeský kraj pak rozhodnutím zastupitelů uspokojí v rámci devíti „Středočeských fondů“  z 2 972 došlých žádostí celkem 602 žádosti – viz detailní přehled v následující tabulce.

Název fondu

Rozpočet fondů schválený v prosinci 2014 v Kč

Podané žádosti

Žádosti navržené na poskytnutí dotace

ks

ks

Středočeský Fond cestovního ruchu

3 500 000  

89

7 540 306  

40

Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání

1 500 000  

89

7 175 529  

21

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

200 000 000  

639

1 171 771 226  

120

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

40 000 000  

469

610 752 597  

115

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

20 000 000  

361

70 390 852  

155

Středočeský Humanitární fond

37 000 000  

220

60 372 543  

136

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

10 000 000  

509

88 286 628  

85

Středočeský Povodňový fond (Tematická zadání dle Programů 2015)

10 000 000  

28

26 767 794  

6

Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence

20 000 000  

568

110 695 587  

175

 CELKEM

342 000 000  

2972

2 153 753 062  

602

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama