prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,82. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.09.2020 20:04:00

Evropské peníze pomohly zvýšit i bezpečnost v kraji

Evropské peníze pomohly zvýšit i bezpečnost v kraji

Za poslední čtyři roky „přiteklo“ do Moravskoslezského kraje přes 7 miliard korun z evropských dotací.

 Díky těmto evropským penězům kraj nejen opravil, či postavil desítky kilometrů silnic, zmodernizoval nemocnice, školy, zkvalitnil sociální služby, životní prostředí, podpořil rozvoj kultury a cestovního ruchu, ale financoval také projekty ke zvýšení bezpečnosti v regionu.

Kraj v čele s hejtmanem je odpovědný za organizaci integrovaného záchranného systému v regionu a zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Připravuje a realizuje proto projekty, které zvyšují akceschopnost složek IZS a v mnohých případech mají zároveň strategický význam pro rozvoj dotčeného území.

„Je důležité investovat do bezpečnosti, podporovat jednotlivé složky integrovaného záchranného systému – policii, hasiče, zdravotnické záchranáře. Potvrdila to nejen loňská střelba v ostravské fakultní nemocnici nebo nedávný tragický požár v Bohumíně, potvrzuje to i pandemie koronaviru, vážné nehody, lokální povodně, ale hlavně každodenní události vyžadující zásah složek IZS. Kraj každoročně přispívá na pořízení techniky profesionálních hasičů, záchranářů, rekonstrukce hasičských stanic a další záležitosti, které zvyšují jejich akceschopnost. Částky se pohybují každoročně v desítkách milionů korun. Finanční příspěvek posíláme i obcím, aby mohly vybavit dobrovolné hasiče, kteří jsou důležitými pomocníky profesionálních záchranářů. Po dvou letech výstavby jsme v polovině roku 2019 otevřeli v Českém Těšíně nové moderní integrované výjezdové centrum a další. Jsou to všechno nákladné záležitosti, proto je velmi vítaná finanční pomoc z Evropské unie,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj výrazně podpořil také proškolování příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK prostřednictvím čtyř projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost. „Celkové náklady spojené s realizací těchto projektů překročily 20 milionů korun. Ze státního rozpočtu a evropských fondů se na tyto projekty podařilo získat přes 19 milionů. I to je důkazem, že Moravskoslezský kraj si umí ‚sáhnout‘ na evropské peníze a investuje je tam, kde jsou potřebné,“ řekl náměstek hejtmana pro evropské projekty, regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Dodal, že připraveny jsou další projekty, které by měly například pomoci zkvalitnit a zpřesnit předpovědi povodní a podpořit připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Projekty, zrealizované v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie
Komplexní výcvik specialistů jednotek požární ochrany byl zaměřen na využívání dostupných technických prostředků pro likvidaci nebezpečných látek, měřící, detekční a dekontaminační prostředky. Speciálním výcvikem prošlo v průběhu let 2017 a 2018 celkem 83 lidí. Byl organizován tak, aby jeho účastníci byli připraveni i na cizojazyčné prostředí. Celkové náklady projektu dosáhly 1,6 mil. Kč., EU a stát přispěly částkou 1,5 mil. Kč.

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a zvyšování připravenosti příslušníků Hasičského záchranného sboru a obyvatelstva Moravskoslezského kraje na mimořádné události. V průběhu let 2017 a 2018 bylo proškoleno cca 600 lidí a byly vytvořeny studijní materiály a brožury pro další vzdělávání. Celkové náklady projektu dosáhly necelých 7,3 mil. Kč, EU a stát přispěly částkou 6,9 mil. Kč.

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR
Projekt byl zaměřen na zvyšování odborné úrovně a připravenosti členů vyhledávacích a záchranných odřadů HZS MSK, které jsou určeny pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov (USAR) a pro vyhledávání a záchranu osob za pomoci lodí (WASAR). Oba moduly jsou určeny k operační činnosti na území Moravskoslezského kraje, ale díky své vysoké specializaci jsou nasazovány na celém území ČR a celé Evropy. Cílem projektu realizovaného v létech 2017 až 2019 bylo zvýšit nejen odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností všech členů působící v USAR a WASAR, ale zvýšit také jejich připravenost pro nasazení do mezinárodních záchranných operací. Celkem 65 příslušníků HZS MSK se zúčastnilo alespoň jednoho výcviku. Celkové náklady projektu dosáhly 4,457 mil. Kč, EU a stát přispěly částkou 4,234 mil. Kč.

Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech
Další z projektů zvyšující zásahové kompetence HZS MSK. V jeho průběhu absolvovalo 60 členů HZS MSK teoretický, ale především praktický výcvik v zásazích v podzemní infrastruktuře. Výcvik probíhal v létech 2017 až 2019 pod vedením certifikovaných zahraničních instruktorů. Jeho praktická část se konala ve Švýcarsku, ve specializovaných cvičných tunelech, kde účastníci simulovali reálné zásahové scénáře při automobilových a železničních neštěstích. Celkové náklady projektu činily 6,964 mil. Kč. Moravskoslezský kraj byl jediným z krajů v ČR, který na tento typ projektu obdržel evropské peníze, a to ve výši 6,616 mil. Kč.

Připravované projekty

Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK
Jde o projekt s předpokládanými náklady 20 mil Kč. Žádost o podporu bude předložena letos v prosinci, očekává se dotace ve výši 85 procent. Cílem je zkvalitnit a zpřesnit předpověď povodní, a zvýšit tak ochranu obyvatelstva Moravskoslezského kraje. Doplnění hladinoměrů a srážkoměrů do vybraných lokalit regionu přinese značné zvýšení kvality a dostupnosti informací o výšce vodní hladiny na malých a středních lokálních tocích, doplněných o informace lokálních srážkových úhrnů. To přispěje k podrobnější lokalizaci povodňového nebezpečí. Výstupy naměřených dat budou použity pro včasné a efektivní informování o dosaženém stupni povodňové aktivity k varování obyvatelstva MSK. Součástí projektu bude nejen systém přenosu dat, ale také webový integrační portál a mobilní aplikace dostupná zdarma orgánům státní správy, samosprávy, firmám a občanům MSK. Bude doplněn také digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje.

Vybudování komunikační platformy krizového řízení
Cílem připravovaného projektu je vytvořit informačně-komunikační systém, který bude využívat data o mimořádných událostech v regionu shromážděných v Integrovaném bezpečnostním centru MSK a zpětně poskytovat data z práce krizových štábů pro podporu operačního řízení. Součástí systému bude i administrativní platforma pro práci stálých pracovních skupin Krizového štábu MSK a obcí s rozšířenou působností, která zjednoduší a zrychlí vzájemnou výměnu informací, analýzu situace a realizaci navržených opatření. Předpokládané výdaje projektu jsou 100 mil. Kč, MSK chce získat 85procentní podporu z evropských dotací.

Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS
Cílem projektu s předpokládanými výdaji 95 mil. Kč je pořídit informační systém, který přispěje k modernizaci a rozšíření technologií Integrovaného bezpečnostního centra MSK.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama