prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

  • ANO 2011
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

03.10.2018 15:14:00

Současný zákoník práce nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí

Současný zákoník práce nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. října 2018 k zákoníku práce

 Dobrý den,

já se nebudu bavit délkou nemocenské, nýbrž společně s kolegyní Válkovou jsme připravili pozměňovací návrh, který se týká v podstatě problematiky rozhodování a evidence pracovní doby akademických pracovníků. Ti, co tady byli v minulém období, si pamatují, že jsme upozorňovali na to, že není možné, aby byla pevná pracovní doba v podstatě definována pro akademické a vědecké pracovníky, a myslíme si, že je potřeba znovu toto otvírat. Současné znění Zákoníku práce a obecná úprava rozvrhování a evidence pracovní doby a pracovních směn dostatečně nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí, která jsou spojená s prací akademických pracovníků. Povinnosti akademických pracovníků vyplývají z jejich zapojení jak do pedagogické, tak do tvůrčí činnosti a časový rozvrh práce je samozřejmě odvislý od rozvrhu vyučujících v jednotlivých semestrech, které jsou střídány zkouškovými obdobími.

Mohl bych popisovat tu stávající situaci detailněji, ale myslím si, že všichni to relativně známe dobře, takže bych se soustředil na ten předložený pozměňovací návrh, který přináší pozitivní změnu v podobě zjednodušení povinnosti rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a pracovní směny. Nově tuto povinnost vztahuje jen na dobu přímé pedagogické činnosti akademického pracovníka, rozuměj na dobu výuky, a dále na případy, kdy by přítomnost na pracovišti nařídil zaměstnavatel, tím rozumíme dobu konání přijímacích zkoušek, zkoušení, konzultační hodiny, dny otevřených dveří a tak dál. Povinnost rozvrhovat a evidovat se tedy vztáhne toliko na dobu, kdy zaměstnanec pobývá na pracovišti zaměstnavatele, respektive na jiném dohodnutém místě, třeba tam, kde probíhá praktická výuka. U ostatních činností ponechává pozměňovací návrh akademickému pracovníku volnost si tyto rozvrhovat jak co do místa, tak do času konání. Zejména se jedná o vědeckou, výzkumnou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost, kterou akademičtí pracovníci také dle náplně práce uvedené v § 70 zákona o vysokých školách vykonávají.

Opakovaně na školách slyšíme samozřejmě tvrzení: vysoká škola není fabrika a věda, výzkum se podle píchaček zkrátka dělat nedá. Čili návrh, který zužuje povinnost rozvrhování a evidence na přímou pedagogickou činnost není v oblasti školství ničím novým a překvapujícím. Již téměř dva roky je účinná obdobná úprava pro pedagogické pracovníky v regionálním školství, kde tuto problematiku upravuje § 22a zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Bohužel se při této úpravě nedosáhlo jednotné úpravy pro celý segment školství, to jest i pro vysoké školy, a proto se snažíme tady toto opomenutí prostě napravit. Z hlediska legislativně technického řešení pozměňovací návrh respektuje stávající zvyklost, a to, že sektorové výjimky z obecné úpravy Zákoníku práce jsou činěny prostřednictvím speciálních zákonů, v našem případě zákona o vysokých školách, který oblast vysokého školství komplexně upravuje. Obdobně se tak u regionálního školství stalo prostřednictvím změny zákona o pedagogických pracovnících, jak jsem uváděl. Nejedná se tedy o přílepek, který by byl ústavně nekonformní.

Na závěr bych podtrhl to, že návrh je podporován širokou akademickou veřejností a Radou vysokých škol, která je společně s Českou konferencí rektorů v zákonu o reprezentaci vysokých škol dle zákona o vysokých školách.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama